Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü

Also available in: English, العربية

Amaç
Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans programının amacı, okul öncesi dönem (0-6 yaş) çocuklarının bilişsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen; tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunabilen okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapacak öğretmenleri yetiştirmek amacının yanında, millî eğitim genel amaçları ile okul öncesi eğitimin özel amaçları çerçevesinde çağdaş, demokratik, çocuk ve insan haklarına saygılı, meslek etiğine uygun şekilde davranan, araştırmacı, girişimci, kendini geliştirebilen ve okul öncesi eğitim alanında bilimsel çalışmalar yaparak da katkıda bulunabilecek sağlıklı bireyler yetiştirmeyi de gaye edinmektedir.

Hedef
Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalının temel hedefi

  • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip yapıcı ve yaratıcı,
  • Okul Öncesi alanında özgün bilimsel araştırmalar yapmayı ve kurum ve toplumun gereksinim duyduğu konularda eğitimlerle ulusu desteklemeyi,
  • Okul öncesi alanında bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren seçkin öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmektedir.

Bu bağlamda, 57 dersten oluşan Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans Programı’nın %60’ı alana uygun temel derslere, %31’i alana uygun eğitime, %9’u ise alan içi ve alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü