Bölüm Başkan Mesajı

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesinin Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Resim – İş Öğretmenliği bölümü 2012 yılında kurulmuştur. Yeni açılan Resim – İşi Öğretmenliği bölümü lisans derslerinde; alan dersleri, meslek dersleri (eğitim bilimine giriş, öğretmenlik uygulamaları) ve seçmeli dersler yer almaktadır.

Misyon ve Vizyon

  • Öğrencilere, resim-iş öğretmeninin sahip olması gereken sanat bilgisi, yaratıcılık ve el beceriler ile birlikte bunları eğitime aktarmayı kazandırmak,
  • Resim, sanat disiplinleri, yaratıcılık, uygulama ve görsel sanatlarda, sürekli kendini geliştiren ve ayrıca tüm bunları eğitim ve öğretim ile ilgili sorunlara karşı bilimsel çözümler üretebilen öğretmenler yetiştirilmek,
  • Ortaöğretim kurumlarında görev yapacak olan resim-iş öğretmenlerini yetiştirmek,
  • Eğitim-öğretim hizmetlerinde resim-iş öğretmenliği alanında mevcut bilgileri planlayan, görsel tasarım yapabilen ve uygulayabilen, resim-iş öğretmenlerini yetiştirme,
  • Resim-iş öğretmenliği eğitimi alanına ilişkin araştırma, sergi, workshop ve projeler hazırlamak,
  • Resim-iş ve farklı sanat disiplinleri arasında konu ile ilişkili seminer, sergi ve workshoplar düzenlemek.