Dersler

  • Alana Uygun Temel Dersler
  • Alana Uygun Dersler
  • Alan içi Seçmeli Dersler
  • Alan Dışı Seçmeli Dersler
  DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS DERS SAATİ LAB UYGULAMA ÖĞRENME OTURUMLARI
BP D O
1.YIL / 1. DÖNEM PDR 101 Psikoloji 3 5 3 3 0 1 2 1 1
PDR 103 Fizyolojik Psikoloji 3 4 3 3 0 1 1 1 1
TDL 101 Türkçe I : Yazılı Anlatım 2 2 2 2 0 1 0 0 1
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi I 2 2 2 2 0 0 1 0 1
ING 101 İngilizce I 3 3 3 3 0 0 1 1 1
BIL 101 Bilgisayar I 3 4 3 2 2 2 2 2 2
AEF 207 Sosyolojiye Giriş 2 3 2 2 0 1 1 0 1
AEF 108 Felsefeye Giriş 3 3 3 3 0 1 1 0 1
AEF 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 4 3 3 0 1 1 1 1
                       
1.YIL / 2. DÖNEM PDR 102 Gelişim Psikolojisi I 3 4 3 3 0 1 1 1 1
TDL 102 Türkçe II 2 2 2 2 0 1 0 0 1
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II 2 2 2 2 0 0 1 0 1
ING 102 İngilizce II 3 3 3 3 0 0 1 1 1
BIL 102 Bilgisayar II 3 4 3 2 2 2 2 2 2
EDS 102 Sosyal Antropoloji 3 4 3 3 0 1 1 1 1
EDS 104 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma 2 4 2 1 2 1 1 1 1
EDS 106 Eğitim Felsefesi 2 4 2 2 0 1 1 1 1
EDS 108 Türk Eğitim Tarihi 2 3 2 2 0 0 1 1 1
                       
2.YIL / 1. DÖNEM PDR 201 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 3 4 3 3 0 1 1 1 1
MAT 261 İstatistik I 3 5 3 3 0 1 2 1 1
EDS 201 Bilim Tarihi 3 3 3 3 0 0 1 1 1
EDS 203 PDR’de Özel Eğitim 3 4 3 3 0 1 1 1 1
EDS 205 Ölçme ve Değerlendirme 3 4 3 3 0 1 1 1 1
EDS 207 Gelişim Psikolojisi II 3 5 3 3 0 1 2 1 1
EDS 209 Okullarda Gözlem 3 5 3 2 2 1 3 0 1
                       
2.YIL / 2. DÖNEM PDR 202 Test Dışı Teknikler 3 5 3 3 0 1 2 1 1
MAT 262 İstatistik II 3 5 3 3 0 1 3 0 1
PDR 206 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 3 3 2 2 0 1 1 1
EDS 202 Sosyal Psikoloji 3 5 3 3 0 1 2 0 2
EDS 204 Öğrenme Psikolojisi 3 5 3 3 0 1 2 1 1
AEF 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 4 3 3 0 1 1 1 1
EDS 208 Sınıf Yönetimi 2 3 2 2 0 0 1 1 1
                       
3.YIL / 1. DÖNEM PSR 301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri 3 6 3 3 0 1 4 0 1
PDR 303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 3 6 3 3 0 2 2 1 1
PDR 305 Kişilik Kuramları 3 6 3 3 0 1 2 2 1
PDR 307 Mesleki Rehberlik ve Danışma 3 6 3 3 0 1 3 1 1
SPDR 309 Okullarda Önleyici Rehberlik 3 3 3 3 0 0 1 1 1
SPDR 311 Yaratıcı Drama 3 3 3 2 1 1 1 0 1
                       
3.YIL / 2. DÖNEM PDR 302 Davranış Bozuklukları 3 5 3 3 0 2 2 1 0
PDR 304 Psikolojik Danışma Kuramları 3 5 3 3 0 1 2 1 1
PDR 306 Grupla Psikolojik Danışma 3 5 3 3 0 1 2 2 0
PDR 308 Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık Uygulaması 3 5 3 1 4 1 3 0 1
SPDR 310 Sağlık Psikolojisi ve Danışmanlığı 3 3 3 3 0 1 1 0 1
SPDR 312 Çocuk İstismarı 3 3 3 3 0 0 1 1 1
EDS 302 Rehberlikte Program Geliştirme 3 4 3 3 0 1 1 1 1
                       
4.YIL / 1. DÖNEM PDR 401 Psikolojik Testler 3 5 3 2 4 1 2 1 1
PDR 403 Bireyle Psikolojik Danışmanlık Uygulaması 3 6 3 1 4 2 2 1 1
PCR 405 Öğrenme Güçlükleri 3 5 3 3 0 2 2 0 1
SPDR 407 Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma 3 3 3 3 0 1 1 0 1
EDS 401 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 4 2 2 0 1 1 1 1
EDS 403 Topluma Hizmet Uygulamaları 2 4 2 1 2 1 1 1 1
EDS 405 Eğitim Yönetimi 3 3 3 3 0 1 1 0 1
                       
4.YIL / 2. DÖNEM PDR 402 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Semineri 3 6 3 2 2 1 3 1 1
PDR 404 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan Çalışması 3 6 3 1 4 0 4 1 1
PDR 406 Meslek Etiği ve Yasal Konular 2 6 2 2 0 2 4 0 0
SPDR 408 Anne Baba Eğitimi 3 3 3 3 0 0 2 0 1
SPDR 410 Stres ve Stresle Başa Çıkma 3 3 3 3 0 1 1 0 1
EDS 402 Kurum Deneyimi 3 6 3 1 4 1 3 1 1

PÇ: Problem Çözme BP: Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici

tercih robotu