Dersler

Tarih Öğretmenliği Lisans Ders Programı

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
TAR 101 Osmanlı Türkçesi I 4 0 4
TAR 102 Tarih Metodolojisi ve Kaynak Bilgisi 3 0 3
TAR 103 Türk Tarihine Giriş I 3 0 3
TAR 104 İlkçağ Tarih ve Medeniyeti (Antik Yunan-Roma-Mısır) 3 0 3
TAR 105 İlkçağda Anadolu Tarihi 3 0 3
TUR 108 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2
ENG 101 İngilizce I 3 0 3
AİT-101 Atatürk İlke ve İnkılâpları I 2 0 2
TOPLAM KREDİ 0 0 23

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
TAR 111 Osmanlı Türkçesi II 4 0 4
TAR 112 Ortaçağ Avrupa Tarih ve Medeniyeti 3 0 3
TAR 113 Türk Tarihine Giriş II 3 0 3
TAR 114 İslâm Tarihi ve Medeniyeti 3 0 3
TAR 115 İlkçağ Tarih ve Medeniyeti II 3 0 3
TUR 118 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2
ENG 111 İngilizce II 3 0 3
AİT-102 Atatürk İlke ve İnkılâpları II 2 0 2
TOPLAM KREDİ 0 0 23

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
TAR 201 Osmanlı Arşiv Vesikaları I 3 3
TAR 202 Yeniçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti 3 3
TAR 203 Osmanlı Tarihi (1299-1451) I 3 3
TAR 204 Uygarlık Tarihi I 3 3
TAR 205 Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Tarihi I 3 3
TAR 206 Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Devri Türkiye Sosyal-Ekonomik Tarihi 3 3
ENG 201 İngilizce III 3 3
COM 101 Bilgisayar I 3 3
COG 101 Genel Coğrafya 3 3
Toplam 27

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
TAR 211 Osmanlı Arşiv Vesikaları II 3 3
TAR 212 Yakınçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti 3 3
TAR 213 Osmanlı Tarihi (1451-1520) II 3 3
TAR 214 Uygarlık Tarihi II 3 3
TAR 215 Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Tarihi II 3 3
TAR 216 Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihçileri 3 3
ENG 211 İngilizce IV 3 3
COM 111 Bilgisayar II 3 3
COG 111 Türkiye Coğrafyası 3 3
Toplam 27

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
TAR 301 Osmanlı Arşiv Vesikaları III 3 3
TAR 302 Bizans Devleti Tarihi I 3 3
TAR 303 Osmanlı Tarihi (1520-1789) III 3 3
TAR 304 Osmanlı Devlet Teşkilatı I 3 3
TAR 305 Türk Dünyası Tarihi 3 3
TAR 306 Kıbrıs Tarihi I 3 3
ENG 301 İngilizce V (Seçmeli) 3 3
ARAP 101 Arapça I (Seçmeli) 3 3
FAR 101 Farsça I (Seçmeli) 3 3
GRE 101 Yunanca I (Seçmeli) 3 3
Toplam 30

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
TAR 311 Osmanlı Arşiv Vesikaları IV 3 3
TAR 312 Bizans Devleti Tarihi II 3 3
TAR 313 Osmanlı Tarihi (1520-1789) IV 3 3
TAR 314 Osmanlı Devlet Teşkilatı II 3 3
TAR 315 20.yy Türk Dünyası Tarihi 3 3
TAR 316 Kıbrıs Tarihi II 3 3
TAR 317 Türk Kültür ve Düşünce Tarihi  (Seçmeli) 3 3
ENG 311 İngilizce VI (Seçmeli) 3 3
ARAP 111 Arapça II (Seçmeli) 3 3
FAR 111 Farsça II (Seçmeli) 3 3
GRE 111 Yunanca II (Seçmeli) 3 3
Toplam 33

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
TAR 402 Milli Mücadele ve Meseleleri 3 3
TAR 403 Çağdaş Dünya Tarihi 3 3
TAR 404 Osmanlı Devleti İktisat Tarihi 3 3
TAR 405 Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri 3 3
TAR 406 Bitirme Tezi 4 4
TAR 407 Amerika Tarihi (Seçmeli) 3 3
ENG 401 İngilizce Tarihi Metinler (Seçmeli) 3 3
TAR 408 Tarih Felsefesi (Seçmeli) 3 3
TSP 101 Türkiye’de Siyasi Partiler (Seçmeli) 3 3
Toplam 19

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
ÖMB 402 Öğretmenlik Mesleğine Giriş 3 3
ÖMB 404 Gelişim ve Öğrenme 3 3
ÖMB 406 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 4 4
ÖMB 408 Özel Öğretim Yöntemleri I 3 3
ÖMB 410 Okul Deneyimi I 3 4 3
Toplam 16

BEŞİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
ÖMB 501 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 2 2 3
ÖMB 503 Sınıf Yönetimi 2 2 3
ÖMB 505 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 4
ÖMB 507 Okul Deneyimi II 1 4 3
ÖMB 509 Seçmeli 3 3
Toplam 15

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
ÖMB 501 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi 3 3
ÖMB 503 Rehberlik 3 3
ÖMB 505 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
ÖMB 507 Seçmeli II 3 3
Toplam 14

Toplam Kredi: 10 Dönemlik 204 Kredi
T: Haftalık Teorik Ders Saati
U: Haftalık Uygulama Ders Saati
K: Dersin Kredisi

Tarih Eğitimi Yüksek Lisans Ders Programı

Tarih Eğitimi yükseklisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve araştırma yöntemleri ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı aynı zamanda öğretmenlik meslek bilgisi nitelikleri ile donanmış insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Programın açılmasındaki en önemli gerekçe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde bu alandaki boşluğu kaliteli bir şekilde, yukarda sözü edilen amaçlarla doldurmaktır.

KODU DERSİN ADI K
TAR 500 Tarihin Doğası ve Eğitimde Tarihin Yeri 3
TAR 501 Tarih Eğitiminde Uygulamalı İstatistik 3
TAR 502 Türkler ve Tarih 5
TAR 503 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretimi 3
TAR 504 Eğitim Dersi 3
TAR 505 Kıbrıs Eğitim Tarihi 3
TAR 506 Osmanlıca Tarih Metinleri I 3
TAR 507 Kimlik Sorunu ve Tarih Öğretimi 3
TAR 508 Çağdaş Siyasal Düşünceler Tarihi 3
TAR 511 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretimi 3
TAR 512 Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarının İncelenmesi 3
TAR 513 XX. Yüzyıl Dünya ve Avrupa Tarihi 3
TAR 514 Türk Yenileşme Tarihi 3
TAR 515 Eğitim Dersi 3
TAR 516 Osmanlıca Tarih Metinleri II 3
TAR 517 Seminer
TAR 518 Tarih Eğitiminde Modern Yaklaşımlar 3
TAR 519 Tarih Öğretiminin Sorunları 3
TAR 520 Tez