Dersler

  • Alana Uygun Temel Dersler
  • Alana Uygun Dersler
  • Alan içi Seçmeli Dersler
  • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS DERS SAATİ LAB UYGULAMA ÖĞRENME OTURUMLARI
BP D O
1.YIL / 1. DÖNEM ÖZE 101 Özel Eğitim 2 4 2 2 0 1 1 1 1
ÖZE 103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu 2 4 2 2 0 1 1 1 1
ÖZE 105 Çocuk Gelişimi 2 4 2 2 0 1 1 1 1
ING 101 Yabancı Dil 1 3 4 3 3 0 1 1 1 1
BİL 101 Bilgisayar I 3 4 3 2 2 1 1 1 1
TUR 101 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 3 2 2 0 1 0 1 1
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 3 2 2 0 1 1 0 1
AEF 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 4 3 3 0 1 1 1 1
1.YIL / 2. DÖNEM ÖZE 102 Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek 2 4 2 2 0 1 1 1 1
ÖZE 104 İşitme ve Görme Yetersizliği 2 4 2 2 0 1 1 1 1
ÖZE 106 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 2 4 2 2 0 1 1 1 1
ING 102 Yabancı Dil II 3 4 3 3 0 1 1 1 1
BİL 102 Bilgisayar II 3 4 3 2 2 1 1 1 1
TUR 102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 3 2 2 0 1 1 0 1
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 3 2 2 2 1 1 0 1
AEF 102 Eğitim Psikolojisi 3 4 3 3 0 1 1 1 1
2.YIL / 1. DÖNEM OZE 201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 3 4 3 3 0 1 1 1 1
OZE 203 Uygulamalı Davranış Analizi 3 4 3 3 0 1 1 1 1
OZE 205 Özel Eğitimde Bütünleştirme 2 4 2 2 0 1 1 1 1
ZE 207 Türk İşaret Dili 2 4 2 2 0 1 1 1 1
SAB 209 Seçmeli: İşitme Yetersizliği ve Dil 2 3 2 2 0 1 0 1 1
SAB 211
Seçmeli 1I 2 3 2 2 0 1 1 0 1
AEF 213 Ölçme Değerlendirme 3 4 3 3 0 1 1 1 1
AEF 215 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 4 3 3 0 1 1 1 1
2.YIL / 2. DÖNEM
ÖZE 202
Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi
3
4
3
3
0 1 1 1 1
ÖZE 204
Özel Eğitimde Değerlendirme
3
4
3
3
0 1 1 1 1
ÖZE 206
Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim
2
4
2
2
0 1 1 1 1
ÖZE 208
Özel Eğitimde Oyun ve Müzik
2
3
2
2
0 1 1 1 0
ÖZE 210
Braille Okuma-Yazma
2
3
2
2
0 1 0 1 1
SAB 212
Seçmeli: Zihin Yetersizliğinde Kavram Öğretimi
2
3
2
2
0 1 0 1 1
SAB 214
Seçmeli: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
2
3
2
2
0 1 1 1 0
AEF 216
Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem
3 6 3 1 2 2 2 1 1
3.YIL / 1. DÖNEM ÖZE 301 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 3 4 3 3 0 1 1 1 1
ÖZE 303 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 4 3 3 0 1 1 1 1
ÖZE 305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 3 4 3 3 0 1 1 1 1
ÖZE 307 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 3 4 3 3 0 1 1 1 1
ÖZE 309 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması 2 4 2 2 0 1 1 1 1
SAB 311 Seçmeli V 2 3 2 2 0 1 1 0 1
SAB 313 Seçmeli: İleri Seviye Türk İşaret Dili 2 3 2 2 0 1 1 0 1
AEF 315 Sınıf Yönetimi 2 4 2 2 0 0 1 1 1
3.YIL / 2. DÖNEM ÖZE 302 Özel Eğitimde Aile Eğitimi 3 4 3 3 0 1 1 1 1
ÖZE 304 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi 3 4 3 3 0 1 1 1 1
ÖZE 306 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor 3 4 3 3 0 1 1 1 1
ÖZE 308 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi 2 3 2 2 0 1 1 1 0
SAB 310 Seçmeli: Yanlışsız Öğretim Yöntemleri 2 3 2 2 0 1 1 0 1
SAB 312 Seçmeli VIII 2 3 2 2 0 1 1 0 1
AEF 306 Topluma Hizmet Uygulamaları 2 3 2 1 2 0 1 1 1
EDS 316 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi 3 6 3 3 0 2 2 1 1
4.YIL / 1. DÖNEM ÖZE 401 Özel Eğitimde Meslek Etiği 2 3 2 2 0 1 1 1 0  
ÖZE 403 Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 3 2 2 0 0 1 1 1
SAB 405 Seçmeli IX 2 3 2 2 0 1 1 1 0
SAB 407 Seçmeli X 2 3 2 2 0 1 1 0 1
EDS 409 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 3 2 2 0 1 1 1 1
EDS 411 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I 6 15 6 1 4 5 5 3 2
4.YIL / 2. DÖNEM ÖZE 402 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler 2 3 2 2 0 1 1 1 0
ÖZE 404 Seçmeli XI 2 3 2 2 0 0 1 1 1
ÖZE 406 Seçmeli XII 2 3 2 2 0 1 0 1 1
EDS 408 Rehberlik 3 3 3 3 0 1   0 1 1
EDS 410 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 3 2 2 0 1 1 1 0
EDS 412 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II 6 15 6 1 4 5 5 3 2

PÇ: Problem Çözme BP: Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici

tercih robotu