Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Also available in: English, العربية

Amaç
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programının amacı alanın kuramsal bilgilerine sahip; alana özgü geniş yelpazedeki hizmetleri sunabilecek bilgi, beceri ve tutumlara sahip; insan iyi oluşuna duyarlı, insan yaşamını gelişimsel bir süreç olarak kavramsallaştırabilen; bireysel ve toplumsal farklılıklara saygı, merak ve anlayışı olan; mesleki gelişim ile bireysel gelişimi bütünleştirebilen; toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esnekliğe sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde

  • yaratıcı ve eleştirel düşünce yapısına sahip olan,
  • alanında liderlik yapabilecek kaliteli psikolojik danışmanlar yetiştiren,
  • PDR uygulamalarına ulusal ve uluslararası düzeyde olumlu etki bırakan,
  • çokk ültürlülük kavramını önemseyen,
  • yaşam boyu gelişimi ve öğrenmeyi ilke edinen,
  • eğitim kurumlarında öğrencilerin uyum sorunlarına odaklanarak bunları çözüme ulaştırmaya çalışan,
  • öğretmenler, öğrenciler, aileler ve arkadaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen,
  • iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan psikolojik danışmanlar yetiştirmeye çalışmaktadır.

Bu bağlamda, 59 dersten oluşan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık BölümüLisans Programı’nın %52’si alana uygun temel derslere, %34’ü alana uygun eğitime, %11’u ise alan içi ve alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü