Tarih Öğretmenliği Bölümü

Also available in: English, العربية

Amaç
Tarih Öğretmenliği Bölümü lisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve metodları ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı aynı zamanda öğretmenlik meslek bilgisi nitelikleri ile donanmış insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Lisans programının coğrafi odağını Doğu Akdeniz tarihinin sosyal, ekonomik, politik, kültürel boyutları oluşturur. Osmanlı ve Türk Tarihi programın ana eksenidir. Gerek bu bölgenin tarihine, gerekse Asya ve Avrupa tarihine karşılaştırmalı ve disiplinlerarası yaklaşımlar Tarih Bölümü lisans programını zenginleştirmektedir. Ayrıca yürütülecek programla anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve beraberliği sağlayıcı, Atatürkçü düşünce ile Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, ulusal kültür ve değerlerin etrafında, bütünleştirici yönde eğitim-öğretim yapmak ve bilimsel faaliyetlerde bulunmak, kültür eserlerimizi tanıtacak, geçmişteki olayların ışığı altında günümüzdeki gelişmeleri değerlendirecek, geleceğe ışık tutacak, gerçekçi yorum yapabilecek ve ilgili bilgileri gençlere aktarabilecek elemanlar yetiştirmek bölümün temel amaçları arasındadır. Bölüm bu amaçlarını gerçekleştirme sürecinde konferans, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerle tarihle ilgili bir halk bilinçlendirme amacını da kendine ilke edinmiştir.

Hedef
Tarih Öğretmenliği bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde

  • evrensel değerlere sahip,
  • çoğulcu ve eleştirel düşünebilen,
  • araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
  • çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan,
  • tarih alanlarına hâkim öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Bu bağlamda, 78 dersten oluşan Tarih Bölümü Lisans Programı’nın %75’i alana uygun temel derslere, %25’i ise alan içi ve alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.