Müzik Öğretmenliği Bölümü

Also available in: English, العربية

Amaç
Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalımüzik bilimi ve icrasına, öğretime ve araştırmaya eşdeğer önem veren, uluslararası niteliklerinden dolayı her zaman öncelikle tercih edilen, müzik öğretmenliği, müzik icrası ve ilgili araştırma alanlarında söz sahibi bir eğitim ve araştırma kurumu olmayı amaçlar.
Bu doğrultuda, Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, öğrencilerininnitelikli bir öğretmen, müzisyen ve araştırmacı olabilmeleri için kendilerine gereken, alana özel genelbilgi ve yaklaşımları öğretmeyi, öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirmeyi, bunun yanında yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseterek mezuniyetten sonra da sahip oldukları yeterlilik ve bilgileri güncellemeyi hedefleyecek bireyler yetiştirmeyikendinegörev edinmiştir.

Hedef
Müzik öğretmenliği ana bilim dalınıntemel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde

  • evrensel değerlere sahip,
  • çoğulcu ve eleştirel düşünebilen,
  • araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
  • çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan,
  • Müzik sanatı, müzik öğretmenliği, ana çalgı, piyano ve şarkı söyleme alanlarına hâkim öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Bu bağlamda, 90 dersten oluşan Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’nın %55.8’i alana uygun temel derslere, %20.7’si alana uygun eğitime, %4.5’iise alan içi ve alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.