Bölüm Başkan Mesajı

Kuruluş
Sınıf Öğretmenliği Bölümü Haziran 2006 tarihinde kurulmuştur.

İş Olanakları
Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarının bünyesindeki ilköğretim okullarının ilk beş yılında sınıf öğretmeni olarak çalışma olanağı bulabilirler. Kendi alanlarında lisansüstü çalışmalar gerçekleştirip üniversitelerde akademik kadrolarda görev alabilirler.

Bölüm Olanakları
Programın yürütülmesi sürecinde Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde teorik ders amaçlı iki sınıf bulunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler için Yakın Doğu Üniversitesi Büyük kütüphane’de, bireysel ve grupça çalışabilecekleri ortamlar bulunmaktadır. Bilgisayar dersleri için bilgisayar laboratuarı ve drama dersleri için de drama odası bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, derslerde tepegöz, projeksiyon, görsel malzemeler ve haritalar kullanılmaktadır.

Doç. Dr. Behçet ÖZNACAR
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı