Bölüm Başkan Mesajı

Sevgili Öğrenciler,
Tarih Öğretmenliği Bölümü Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) EÖB.00000030101-3182 sayılı kararıyla 2006 yılında kurulmuştur. Amacı Ortaöğretimde okutulan Tarih derslerine öğretmen yetiştirmektir. Bölümde 2 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 2 doktor ve 5 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Lisans programı beş akademik yılda verilmektedir. Eğitim Bilimleri ile ilgili dersler için eğitim bilimleri ile işbirliği yapılmaktadır. Yüksek lisans programı ise Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir.

Ders programında yer alan zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Tarih öğretmenliği öğrencilerinin kullandığı sınıf teknik donanımlı bir sınıftır. Dolayısıyla bölümümüzde verilen derslerde çeşitli görsel ve dijital malzemeler kullanılmaktadır. Ayrıca Tarih Öğretmenliği öğrencilerine ait bilgisayar derslerinin yapıldığı bir bilgisayar laboratuvarı da bulunmaktadır. Tarih Öğretmenliği bölümü öğrencileri için düzenlenen konferans, panel, toplantı ve belgesel film gösterimleri için ise tam donanımlı bir amfi bulunmaktadır.

Tarih Öğretmenliği lisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve araştırma yöntemleri ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile tarihsel bir empati ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı amaçlar. KKTC’nin tarihle iç içe olan yapısından faydalanarak düzenlenen gezilerle öğrencilere tarihi mekanlarda gözlem yapma fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca Tarih öğretmenliği öğrencilerinin gerçek bir tarihçi olarak yetişmelerini sağlamak için KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nde çeşitli konularda çalışma imkanı sunmanın yanında ilgili kurumda staj yapma imkanı da tanınmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yer alan zengin donanımlı kütüphane sayesinde ise öğrencilerimizin birçok yerli ve yabancı kaynağa ulaşmaları sağlanmaktadır.Her bilim dalında olduğu gibi, araştırma ve incelemelere ağırlık verilmesi, ulusal tarih kültürü ile bilinçlenmiş öğretmenler yetiştirmeyi öngörmektedir.

Bölümümüzde her yıl düzenli aralıklarla ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans, seminer ve paneller düzenlendiği gibi, öğretim elemanlarımız gerek Kıbrıs içerisin de gerekse uluslararası alanda kongrelere ayrıca millî gün ve bayramların anlam ve önemi ile ilgili çeşitli seminer ve panellere de katılmaktadır.

Prensip itibariyle az sayıda ve yüksek puanda öğrenci alınması üniversitenin sunduğu sonsuz imkanlardan en iyi şekilde yararlanmayı amaçlar.
Mezun olan öğrencilerimiz, devlet okullarında veya özel okullarda öğretmenlik imkanı bulmanın yanı sıra araştırmacı olarak üniversitelerde çalışabilir veya arşivlerin aranan çalışanları arasında yer alabilirler.

Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL
Tarih Öğretmenliği Bölüm Başkanı

Tarihçe
Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü YÖK’ün 22 Eylül 2006 tarihli 3182 sayılı kararı uyarınca öğrenci almaya başlamıştır.

Güçlü Yönleri
Tarih Öğretmenliği Bölümünün güçlü yönleri aşağıda sıralanmıştır.

  • Nitelikli akademik personel,
  • Genç ve dinamik kadro,
  • Yüksek lisans programı,
  • Öğretim kadrosunun Kıbrıs Tarihi uzmanlarından oluşması yanında bölümdeki tüm derslere alan uzmanları tarafından verilmesi,
  • Demokratik yönetim,
  • Öğrenci başına düşen öğretim üyesi çokluğu,
  • Etkili ve hızlı karar alma, uygulama.

Misyon
Tarih Öğretmenliği Bölümü olarak, özelde Türk Tarihi genelde Dünya Tarihi üzerinde ana kaynaklar üzerinde çalışmalar yaparak kaynak diline vakıf aydın ve yaratıcı düşünebilen tarih öğretmenleri yetiştirmek.

Vizyon

  • Tarih eğitiminde klasik kalıpları zorlayacak, çağdaş, bilimsel, teknolojik, kültürel bilgi birikimine sahip öğretmenler yetiştirmek.
  • Yetiştirdiğimiz öğretmenleri sadece alan meslek bilgisi aktaran değil; alanında yeni bilgiler ve yorumlar kazandırarak kişiler alınmasını sağlamak. Bulunduğu bölgede ve dünyada adından söz ettiren bir bölüm yaratmak.

Teknolojik Altyapı
Programın yürütülmesi sürecinde Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi içerisinde teorik ders amaçlı iki sınıf, Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde teorik ders amaçlı iki sınıf, bölüm için tahsis edilmiştir. Teorik ortamlar dışında tam donanımlı en son teknolojide bir bilgisayar odası bulunmaktadır. Ayrıca derslerde kullanılmak üzere tepegöz, projeksiyon makinaları da bölümümüzde mevcuttur. Birçok konuyu ve bölgeyi öğrenciler daha iyi kavratmak için derslerde görsel malzemeler de kullanılacaktır. Bunun için bölümümüzde zengin bir cd arşivi oluşturulmuş ve oluşturulmaya devam edilmektedir.

Eğitim-öğretim için mevcut bilgisayar ekipmanı, Pentium 4, 25 bilgisayardan oluşan bölüm bilgisayar laboratuvarıdır. Bilgisayar laboratuvarı bilgisayar derslerinde ve internete dayalı programlarla ilgili gözlem ve araştırma çalışmaları kullanımına uygundur.
Önerilen programla ilgili olarak üniversitemiz bünyesinde 2005-2006 öğretim yılında öğrencilerin kullanımına açılan Büyük kütüphanemiz bulunmaktadır. Büyük Kütüphanemizde bölümümüzle direk ilgili olarak 10000 adet çeşitli konularda kitap bulunmaktadır. Ayrıca EBSCO Bilgi Merkezi aracılığıyla dünyada Tarih Öğretimi ile ilgili yapılan tüm bilimsel araştırmalara öğrenciler online olarak erişebilme olanağına sahiptir.

İş Olanakları
Tarih Öğretmenliği Bölümünden mezun olan öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okullarda tarih öğretmenliği yapabilecekleri gibi, Kültür Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, TBMM Kütüphanesi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı gibi kamu kurumlarında çalışma imkânı da bulacaklardır.