Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü

Also available in: English, العربية

Amaç
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünün temel işlevi, öğrencilere Sosyal Bilgiler Öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve Sosyal Bilgiler alanında bilgi üreten ve uygulayan, eğitim ve öğretim ile ilgili sorunlara bilimsel çözümler üreten öğretmenler yetiştirmektir. Dört yıllık bir programdan oluşan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü, bu süreç içerisinde öğrencilere hem öğretmenlik mesleğine yönelik hem de Sosyal Bilgiler alanına yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Hedef
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde

  • sosyal bilgiler alanında kendini geliştiren,
  • sorumluluk sahibi,
  • yaratıcı,
  • bilimsel araştırmalar yapabilen,
  • eleştirel düşünme ve problem çözme gücüne sahip öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmektir.


Bu bağlamda, 66 dersten oluşan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Lisans Programı’nın %57’si alana uygun temel derslere, %33’ü alana uygun eğitime, %10’u ise alan içi ve alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü