Dersler

  • Alana Uygun Temel Dersler
  • Alana Uygun Dersler
  • Alan içi Seçmeli Dersler
  • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS DERS SAATİ LAB UYGULAMA ÖĞRENME OTURUMLARI
BP D O
1. YIL / 1. DÖNEM TAR 101 Osmanlı Türkçesi I 4 4 4 0 1 1 2
TAR 102 Tarih Metodolojisi ve Kaynak Bilgisi 3 4 3 1 1 1 1
TAR 103 Türk Tarihine Giriş I 3 4 3 0 1 1 2
TAR 104 İlkçağ Tarih ve Medeniyeti (Antik Yunan-Roma-Mısır) 3 3 3 0 1 1 2
TAR 105 İlkçağda Anadolu Tarihi 3 2 3 0 1 1 2
TUR 108 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 2 2 0 1 1 2
ENG 101 İngilizce I 3 4 3 0 2 0 2
AİT-101 Atatürk İlke ve İnkılâpları I 2 2 2 0 1 1 1
1. YIL / 2. DÖNEM TAR 111 Osmanlı Türkçesi II 4 8 4 1 1 1 1
TAR 112 Ortaçağ Avrupa Tarih ve Medeniyeti 3 8 3 0 1 1 2
TAR 113 Türk Tarihine Giriş II 3 2 3 0 1 1 2
TAR 114 İslâm Tarihi ve Medeniyeti 3 2 3 0 1 1 2
TAR 115 İlkçağ Tarih ve Medeniyeti II 3 2 3 0 1 1 2
TUR 118 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 2 2 0 2 0 2
ENG 111 İngilizce II 3 4 3 0 1 1 1
AİT-102 Atatürk İlke ve İnkılâpları II 2 2 2 0 1 1 2
2. YIL / 1. DÖNEM TAR 201 Osmanlı Arşiv Vesikaları I 3 4 3 1 1 1 1
TAR 202 Yeniçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti 3 4 3 0 1 1 2
TAR 203 Osmanlı Tarihi (1299-1451) I 3 4 3 0 1 1 2
TAR 204 Uygarlık Tarihi I 3 4 3 0 1 1 2
TAR 205 Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Tarihi I 3 5 3 0 1 1 2
TAR 206 Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Devri Türkiye Sosyal-Ekonomik Tarihi 3 5 3 1 1 1 2
ENG 201 İnglizce III 3 2 3 0 1 1 2
COM 101 Bilgisayar I 3 2 3 0 1 1 2
2. YIL / 2. DÖNEM TAR 211 Osmanlı Arşiv Vesikaları II 3 4 3 1 1 1 1
TAR 212 Yakınçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti 3 4 3 0 1 1 2
TAR 213 Osmanlı Tarihi (1451-1520) II 3 4 3 0 1 1 2
TAR 214 3 4 3 0 1 1 2
TAR 215 Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Tarihi II 3 4 3 0 1 1 2
TAR 216 Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihçileri 3 4 3 1 1 1 2
COM 111 Bilgisayar II 3 3 3 0 1 1 2
ENG 211 İngilizce IV 3 3 3 0 1 1 2
3. YIL / 1. DÖNEM TAR 301 Osmanlı Arşiv Vesikaları III 3 4 3 0 2 1 2
TAR 302 Bizans Devleti Tarihi I 3 3 3 0 2 1 2
TAR 303 Osmanlı Tarihi (1520-1789) III 3 3 3 0 2 0 2
TAR 304 Osmanlı Devlet Teşkilatı I 3 3 3 0 2 0 3
TAR 305 Türk Dünyası Tarihi 3 3 3 0 1 1 2
TAR 306 Kıbrıs Tarihi I 3 3 3 0 2 1 2
COĞ 101 Genel Coğrafya 3 3 3 0 2 1 2
ENG 301 İngilizce (Seçmeli) 3 3 3 0 1 1 2
ARAP 101 Arapça I (Seçmeli) 3 3 3 2 3 1 2
FAR 101 Farsça I (Seçmeli) 3 3 3 2 3 1 2
GRE 101 Yunanca I (Seçmeli) 3 3 3 2 3 1 2
3. YIL / 2. DÖNEM TAR 311 Osmanlı Arşiv Vesikaları IV 3 3 3 0 2 1 2
TAR 312 Bizans Devleti Tarihi II 3 3 3 0 2 1 2
TAR 313 Osmanlı Tarihi (1520-1789) IV 3 3 3 1 2 0 2
TAR 314 Osmanlı Devlet Teşkilatı II 3 3 3 0 2 1 2
TAR 315 yy Türk Dünyası Tarihi 3 3 3 0 2 1 2
TAR 316 Kıbrıs Tarihi II 3 3 3 0 2 1 2
COĞ 102 Türkiye Coğrafyası 3 3 3 2 2 0 2
ENG 311 İngilizce VI (Seçmeli) 3 3 3 2 3 1 2
ARAP 111 Arapça II (Seçmeli) 3 3 3 2 3 1 2
FAR 111 Farsça II (Seçmeli) 3 3 3 2 3 1 2
GRE 111 Yunanca II (Seçmeli) 3 3 3 2 3 1 2
4. YIL / 1. DÖNEM TAR 402 Milli Mücadele ve Meseleleri Tarihi 3 4 3 0 2 1 2
TAR 403 Çağdaş Dünya Tarihi 3 2 3 1 2 1 1
TAR 404 Osmanlı Devleti İktisat Tarihi 3 3 3 0 1 1 2
TAR 405 Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri 3 3 3 1 2 1 2
TAR 406 Bitirme Tezi 3 5 4 0 2 1 2
TAR 407 Amerika Tarihi (Seçmeli) 3 3 3 0 1 1 2
OSM 101 Osmanlı Tarih Metinleri (Seçmeli) 3 3 3 1 2 1 2
ENG 401 İngilizce Tarih Metinleri (Seçmeli) 3 3 2 2 1 2
4. YIL / 2. DÖNEM ÖMB 402 Öğretmenlik Mesleğine Giriş 3 4 3 1 1 1 2
ÖMB 404 Gelişim ve Öğrenme 3 4 3 2 1 1 2
ÖMB 406 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 4 4 4 0 2 1 2
ÖMB 408 Özel Öğretim Yöntemleri I 3 4 3 0 1 1 2
ÖMB 410 Okul Deneyimi I 3 4 1 4 1 1 1 2
5. YIL / 1. DÖNEM ÖMB 501 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 3 4 2 2 2 1 1 2
ÖMB 503 Sınıf Yönetimi 3 4 2 2 0 2 1 2
ÖMB 505 Özel Öğretim Yöntemleri II 3 6 2 2 2 1 1 2
ÖMB 507 Okul Deneyimi II 3 10 1 4 0 2 1 2
ÖMB 508 Seçmeli II (Arkeoloji) 3 6 3 2 1 1 2
5. YIL / 2. DÖNEM ÖMB 502 Konu Anlatımlı Ders Kitabı İncelemesi 3 6 3 0 2 1 2
ÖMB 504 Rehberlik 3 6 3 2 1 1 2
ÖMB 506 Öğretmenliik Uygulaması 5 10 2 6 0 2 1 2
ÖMB 509 Seçmeli II (Tarih Felsefesi) 3 8 3 2 1 1 2
tercih robotu