Bölüm Başkan Mesajı

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesi,Atatürk Eğitim Fakültesi,Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2008 yılında KKTC, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’nun, (YÖDAK) kararı ile kurularak, eğitim ve öğretime başlamıştır.

Misyon ve Vizyon
Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği‘nin matematik öğretmeni yetiştirmeyle ilgili misyon ve vizyonu:

 • Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş
 • Demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, laik
 • Sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen
 • Mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve bunu uygulayan
 • Liderlik özelliklerine sahip
 • Araştırıcı ve Yaratıcı
 • Kendi kendine öğrenme becerisini geliştirmiş
 • Bildiklerini paylaşabilen
 • Kritik düşünme, soyut düşünme, analiz ve sentez yapma gibi üst düzey becerilere sahip
 • Gözlem yapabilen, sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı çözüm üretip karar alabilen
 • Teknolojinin sunduğu tüm imkanları kullanabilen öğrenciler yetiştirmek.

Bölüm Olanakları
Biri 20 ve ikisi 30 bilgisayarlı laboratuvarlarda uygulamalı eğitim görebilme, yetkin öğretim kadrosu, ilköğretim okullarında staj olanağına sahiptir.

İş Olanakları

 • Ortaöğretim okullarında matematik öğretmeni olarak
 • Milli Eğitim Bakanlığında
 • Özel okullarda
 • Dersanelerde
 • Üniversitelerde
 • Uzaktan eğitim merkezlerinde üzerine tıklayınız