Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Also available in: English, العربية

Amaç
Sınıf öğretmenliği programında, ilköğretimin birinci kademesi olan 1-4. sınıflar (KKTC’de 1-5. sınıflar) için öğretmen yetiştirmek amaçlanmaktadır. 7-11 yaş çocuklarının bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim özelliklerini iyi bilen, sözü edilen dönemdeki çocuklarla iletişim kurabilen ve onlara yönelik ilgi, yetenek ve değer analizleri yapabilen öğretmenlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğretim süresince her ders için yapılacak ara ve dönem sonu sınavlarına ek olarak okul deneyimi dersleri kapsamında gözlem raporları ve öğretmenlik uygulaması derslerinde ise öğretim uygulamaları yürütülecektir.

Hedef
Sınıf öğretmenliği bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde;

  • evrensel değerlere sahip,
  • çoğulcu ve eleştirel düşünebilen,
  • araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
  • çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan,
  • ilköğretim sürecindeki bireylerin eğitimi ve toplumsal yaşama katılımları için evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal ve mesleki değerlere saygılı öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Bu bağlamda, 65 dersten oluşan Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’nın %76’sı alana uygun temel derslere, %20’si alana uygun derslere, %4’ü ise alan içi seçmeli derslere ayrılmıştır.

Sınıf Öğretmenliği Bölümü