Bölüm Başkan Mesajı

İş Olanakları:
Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında anasınıfı veya anaokulu öğretmeni olarak çalışabilirler. Kendi alanlarında lisansüstü çalışmalar yaparak üniversitelerde akademik kadrolarda görev alabilirler. Alanda yaratıcı düşünceye sahip olanlar, çocuk ve ebeveynlere yönelik kitap yazarı olarak basında veya okul öncesi eğitim alanında materyal üreticisi olarak sanayide iş bulabilirler. Çalışma hayatına başladıktan sonra gerekli koşullar sağlandığı takdirde okul öncesi eğitim kurumlarının teftiş ve denetlemesinde de görev alabilirler.

Bölümün Olanakları:
Biri 20 ve ikisi 30 bilgisayarlı laboratuarlarda uygulamalı eğitim görebilme, yetkin öğretim kadrosu, ortaöğretim ve meslek liselerinde staj olanağına sahiptir.

Misyon:
* Okul öncesi kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak Atatürk İlke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin öğretmenler yetiştirmeyi,
* Okul Öncesi alanlarında temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapmayı, Toplumun gereksinim duyduğu konularda okul öncesi kurumlarına hizmet içi eğitim programları sunmayı, bu kurumların gereksindiği konularda araştırmalar yapmayı ve çalışmalarını aydınlatmaya yönelik bilimsel etkinlikler düzenlemeyi,
* Bilimsel ve kültürel değerler yaratma işlevlerini ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmeyi görev edinmiştir.

Vizyon
Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli öğretmenler yetiştirmenin yanı sıra, okul öncesi alanlarında bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren, eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren, yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen ve üyesi ve mezunu olmaktan onur duyulan bir bölüm olmaktır

Doç. Dr. Umut AKÇIL
Bölüm Başkanı