Dersler

I. Yıl
O.Ö. Eğitimin İlke ve Yöntemleri
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi
Türkçe I, II

II. Yıl
Müzik Öğretimi I, II
Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi
OÖ. Matematik Öğretimi
Konuşma ve

III. Yıl
Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
Resim Öğretimi I, II
Çocuk Edebiyatı I, II
OÖ. Eğitiminde Araç Yapımı I, II
Özel Eğitim
Anne-Baba Eğitimi
Öğretim Tek. ve Materyal Geliştirme I
Okul Öncesi Eğitiminde Drama
Sınıf Yönetimi
Uygulama II
Özel Öğretim Yöntemleri I

IV. Yıl
Uygulama III
Çoc. Yaratıcılık ve Yaratıcı Çoc. Et.
Özel Öğretim Yöntemleri II
Seçmeli I, II, III, IV
Rehberlik
Öğretmenlik Uygulaması