Bölüm Başkan Mesajı

Değerli Öğrenciler,

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, akademik kadrosu ve fiziki olanaklarıyla müzik öğretmenliği adaylarına günümüz standartlarında nitelikli ve çağdaş bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Dört yıllık program süresince öğrencilere müzik, eğitim, genel kültür ve müzik öğretimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanında diğer bilim ve sanat dallarına da ilgi duyan, kendini sürekli geliştiren, sorunlara bilimsel çözümler üretebilen öğretmenler yetiştirmek en büyük hedefimizdir.

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın misyonu bilimsel çalışmalar önderliğinde gerekli müzik bilgisine sahip, eleştirel düşünebilen, evrensel değerlere sahip, kendini sürekli geliştirebilen ve alanını seven müzik öğretmenleri yetiştirmektir. Sadece programdan mezun olup giden öğretmenler değil, bulundukları görevlerde müziğin önemini kavratan, müziği sevdiren, karakteri ve etkinliğiyle örnek olan kendine güvenli, mutlu ve üretken bireyler yetiştirmek program kapsamında ders veren tüm öğretim görevlilerimizin misyon olarak kabul ettiği özelliklerdir. Öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri yakından takip ederek, toplumda müzik ve sanat bilincinin arttırılması ile sanat eğitiminin önemini benimseterek toplum için bir bilim ve sanat merkezi olmak tüm akademik ve yönetsel kadromuz açısından son derece önem taşımaktadır.

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı oluşturduğu misyon doğrultusunda genç, alanlarında bilgili ve gerekli becerileri yüksek standartlarda bulunan; kendini yenilemeye müsait akademik kadrosu; alanını seven hevesli ve çalışkan öğrencileriyle KKTC ve TC’de yenilikçi ve lider bir kurum olarak yer edinme vizyonuna sahiptir. Programımız, Yakın Doğu Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak, müzik alanına yönelik bilimsel araştırma ve projeler gerçekleştirmek, uluslararası bilimsel ortamlarda etkin ve güvenilir bir sanat eğitimi kurumu olarak dünyadaki yerini korumak adına değişmez bir vizyona sahiptir.

Birçok kültür ve coğrafyadan gelen öğrencilerin buluştuğu bir kültürlenme ortamı yaratmak, sanatın insanları birbirine yakınlaştırıcı gücünden yardım alarak özgün, çağdaş estetik değerleriyle örtüşen etkinlik ve ürünler ortaya çıkarmak; müzik ve müzik öğretimi ile ilişkili seminer, sergi,atölyeler; konser ve resitaller düzenlemek Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın asli görevi olarak belirlenmiştir.

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, YDÜ Eğitim Sarayı’nın giriş katında bulunmaktadır. Binamızda çağdaş müzik öğretiminin en iyi biçimde gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayan ideal akustik, ısı, ortam düzenlemesi, piyano ve gerekli tüm ekipmanlarla donatılmış 12 çalışma stüdyosu,bireysel çalışmaların en iyi biçimde sürdüreceği olanakları öğrencilerimize sunmaktadır. Müziksel işitme okuma yazma, koro – orkestra ve drama çalışmaları için özel imkanlara sahip klimalı sınıflarımız yanında Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan 200, 300, 400 ve 800 kişilik konser salonları, müzik öğretmenliği öğrencilerinin kullanımına sunulmaktadır.

Öğrencilerimiz 8 dönem boyunca toplam 86 ders, 163 kredi koşulunu tamamladıktan sonra müzik öğretmeni ünvanını alabilmektedirler. Müzik alan dersleri, pedagojik formasyon dersleri ve içerikleri

21. Yüzyılın gerekliliklerini karşılayacak düzeyde en yeni bilgi ve yöntemlerle işlenmek üzere fakültemiz müzik eğitimi uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Eğitim dili Türkçe’dir.Müzik öğretmenliği alanı teorik olduğu kadar uygulamaya da önem veren bir alandır. Öğrenciler 4 yıl boyunca bilgi ve kültürlerini geliştirirken çalgı çalma ve şarkı söyleme becerilerini de geliştirmektedirler. Bu bağlamda akademik kadro ile öğrenciler dersler ve müzik performans projelerinde sürekli iletişimde bulunmakta ve mesleki deneyim kazanmaktadırlar. Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı, devlet ve özel okullarda yapılmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz bilgi, beceri ve deneyim olarak mesleğe hazır halde mezun olabilmekte ve kendilerini yaşama en iyi biçimde hazırlayabilmektedirler.

İyi bir gelecek için çağdaş ve nitelikli bir eğitim almak isteyen; bu süreçte yaşam boyu unutulmayacak güzel etkinlik ve anılarla dolu, verimli zaman geçirmeyi arzu eden tüm öğrencileri YDÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’na davet ediyoruz.

İş Olanakları

  • Mezun öğrencilerimiz KKTC ve TC’de bulunan devlet ve özel okullarda istihdam olanaklarına sahiptirler.
  • TC devlet ve özel ortaöğretim okullarında her yıl yüzlerce Müzik öğretmenine ihtiyaç duyulmaktadır.
  • TC ve KKTC’de eğitim-öğretim faaliyetlerinde Müzik alanından etkili ve verimli bir şekilde yararlanabilmek için, Müzik alanında yetişmiş insan gücüne büyük bir oranda ihtiyaç duyulmaktadır.
  • Bireysel çalgı performans becerilerini yeterince geliştiren öğrencilerin devlete bağlı, belediyeye bağlı ya da özel eğitim kurumları veya şirketlere bağlı orkestralarda icracı olarak görev yapmaları mümkündür.
  • YDÜ Müzik Eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam edip akademik kariyer yapma olanağı diğer bir seçenektir. Müzik öğretmenliği lisans programı mezunu olup müzik teknolojisi, müzik performans, müzik teorisi, müzikoloji, etnomüzikoloji vb alanlarda yüksek lisans yapmak da olanaklar dahilindedir.

YDÜ Müzik Öğretmenliği Programı’ndaki Yenilikler ve Farklılıklar

Vizyon ve misyonumuzun bir gerekliliği olarak, YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda öğrencilerimizin yararlanabileceği farklı uygulamalarımız bulunmaktadır. Diğer tüm müzik öğretmenliği bölümlerinde Orkestra/Oda Müziği dersi 3. Ve 4. Sınıflarda alınırken, bölümümüzde 1. Ve 2. Sınıfta da “Toplu Çalgı” dersleri yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz ilk sınıftan itibaren çoksesli orkestra deneyimini daha fazla yaşamakta, daha çok eser tanıyıp konserlere katılabilmektedir. Bir başka uygulama ise “Okul Çalgıları” dersimizde gitar, flüt ve bağlama çalgılarına ilaveten ukulele ve Orff Çalgıları öğretiminin de gerçekleşmesidir. Çağdaş müzik öğretmeninin sıklıkla kullandığı bu çalgıları öğrenmek mesleki yaşamlarında öğrencilerimize avantaj sağlamaktadır. Her yıl farklı zamanlarda bireysel çalgı keman, gitar vb, piyano eğitimi alan öğrencilerimiz öğretim görevlileriyle beraber Kıbrıs, Türkiye, Avrupa ve ABD’de düzenlenen atölye ve festivallere katılma olanağına sahiptirler. Bilindiği üzere, çoğu müzik öğretmenliği bölümünde bireysel çalgı ve piyano dersleri bireysel olmak yerine daha kalabalık gruplar içerisinde verilmekte, bu durum eğitim kalitesini düşürebilmektedir. YDÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda tüm bireysel çalgı ve piyano dersleri bire bir işlenmekte, böylelikle öğretim görevlilerimiz öğretmen adaylarımıza bireysel çalgı ve piyano öğretiminde daha nitelikli hizmet verebilmektedirler.