Dersler

I. Yıl
Psikoloji
Özel Eğitim
Eğitim Bilimi
Türk Eğitim Tarihi
Eğitim Felsefesi
İngilizce I, II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II
Türkçe I, II
Kişilerarsı İletişim
Sosyal Psikoloji
Bilgisayar I
Kaynak Tarama ve Rapor Yazma
Eğitim Sosyolojisi

II. Yıl
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Öğrenme Psikolojisi I, II
Gelişim Psikolojisi (Çocukluk)
Davranışın Biyolojik Temelleri
İstatistik I, II
Sosyal Antropoloji
Bilgisayar II
Seçmeli I, II
Uygulamalı Grup Etkileşim
Özel Eğitimde Kaynaştırma
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Fizyolojik Psikoloji
Eğitimde Program Geliştirme

III. Yıl
İlk ve Orta Öğr. Rehberlik Çalışmaları
Endüstri ve Örgüt
Gelişim Psikolojisi (Ergenlik)
Patolojik Psikoloji
Ölçme ve Değerlendirme
Araştırma Yöntem ve Teknikleri I, II
Seçmeli III, IV, V, VI
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
PDR’de Etik ve Yasal
Kişilik Kuramları
Psikometri
Duygusal ve Davranış Bozuklukları

IV. Yıl
Mesleki Danışma Kuram ve Teknikleri
Eğitim Yönetimi
Grup Rehberliği
Psikolojik Danışma Kuramları
Yetişkin Psikolojisi
Bireysel Zeka Testleri I, II
Seçmeli I, II
Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Tek.
Meslek Danışmanlığı Uygulamaları
Okullarda PDR Uygulamaları
Klinik Psikoloji
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması