Resim İş Öğretmenliği Bölümü

Also available in: English, العربية

Amaç:
Resim-iş Öğretmenliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türk milli eğitim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, günümüz resim-iş eğitimi süreçlerini destekler doğrultuda öğrenci yetiştirmek ve öğretmen adaylarını donanımlı bir şeklide mezun olmalarını sağlamaktadır. Programının başlıca amacı; öğrencilerde, estetik beceri ve beğenileri geliştirmek, sanat ve eğitim alanında kazandığı bilgileri topluma yansıtmak, yenilikleri izleyip yorumlamak, ulusal ve uluslararası sanatsal gelişmelere katkı yapmak, yaratıcı ve çağdaş resim öğretmeni yetiştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda program uygulamalı ve teorik eğitim- öğretim programını uygulamaktadır.

Hedef:
Resim-İş Öğretmenliği Bölümünün temel hedefi sanatsal ve bilimsel araştırmalar önderliğinde;

  • Sanat eğitiminin temel kavramları ve ana sanat atölyelerinde araştırmalarla yaratıcı kişiliği geliştirmek,
  • Eğitimde öğrencinin bilgi, beceri, bilimsel düşünme ve yaratıcı yeteneklerinin gelişmesini sağlayan deneysel çalışmalar; genel kültür, eğitim formasyonu ve gezi, gözlemle desteklemek,
  • Öğrencilere, resim-iş öğretmeninin sahip olması gereken sanat bilgisi, yaratıcılık ve el beceriler ile birlikte bunları eğitime aktarmayı kazandırmak,
  • Resim, sanat disiplinleri, yaratıcılık, uygulama ve görsel sanatlarda, sürekli kendini geliştiren ve ayrıca tüm bunları eğitim ve öğretim ile ilgili sorunlara karşı bilimsel çözümler üretebilen öğretmenler yetiştirilmek,
  • Ortaöğretim kurumlarında görev yapacak olan resim-iş öğretmenlerini yetiştirmek,
  • Eğitim-öğretim hizmetlerinde resim-iş öğretmenliği alanında mevcut bilgileri planlayan, görsel tasarım yapabilen ve uygulayabilen, resim-iş öğretmenlerini yetiştirme,
  • Resim-iş öğretmenliği eğitimi alanına ilişkin araştırma, sergi, workshop ve projeler hazırlamak,
  • Resim-iş ve farklı sanat disiplinleri arasında konu ile ilişkili seminer, sergi ve workshoplar düzenlemek.

Resim-İş Öğretmenliği Lisansı bölümü 51 dersten oluşmaktadır. Derslerin % 10’nunu Seçmeli Dersleri