Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü

Also available in: English, العربية

Amaç
Matematik Öğretmenliği programının amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak, alan deneyimleriyle teorik eğitimi birleştirmek, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilecek, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı matematik öğretmenleri yetiştirmektir.

Hedef
Gelişen bilgi toplumu dinamikleri sadece bilgi ve teknolojide değil, günlük yaşamda da matematiğin gerekliliğini tartışılmaz bir konu haline getirmiştir. Çağımızın gerekliliği ile beraber, insanlık tarihinin en eski bilimlerinden olan matematik, günümüzde de bütün dünya ülkelerinde matematik eğitimine özel bir önem verilmesine ve önceliğe sahip olmasına sebep olmuştur. Bu durumun sebebi matematiğin olaylara eleştirel gözle bakmayı, soyut düşünmeyi, analiz ve sentez yapabilme gibi üst düzey becerilerin gelişimini sağlayan evrensel bir dil ve araç olmasıdır. Bu bağlamda nitelikli matematik öğretmenlerinin yetiştirilmesi son derece önemlidir. Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalımızda sağlamak istediğimiz, matematik alan bilgisi tam, matematik öğretiminde ihtiyaç duyulan yöntem ve teknikleri iyi bilen, bu yöntem ve tekniklere teknolojiyi adapte edebilen, matematik eğitimi alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere hakim olan, öğrencilerine matematiği sevdirecek öğretmenler yetiştirmektir.

Bu bağlamda, 49 dersten oluşan Matematik Öğretmenliği Lisans Programı’nın %57’si alana uygun temel derslere, %33’ü alana uygun eğitime, %10’u ise alan içi ve alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.