Dersler

Lisans Programı Dersler – Programın İşleyişi – Aday Öğrencilere Öneriler

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği ABD Programına kabul edilecek tüm öğrencilerimiz yetenek sınavından geçmektedirler. Yetenek sınavına katılabilmek için TC uyruklu öğrencilerin LYS sınavında 150 puan almaları gerekmektedir. KKTC uyruklu öğrencilerimiz ise YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama sınavından başarılı olmaları durumunda yetenek sınavına girip programımıza yerleşme şansına sahiptirler. Her yıl 4 tam burs ve 36 yarım burs veren bölümümüzde tüm derslere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Güz ve bahar dönemlerinde tüm dersler alınabilirken yaz okulunda belli dersler açılabilmektedir. Ders geçme notu 100 üzerinden 60 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimiz tüm bilgi ve duyurulara www.neu.edu.tr adresinden erişebilmektedirler. Bunun yanında Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı ve sekreterliğe başvurup merak ettikleri tüm bilgilere ulaşabilmektedirler. 4 yıllık Müzik Öğretmenliği Lisans programımızdaki derslerin çizelgesi aşağıdaki gibidir:

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
MZK 101 Müziksel İşitme Okuma Yazma 2 2 3
MZK 103 Piyano I  1 0 1
MZK 105 Bireysel Çalgı I 1 0 1
MZK 107 Bireysel Ses Eğitimi I 1 0 1
MZK 109 Okul Çalgıları I (Gitar-Bağlama-Blokflüt) 0 2 1
MZK 111 Müzik Kültürü 2 0 2
FEL 113 Felsefe  2 0 2
TUR 115 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2
AİT 117 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2
İNG 119 Yabancı Dil I 3 0 3
EDS 121 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3
MZK 123 Toplu Çalgı I 1 2 0
Toplam 20 6 21

Bahar Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
MZK 102 Müziksel İşitme Okuma Yazma II 2 2 3
MZK 104 Piyano II  1 0 1
MZK 106 Bireysel Çalgı II  1 0 1
MZK 108 Bireysel Ses Eğitimi II  1 0 1
MZK 110 Okul Çalgıları II (Gitar-Bağlama-Blokflüt) 0 2 1
MZK 112 Koro I  0 2 1
MZK 114 Genel Müzik Tarihi 2 0 2
TUR 116 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2
AİT 118 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  2 0 2
İNG 120 Yabancı Dil II  3 0 3
EDS 122 Eğitim Psikolojisi 3 0 3
MZK 124 Toplu Çalgı II 1 2 0
Toplam 18 8 20

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
MZK 201 Müziksel İşitme Okuma Yazma III 2 2 3
MZK 203 Piyano III 1 0 1
MZK 205 Bireysel Çalgı III  1 0 1
MZK 207 Bireysel Ses Eğitimi III  1 0 1
MZK 209 Koro II  2 2 3
MZK 211 Armoni-Kontrpuan-Eşlik I  2 0 2
MZK 213 Geleneksel Türk Halk Müziği 2 0 2
MZK 215 Okul Çalgıları (Gitar-Bağlama-Blokflüt) III 0 2 1
MZK 217 Türk Müzik Tarihi  2 0 2
BİL 219 Bilgisayar I 2 2 3
EDS 221 Öğretim İlke ve Yöntemleri  3 0 3
Toplam 18 8 22

Bahar Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
MZK 202 Müziksel İşitme Okuma Yazma IV  2 2 3
MZK 204 Piyano IV 1 0 1
MZK 206 Bireysel Çalgı IV  1 0 1
MZK 208 Bireysel Ses Eğitimi IV 1 0 1
MZK 210 Koro III  2 2 3
MZK 212 Armoni-Kontrpuan-Eşlik II  2 0 2
MZK 214 Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması 0 2 1
MZK 216 Elektronik Org Eğitimi 0 2 1
BİL 218 Bilgisayar II 2 2 3
EDS 220 Türk Eğitim Tarihi* 2 0 2
EDS 222 Ölçme ve Değerlendirme  3 0 3
Toplam 16 10 21

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
MZK 301 Müziksel İşitme Okuma Yazma V  2 0 2
MZK 303 Piyano V  1 0 1
MZK 305 Bireysel Çalgı V  1 0 1
MZK 307 Armoni-Kontrpuan-Eşlik 2 0 2
MZK 309 Koro IV  1 2 2
MZK 311 Orkestra/Oda Müziği  1 2 2
MZK 313 Geleneksel Türk Sanat Müziği 2 0 2
MZK 315 Eşlik Çalma* 0 2 1
MZK 317 Eğitim Müziği Dağarı 2 0 2
MZK 319 Güncel ve Popüler Müzikler* 2 0 2
EDS 321 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı  2 2 3
Toplam 16 8 20

Bahar Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
MZK 302 Müziksel İşitme Okuma Yazma VI  2 0 2
MZK 304 Piyano VI 1 0 1
MZK 306 Bireysel Çalgı VI  1 0 1
MZK 308 Armoni-Kontrpuan-Eşlik IV  2 0 2
MZK 310 Koro V  1 2 2
MZK 312 Orkestra/Oda Müziği 1 2 2
MZK 314 Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması  0 2 1
MZK 316 Çalgı Bakım Onarım Bilgisi  0 2 1
MZK 318 Müzik Biçimleri  2 0 2
EDS 320 Sınıf Yönetimi 2 0 2
EDS 322 Özel Öğretim Yöntemleri I  2 2 3
Toplam 14 10 19

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
MZK 401 Piyano VII* 1 0 1
MZK 403 Bireysel Çalgı VII  1 0 1
MZK 405 Koro VI  2 2 3
MZK 407 Orkestra/Oda Müziği  1 2 2
MZK 409 Türk Miziği Çokseslendirme* 0 2 1
EDS 411 Özel Öğretim Yöntemleri II  2 2 3
EDS 413 Topluma Hizmet Uygulamaları      1 2 2
MZK 415 Oyun, Dans ve Müzik* 0 2 1
EDS 417 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2
EDS 419 Rehberlik 3 0 3
EDS 421 Okul Deneyimi  1 4 3
Toplam 14 16 22

Bahar Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
MZK 402 Koro ve Yönetimi  0 2 1
MZK 404 Orkestra/Oda Müziği ve Yönetimi 1 2 2
MZK 406 Bireysel Çalgı ve Öğretimi 1 0 1
MZK 408 Okul Öncesi Müzik Öğretiminde Genel Yaklaşımlar* 0 2 1
MZK 410 Eğitim Müziği Besteleme 2 2 3
MZK 412 Piyano ve Öğretimi 1 0 1
EDS 414 Öğretmenlik Uygulaması      2 6 5
EDS 416 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2
EDS 418 Özel Eğitim* 2 0 2
Toplam 11 14 18

 

Teorik Uygulama Kredi Saat
Genel Toplam 125 76 163 201

Ders İçerikleri

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Müziksel İşitme Okuma Yazma (MZK 101) (2-2-3)
Bu ders, müzik öğretmeni adaylarına, müziksel işitme, nota, ritm ve ölçü güçlüklerini çözmeyi, deşifre okumayı, kuramsal bilgileri edinmede gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Piyano I (MZK 103) (1-0-1)
Yeni Piyano Metodu, Beyer, Mikrokosmos 1 gibi piyano metotlarıyla başlangıç çalışmaları, tek oktavlık aşıt çalışmaları. Barok ve Klasik dönemden kolay parçalar.

Bireysel Çalgı (MZK 105) (1-0-1)
Çalgı çalmaya elverişli beden duruşu kazandırılması, çalgının doğru tutturulması, yay bölümlenmelerinin kavratılması ve temel yay tekniklerinin uygulatılması, basaç üzerinde 1. konumda değişik kalıpların öğretilmesi, sağ ve sol el eş güdümünün sağlanması, düzeye uygun ulusal ve evrensel nitelikteki yapıtların öğretilmesi.

Bireysel Ses Eğitimi I (MZK 107) (1-0-1)
Kendi sesini doğru kullanabilmek için temel bilgiler, ses sistem, ses fizyolojisi, ses oluşumu hakkında temel bilgiler kazandırılır. Dünya vokal litera türünde parçalar öğrenir ve ses oluşumu sırasında oynayan kaslar ve vücut duruşu öğretilir.

Okul Çalgıları I (Gitar-Bağlama- Blokflüt) (MZK 109) (0-2-1)
Bu derste öğrenciler, piyano ve bireysel çalgılarının dışında Blok Flüt, Orff çalgıları,Mandolin, gitar gibi çalgılardan birini seçerler. Bu ders, okul çalgılarının eğitimde nasıl kullanılacağını, teknik özelliklerini, okul müziği doğasının uygulanmasını çalgı literatürü ile öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar.

Müzik Kültürü (MZK 111) (2-0-2)
Bireyin ve toplumun gelişiminde bir kültür öğesi olarak müziğin rolü. Müzik türlerini tanıma. Türkiye’de yaşayan müzik çeşitleri, çalgı müziği türleri, ses müziği türleri. Öğrencilerin müzik türlerine karşı duyarlı olmalarını sağlamak, bir iletişim aracı olarak çeşitli müzik türlerini takdir etmek.

Felsefe (FEL 113) (2-0-2)
Felsefe, bilgi, bilim kavramları ilişkili olarak açıklanır; felsefenin ana dallarının bilgi kuramı, metafizik, toplum ve siyaset felsefesi ve etik, estetik olmak üzere temel sorunsalları ve kavramları bakımından, örnek seçilen filozofların görüşleri aracılığıyla tanıtılır, 20. yy. felsefesinden kesitler verilir. Yararcılık, varoluşçuluk ve genel hatlarıyla analitik felsefe aktarılır.

Türkçe I:Yazılı Anlatım (TUR 115) (2-0-2)
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (AİT 117) (2-0-2)
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

Yabancı Dil I (İNG 119) (3-0-3)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

Eğitim Bilimine Giriş (EDS 121) (3-0-3)
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Bahar Dönemi

Müziksel İşitme ve Okuma Yazma II (MZK 102) (2-2-3)
Bu ders, müzikte kuramsal bilgileri, işitme eğitimi ve müzik biçimlerini kapsar. Ders öğretim elemanları bu içeriğin haftalık ders saatindeki yoğunluğunu belirlerler. Ders, Türk ve batı müziğinde armoni-kontrpuan, müzikte stil, üslup ve tür, çeşitli yapıları ve eğitim-okul müziği örneklerini inceleme, analiz, araştırma tek ve çok ses algılama, ritmik yapıları tanıma, nota çözümleme (deşifre) okuma ve yazma, müzik üretme tekniklerini kapsar.

Piyano II (MZK 104) (1-0-1)

Piyano eğitimi ve öğretimi, müzik öğretmenliği programının temelini oluşturur. Aşamalı olarak, teknik alıştırma ve etütleri, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müziği örneklerini, piyano literatürü ile okul müziği eğitiminde öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar.

Bireysel Çalgı II (MZK 106) (1-0-1)
Öğrenci, beden yapısına uygun yaylı, nefesli, mızraplı-telli (uluslar arası ses standartlarına uyumlu ) çalgılardan birini ya da sesinin yeterliliğine göre Şan dersini seçer. Bu seçim, bölüm öğretim elemanlarının ortaklaşa karar ve yardımları ile yapılır. Ders, aşamalı olarak teknik alıştırma ve etütleri, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müziği örneklerini, bireysel gelişmeye uygun olarak çalgıya özgü literatür ile okul müzik eğitiminde öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar.

Bireysel Ses Eğitimi II (MZK 108) (1-0-1)
Bu ders, Türkçe’yi doğru kullanma, nefes teknikleri ve uygulama, sesini tanıma ve doğru-etkili kullanma, ses eğitimi tekniklerine uygun olarak halk türkülerini, okul şarkılarını, Türk ve Dünya ses müziğinden değişik eserlerin seslendirilmesini kapsar.

Okul Çalgıları II (Gitar-Bağlama-Blokflüt) (MZK 110) (0-2-1)
Bu derste öğrenciler, piyano ve bireysel çalgılarının dışında Blok Flüt, Orff çalgıları,Mandolin, gitar gibi çalgılardan birini seçerler. Bu ders, okul çalgılarının eğitimde nasıl kullanılacağını, teknik özelliklerini, okul müziği doğasının uygulanmasını çalgı literatürü ile öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar.

Koro I (MZK 112) (0-2-1)
Bu ders, konuşma,ses ve soluk çalışmaları, çeşitli çağ ve üsluplardan seçilmiş tek ve çok sesli şarkılar, kanonlar, türküler ve okul müziği doğası ile koro literatürü ve koro eğitimi yöntem ve tekniklerini kapsar.

Genel Müzik Tarihi (MZK 114) (2-0-2)
Bu ders, müziğin doğuşundan günümüze kadar Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi, dönemleri, akımları ile Dünya ve Türk Müziğinden çeşitli eserleri dinleme, araştırma ve inceleme konularını kapsar.

Türkçe II: Sözlü Anlatım (TUR 116) (2-0-2)
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (AİT 118) (2-0-2)
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

Yabancı Dil II (İNG 120) (3-0-3)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

Eğitim Psikolojisi (EDS 122) (3-0- 3)
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Müziksel İşitme ve Okuma Yazma III (MZK 201) (2-2-3)
Bu ders, müzikte kuramsal bilgileri, işitme eğitimi ve müzik biçimlerini kapsar. Ders öğretim elemanları bu içeriğin haftalık ders saatindeki yoğunluğunu belirlerler. Ders, Türk ve batı müziğinde armoni-kontrpuan, müzikte stil, üslup ve tür, çeşitli yapıları ve eğitim-okul müziği örneklerini inceleme, analiz, araştırma tek ve çok ses algılama, ritmik yapıları tanıma, nota çözümleme (deşifre) okuma ve yazma, müzik üretme tekniklerini kapsar.

Piyano III (MZK 203) (1-0-1)
Piyano eğitimi ve öğretimi, müzik öğretmenliği programının temelini oluşturur. Aşamalı olarak, teknik alıştırma ve etütleri, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müziği örneklerini, piyano literatürü ile okul müziği eğitiminde öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar.

Bireysel Çalgı III (MZK 205) (1-0-1)
Öğrenci, beden yapısına uygun yaylı, nefesli, mızraplı-telli (uluslar arası ses standartlarına uyumlu ) çalgılardan birini ya da sesinin yeterliliğine göre Şan dersini seçer. Bu seçim, bölüm öğretim elemanlarının ortaklaşa karar ve yardımları ile yapılır. Ders, aşamalı olarak teknik alıştırma ve etütleri, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müziği örneklerini, bireysel gelişmeye uygun olarak çalgıya özgü literatür ile okul müzik eğitiminde öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar.

Bireysel Ses Eğitimi III (MZK 207) (1-0-1)
Bu ders, Türkçe’yi doğru kullanma, nefes teknikleri ve uygulama, sesini tanıma ve doğru-etkili kullanma, ses eğitimi tekniklerine uygun olarak halk türkülerini, okul şarkılarını, Türk ve Dünya ses müziğinden değişik eserlerin seslendirilmesini kapsar.

Koro II (MZK 209) (2-2-3)
Bu ders, konuşma,ses ve soluk çalışmaları, çeşitli çağ ve üsluplardan seçilmiş tek ve çok sesli şarkılar, kanonlar, türküler ve okul müziği doğası ile koro literatürü ve koro eğitimi yöntem ve tekniklerini kapsar.

Armoni- Kontropuan- Eşlik I (MZK 211) (2-0-2)
Bu ders dikey çokseslendirme, yatay çokseslendirme, eser çözümleme konularını kapsayan ve müziksel işitme okuma ve yazma konuları ile birlikte yürütülen, bireyleri yaratıcılığa yönlendirmesi açısından önemli bir ders olup, öğrencilere dikey ve yatay çokseslendirmeyi, yazılmış sanat eserlerini çözümlemeyi, besteleme bilgi, beceri ve yeteneğini geliştirmeyi amaçlar.

Geleneksel Türk Halk Müziği (MZK 213) (2-0-2)
Türkiye´de yaşayan halk müziğinin; bir sistem dahilinde anlamak- açıklamak ve anlatımını gerçekleştirmektir.

Okul Çalgıları (Gitar-Bağlama-Blokflüt) III (MZK 215) (0-2-1)
Bu derste öğrenciler, piyano ve bireysel çalgılarının dışında Blok Flüt, Orff çalgıları,Mandolin, gitar gibi çalgılardan birini seçerler. Bu ders, okul çalgılarının eğitimde nasıl kullanılacağını, teknik özelliklerini, okul müziği doğasının uygulanmasını çalgı literatürü ile öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar.

Türk Müzik Tarihi (MZK 217) (2-0-2)
Bu ders, müziğin doğuşundan günümüze kadar Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi, dönemleri, akımları ile Dünya ve Türk Müziğinden çeşitli eserleri dinleme, araştırma ve inceleme konularını kapsar.

Bilgisayar I (BİL 219) (2-2-3)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde Internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

Öğretim İlke ve Yöntemleri (EDS 221) (3-0-3)
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

Bahar Dönemi

Müziksel İşitme ve Okuma Yazma IV (MZK 202) (2-2-3)
Bu ders, müzikte kuramsal bilgileri, işitme eğitimi ve müzik biçimlerini kapsar. Ders öğretim elemanları bu içeriğin haftalık ders saatindeki yoğunluğunu belirlerler. Ders, Türk ve batı müziğinde armoni-kontrpuan, müzikte stil, üslup ve tür, çeşitli yapıları ve eğitim-okul müziği örneklerini inceleme, analiz, araştırma tek ve çok ses algılama, ritmik yapıları tanıma, nota çözümleme (deşifre) okuma ve yazma, müzik üretme tekniklerini kapsar.

Piyano IV (MZK 204) (1-0-1)
Piyano eğitimi ve öğretimi, müzik öğretmenliği programının temelini oluşturur. Aşamalı olarak, teknik alıştırma ve etütleri, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müziği örneklerini, piyano literatürü ile okul müziği eğitiminde öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar.

Bireysel Çalgı IV (MZK 206) (1-0-1)
Öğrenci, beden yapısına uygun yaylı, nefesli, mızraplı-telli (uluslar arası ses standartlarına uyumlu ) çalgılardan birini ya da sesinin yeterliliğine göre Şan dersini seçer. Bu seçim, bölüm öğretim elemanlarının ortaklaşa karar ve yardımları ile yapılır. Ders, aşamalı olarak teknik alıştırma ve etütleri, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müziği örneklerini, bireysel gelişmeye uygun olarak çalgıya özgü literatür ile okul müzik eğitiminde öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar.

Bireysel Ses Eğitimi IV (MZK 208) (1-0-1)
Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden alınan örnekleri bireysel çalgıya uygun öğrenme ve öğretme.

Koro III (MZK 210) (2-2-3)
Bu ders, konuşma,ses ve soluk çalışmaları, çeşitli çağ ve üsluplardan seçilmiş tek ve çok sesli şarkılar, kanonlar, türküler ve okul müziği doğası ile koro literatürü ve koro eğitimi yöntem ve tekniklerini kapsar.

Armoni- Kontropuan- Eşlik I (MZK 212) (2-0-2)
Bu ders dikey çokseslendirme, yatay çokseslendirme, eser çözümleme konularını kapsayan ve müziksel işitme okuma ve yazma konuları ile birlikte yürütülen, bireyleri yaratıcılığa yönlendirmesi açısından önemli bir ders olup, öğrencilere dikey ve yatay çokseslendirmeyi, yazılmış sanat eserlerini çözümlemeyi, besteleme bilgi, beceri ve yeteneğini geliştirmeyi amaçlar.

Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması (MZK 214) (0-2-1)
Türkiye´de yaşayan halk müziğinin; bir sistem dahilinde anlamak- açıklamak ve anlatımını gerçekleştirmektir.

Elektronik Org Eğitimi (MZK 216) (0-2-1)
Bu ders, elektronik orgların türleri, ritmik yapı ve ses özellikleriyle eğitim (okul) müziğinde kullanım teknikleri, Türk ve dünya müziğinde kullanılırlığı ile literatürünü, öğrenme-öğretme yöntemlerini kapsar.

Bilgisayar II (BİL 218) (2-2-3)
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

Türk Eğitim Tarihi (EDS 220) (2-0-2)
Bu derste amaç, Türk eğitim tarihine yaşanan çeşitli süreçlerin ve değişimlerin kavranması,
hem Cumhuriyetten önce hem de Cumhuriyet sonrası uygulanan sistemin bilinmesi ve
karşılaştırılması, eğitim tarihindeki devrimlerin ve yeniliklerin anlaşılmasıdır.

Ölçme ve Değerlendirme (EDS 222) (3-0-3)
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

müziksel İşitme
Bu ders, müzikte kuramsal bilgileri, işitme eğitimi ve müzik biçimlerini kapsar. Ders öğretim elemanları bu içeriğin haftalık ders saatindeki yoğunluğunu belirlerler. Ders, Türk ve batı müziğinde armoni-kontrpuan, müzikte stil, üslup ve tür, çeşitli yapıları ve eğitim-okul müziği örneklerini inceleme, analiz, araştırma tek ve çok ses algılama, ritmik yapıları tanıma, nota çözümleme (deşifre) okuma ve yazma, müzik üretme tekniklerini kapsar.

Piyano V (1-0-1)
Piyano eğitimi ve öğretimi, müzik öğretmenliği programının temelini oluşturur. Aşamalı olarak, teknik alıştırma ve etütleri, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müziği örneklerini, piyano literatürü ile okul müziği eğitiminde öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar.

Bireysel Çalgı V (1-0-1)
Öğrenci, beden yapısına uygun yaylı, nefesli, mızraplı-telli (uluslar arası ses standartlarına uyumlu ) çalgılardan birini ya da sesinin yeterliliğine göre Şan dersini seçer. Bu seçim, bölüm öğretim elemanlarının ortaklaşa karar ve yardımları ile yapılır. Ders, aşamalı olarak teknik alıştırma ve etütleri, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müziği örneklerini, bireysel gelişmeye uygun olarak çalgıya özgü literatür ile okul müzik eğitiminde öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar.

Armoni- Kontropuan- Eşlik I (2-0-2)
Bu ders dikey çokseslendirme, yatay çokseslendirme, eser çözümleme konularını kapsayan ve müziksel işitme okuma ve yazma konuları ile birlikte yürütülen, bireyleri yaratıcılığa yönlendirmesi açısından önemli bir ders olup, öğrencilere dikey ve yatay çokseslendirmeyi, yazılmış sanat eserlerini çözümlemeyi, besteleme bilgi, beceri ve yeteneğini geliştirmeyi amaçlar.

Koro IV (1-2-2)
Bu ders, konuşma,ses ve soluk çalışmaları, çeşitli çağ ve üsluplardan seçilmiş tek ve çok sesli şarkılar, kanonlar, türküler ve okul müziği doğası ile koro literatürü ve koro eğitimi yöntem ve tekniklerini kapsar.
Orkestra/Oda Müziği (1-2-2)
Bu derste öğrenciler, özel alan çalgılarına göre orkestra ya da oda müziğini alırlar. Ders toplu çalma teknikleri ile alıştırmaları, değişik dönem ve üsluplarda Türk ve dünya müziğinden eserleri çalma, okul müziği örneklerini seslendirme, orkestra/oda müziği literatürü ile birlikte müzik yapma yöntem ve tekniklerini kapsar.

Geleneksel Türk Sanat Müziği (2-0-2)
Geleneksel Türk Sanat Müziğinde kullanılan çalgılar ve türlerin tanınması amaçlanır. Buna yönelik olarak dinleme çalışmaları yapılır. Gözde makam ve usullere ilişkin kuramsal bilgiler verilir ve bunların işitsel olarak tanınması sağlanır.

Eşlik Çalma (0-2-1)
Bu ders, piyano ve diğer çalgılar için okul müziğindeki çeşitli ses ve çalgı eserlerine yazılmış eşlik müziklerini çalma ya da doğaçlama eşlik çalışmalarını kapsar.

Eğitim Müzik Dağarı (2-0-2)
Teknik çalışmalara uygulama alanı olabilecek, Koroya müzik zevk ve sevgisini verebilecek, Topluma olumlu ve eğitsel değerler katabilecek, Geleneksel söyleme biçiminin yerleştirilip yaygınlaştırılmasına katkıda bulunabilecek; Ülkemiz Ve Dünya Koro Dağarından çeşitli çağ, stil, tarz ve üsluplardan oluşan bir dağarın kazandırılması.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3)
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

Bahar Dönemi

Müziksel İşitme ve Okuma Yazma VI (2-0-2)
Bu ders, müzikte kuramsal bilgileri, işitme eğitimi ve müzik biçimlerini kapsar. Ders öğretim elemanları bu içeriğin haftalık ders saatindeki yoğunluğunu belirlerler. Ders, Türk ve batı müziğinde armoni-kontrpuan, müzikte stil, üslup ve tür, çeşitli yapıları ve eğitim-okul müziği örneklerini inceleme, analiz, araştırma tek ve çok ses algılama, ritmik yapıları tanıma, nota çözümleme (deşifre) okuma ve yazma, müzik üretme tekniklerini kapsar.

Piyano VI (1-0-1)
Piyano eğitimi ve öğretimi, müzik öğretmenliği programının temelini oluşturur. Aşamalı olarak, teknik alıştırma ve etütleri, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müziği örneklerini, piyano literatürü ile okul müziği eğitiminde öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar.

Bireysel Çalgı VI (1-0-1)
Öğrenci, beden yapısına uygun yaylı, nefesli, mızraplı-telli (uluslar arası ses standartlarına uyumlu ) çalgılardan birini ya da sesinin yeterliliğine göre Şan dersini seçer. Bu seçim, bölüm öğretim elemanlarının ortaklaşa karar ve yardımları ile yapılır. Ders, aşamalı olarak teknik alıştırma ve etütleri, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müziği örneklerini, bireysel gelişmeye uygun olarak çalgıya özgü literatür ile okul müzik eğitiminde öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar.

Armoni- Kontropuan- Eşlik IV (2-0-2)
Bu ders dikey çokseslendirme, yatay çokseslendirme, eser çözümleme konularını kapsayan ve müziksel işitme okuma ve yazma konuları ile birlikte yürütülen, bireyleri yaratıcılığa yönlendirmesi açısından önemli bir ders olup, öğrencilere dikey ve yatay çokseslendirmeyi, yazılmış sanat eserlerini çözümlemeyi, besteleme bilgi, beceri ve yeteneğini geliştirmeyi amaçlar.

Koro V (1-2-2)
Bu ders, konuşma,ses ve soluk çalışmaları, çeşitli çağ ve üsluplardan seçilmiş tek ve çok sesli şarkılar, kanonlar, türküler ve okul müziği doğası ile koro literatürü ve koro eğitimi yöntem ve tekniklerini kapsar.

Orkestra/Oda Müziği (1-2-2)
Bu derste öğrenciler, özel alan çalgılarına göre orkestra ya da oda müziğini alırlar. Ders toplu çalma teknikleri ile alıştırmaları, değişik dönem ve üsluplarda Türk ve dünya müziğinden eserleri çalma, okul müziği örneklerini seslendirme, orkestra/oda müziği literatürü ile birlikte müzik yapma yöntem ve tekniklerini kapsar.

Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması (0-2-1)
Geleneksel Türk Sanat Müziğinde kullanılan çalgılar ve türlerin tanınması amaçlanır. Buna yönelik olarak dinleme çalışmaları yapılır. Gözde makam ve usullere ilişkin kuramsal bilgiler verilir ve bunların işitsel olarak tanınması sağlanır.

Çalgı Bakım Onarım Bilgisi (0-2-1)
Müzik Eğitimi Anabilim Dalın’da Öğrenilen çalgıların yapıları, bakım ve onarımlarını uygulamalı olarak öğretmek.

Müzik Biçimleri (2-0-2)
Başlangıcından günümüze kadar tek ve çoksesli müziğin ezgi, ritm, armoni ve formla ilgili yapılarını inceleyerek mevcut formlar hakkında gereken bilgileri vermeyi, müzik eserlerinin yapı ve şekillerini tanıtmayı amaçlar.

Sınıf Yönetimi (2-0-2)
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Piyano VII* (1-0-1)
Piyano eğitimi ve öğretimi, müzik öğretmenliği programının temelini oluşturur. Aşamalı olarak, teknik alıştırma ve etütleri, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müziği örneklerini, piyano literatürü ile okul müziği eğitiminde öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar.

Bireysel Çalgı VII (1-0-1)
Öğrenci, beden yapısına uygun yaylı, nefesli, mızraplı-telli (uluslar arası ses standartlarına uyumlu ) çalgılardan birini ya da sesinin yeterliliğine göre Şan dersini seçer. Bu seçim, bölüm öğretim elemanlarının ortaklaşa karar ve yardımları ile yapılır. Ders, aşamalı olarak teknik alıştırma ve etütleri, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müziği örneklerini, bireysel gelişmeye uygun olarak çalgıya özgü literatür ile okul müzik eğitiminde öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar.

Koro VI (2-2-3)
Bu ders, konuşma,ses ve soluk çalışmaları, çeşitli çağ ve üsluplardan seçilmiş tek ve çok sesli şarkılar, kanonlar, türküler ve okul müziği doğası ile koro literatürü ve koro eğitimi yöntem ve tekniklerini kapsar.

Orkestra/Oda Müziği (1-2-2)
Bu derste öğrenciler, özel alan çalgılarına göre orkestra ya da oda müziğini alırlar. Ders toplu çalma teknikleri ile alıştırmaları, değişik dönem ve üsluplarda Türk ve dünya müziğinden eserleri çalma, okul müziği örneklerini seslendirme, orkestra/oda müziği literatürü ile birlikte müzik yapma yöntem ve tekniklerini kapsar.

Türk Müziği Çokseslendirme* (0-2-1)
Türk müziği çokseslendirme dersi aşağıda yer alan çalışma konularını kapsar; Öğretmen adaylarına Türk müziğinin dikey ve yatay çokseslendirme yönünden temel özellikleri, çokseslendirme uygulamaları. Türk müziği eserleri üzerinde armonik yönden inceleme çalışmaları yaptırarak, Okul müzik eğitiminde kullanılan halk ezgilerini ve geleneksel sanat müziği ezgilerini dörtlü armoni sistemine göre nasıl çokseslendirebileceğini göstererek, onların da yazmalarını sağlamaktır.

Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3)
Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanma, grafik ve tablo okuma becerilerinin geliştirilmesi, görsel materyal ve doküman kullanımı, Cumhuriyet ve Atatürkçülük konularının işlenmesi, sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olayların kullanımı ve katkıları, çevre incelemelerinin planlanması, müze eğitimi, soru sorma ve teknikleri, çağdaş değerlendirme uygulamaları.

Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2)
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Oyun, Dans ve Müzik (0-2-1)
Bu ders, Türk halk danslarının ritmik devinimleri ile müzikli çocuk oyunları ve diğer dünya ülkelerindeki dans örneklerinin incelenmesi, araştırılması ve geliştirilmesi konularındaki çalışmaları kapsar.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2)
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Rehberlik (3-0-3)
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

Okul Deneyimi (1-4-3)
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

Bahar Dönemi

Koro ve Yönetimi (0-2-1)
Çeşitli çağ ve üsluplardan seçilmiş tek ve çok sesli parçalar, kanonlar,türküler ve okul müziği ile koro literatürü ve koro yönetimi yöntem ve teknikleri.

Orkestra/ Oda Müziği ve Yönetimi (1-2-2)
Orkestra/Oda Müziği literatürü ile birlikte müzik yapma yöntem ve teknikleri, oluşturulacak okul çalgı topluluklarını yönetme becerileri.

Bireysel Çalgı ve Öğretimi (1-0-1)
Çalgı çalma becerisinin yanısıra çalgının temel eğitim prensipleri geliştirilerek eğitimcilik vasıfları kazandırılmaya başlar.Öğrenci çalgıyı öğretmeye ve değerlendirmeler yapabilecek eğitim basamaklarına adım atabilmelidir.

Okul Öncesi Müzik Öğretiminde Genel Yaklaşımlar* (0-2-1)
Okul öncesi dönemde müzik eğitiminin çocuğun yaşantısındaki önemini ifade eder. Müzik eğitimi çocuğun yaşantısında nasıl bir rol oynamalıdır? Bu eğitimi kimler vermelidir? Bu eğitim verilirken nelere dikkat edilmelidir?

Eğitim Müziği Besteleme (2-2-3)
Bu ders, müziksel yaratıcılığın ve Türk Okul Müziği doğasının geliştirilmesi amacıyla, ses ve çalgı için yeni eserler üretme, tonal ve modal besteleme yöntemleri ile tek sesli okul müziklerini çok seslendirme konularını kapsar.

Piyano ve Öğretimi (1-0-1)
Piyano pedagojisinin yerli ve yabancı etkin metodlarını inceleyerek değerlendirmek. Piyano öğretiminde kişisel bir metod oluşturmak.

Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5)
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2)
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

Özel Eğitim (2-0-2)
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

VII. Yarıyıl
Piyano VII* (1-0-1)
Piyano eğitimi ve öğretimi, müzik öğretmenliği programının temelini oluşturur. Aşamalı olarak, teknik alıştırma ve etütleri, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müziği örneklerini, piyano literatürü ile okul müziği eğitiminde öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar.

Bireysel Çalgı VII (1-0-1)
Öğrenci, beden yapısına uygun yaylı, nefesli, mızraplı-telli (uluslar arası ses standartlarına uyumlu ) çalgılardan birini ya da sesinin yeterliliğine göre Şan dersini seçer. Bu seçim, bölüm öğretim elemanlarının ortaklaşa karar ve yardımları ile yapılır. Ders, aşamalı olarak teknik alıştırma ve etütleri, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müziği örneklerini, bireysel gelişmeye uygun olarak çalgıya özgü literatür ile okul müzik eğitiminde öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar.

Koro VI (2-2-3)
Bu ders, konuşma,ses ve soluk çalışmaları, çeşitli çağ ve üsluplardan seçilmiş tek ve çok sesli şarkılar, kanonlar, türküler ve okul müziği doğası ile koro literatürü ve koro eğitimi yöntem ve tekniklerini kapsar.

Orkestra/Oda Müziği (1-2-2)
Bu derste öğrenciler, özel alan çalgılarına göre orkestra ya da oda müziğini alırlar. Ders toplu çalma teknikleri ile alıştırmaları, değişik dönem ve üsluplarda Türk ve dünya müziğinden eserleri çalma, okul müziği örneklerini seslendirme, orkestra/oda müziği literatürü ile birlikte müzik yapma yöntem ve tekniklerini kapsar.

Türk Müziği Çokseslendirme* (0-2-1)
Türk müziği çokseslendirme dersi aşağıda yer alan çalışma konularını kapsar; Öğretmen adaylarına Türk müziğinin dikey ve yatay çokseslendirme yönünden temel özellikleri, çokseslendirme uygulamaları. Türk müziği eserleri üzerinde armonik yönden inceleme çalışmaları yaptırarak, Okul müzik eğitiminde kullanılan halk ezgilerini ve geleneksel sanat müziği ezgilerini dörtlü armoni sistemine göre nasıl çokseslendirebileceğini göstererek, onların da yazmalarını sağlamaktır.

Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3)
Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanma, grafik ve tablo okuma becerilerinin geliştirilmesi, görsel materyal ve doküman kullanımı, Cumhuriyet ve Atatürkçülük konularının işlenmesi, sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olayların kullanımı ve katkıları, çevre incelemelerinin planlanması, müze eğitimi, soru sorma ve teknikleri, çağdaş değerlendirme uygulamaları.

Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2)
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Oyun, Dans ve Müzik (0-2-1)
Bu ders, Türk halk danslarının ritmik devinimleri ile müzikli çocuk oyunları ve diğer dünya ülkelerindeki dans örneklerinin incelenmesi, araştırılması ve geliştirilmesi konularındaki çalışmaları kapsar.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2)
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Rehberlik (3-0-3)
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

Okul Deneyimi (1-4-3)
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

VIII.Yarıyıl

Koro ve Yönetimi (0-2-1)
Çeşitli çağ ve üsluplardan seçilmiş tek ve çok sesli parçalar, kanonlar,türküler ve okul müziği ile koro literatürü ve koro yönetimi yöntem ve teknikleri.

Orkestra/ Oda Müziği ve Yönetimi (1-2-2)
Orkestra/Oda Müziği literatürü ile birlikte müzik yapma yöntem ve teknikleri, oluşturulacak okul çalgı topluluklarını yönetme becerileri.

Bireysel Çalgı ve Öğretimi (1-0-1)
Çalgı çalma becerisinin yanısıra çalgının temel eğitim prensipleri geliştirilerek eğitimcilik vasıfları kazandırılmaya başlar.Öğrenci çalgıyı öğretmeye ve değerlendirmeler yapabilecek eğitim basamaklarına adım atabilmelidir.

Okul Öncesi Müzik Öğretiminde Genel Yaklaşımlar* (0-2-1)
Okul öncesi dönemde müzik eğitiminin çocuğun yaşantısındaki önemini ifade eder. Müzik eğitimi çocuğun yaşantısında nasıl bir rol oynamalıdır? Bu eğitimi kimler vermelidir? Bu eğitim verilirken nelere dikkat edilmelidir?

Eğitim Müziği Besteleme (2-2-3)
Bu ders, müziksel yaratıcılığın ve Türk Okul Müziği doğasının geliştirilmesi amacıyla, ses ve çalgı için yeni eserler üretme, tonal ve modal besteleme yöntemleri ile tek sesli okul müziklerini çok seslendirme konularını kapsar.

Piyano ve Öğretimi (1-0-1)
Piyano pedagojisinin yerli ve yabancı etkin metodlarını inceleyerek değerlendirmek. Piyano öğretiminde kişisel bir metod oluşturmak.

Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5)
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2)
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

Özel Eğitim (2-0-2)
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.