Bölüm Başkan Mesajı

Değerli Öğrenciler,
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünün temel işlevi, öğrencilere Sosyal Bilgiler Öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve Sosyal Bilgiler alanında bilgi üreten ve uygulayan, eğitim ve öğretim ile ilgili sorunlara bilimsel çözümler üreten öğretmenler yetiştirmektir. Dört yıllık bir programdan oluşan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü, bu süreç içerisinde öğrencilere hem öğretmenlik mesleğine yönelik hem de Sosyal Bilgiler alanına yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünün vizyonu ve misyonu ise, Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi amacıyla gerekli alt yapıyı sağlamak ve Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili tüm gelişmeleri takip etmektir. Ayrıca bu bölümün vizyon ve misyonu, Sosyal Bilgiler alanıyla Eğitim Bilimleri alanına bilimsel anlamda katkı sağlamaktır.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünün temel amacı, sosyal bilgiler alanında kendini geliştiren, sorumluluk sahibi, yaratıcı, bilimsel araştırmalar yapabilen, eleştirel düşünme ve problem çözme gücüne sahip öğretmenler yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu bölümün eğitim programında ise Sosyal Bilgiler alanı ile genel kültür ve öğretmenlik mesleğine ilişkin dersler yer almaktadır. Ayrıca bölümün öğretim dili de Türkçe’dir.
Bu bölümde Sosyal Bilgiler eğitiminin önemi benimsetilmekte ve teknolojik gelişmeler de yakından takip edilerek, bilimsel çalışmalara yer verilmektedir.

Sevgi ve Saygılarımla,
Yakın Doğu Üniversitesinin Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yeni açılan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamar ve gelişmeleri yakından takip ederek toplum gelişimi açısından sosyal bilgiler eğitiminin önemini benimsetecektir. Ayrıca akademik yıl içerisinde Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek, bu bölümdeki öğrencilerin, aktif olarak akademik ortamlarda kendilerini geliştirme fırsatı sağlanacaktır.

Web sitemizde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüyle ilgili ayrıntılı bilgileri alabilir, soru, istek ve önerileriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünün vizyonu ve misyonu, Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi amacıyla gerekli alt yapıyı sağlamak ve Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili tüm gelişmeleri takip etmektir. Ayrıca bu bölümün vizyon ve misyonu Sosyal Bilgiler alanıyla Eğitim Bilimleri alanına bilimsel anlamda katkı sağlamaktır.

İş Olanakları
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünden mezun olacak olan öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ortaöğretim kurumlarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nde de İlköğretim kurumlarında Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev almaktadır.