Bölüm Başkan Mesajı

Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın temel işlevi, orta eğitime lisans düzeyinde eğitim görmüş öğretmen yetiştirmektir. Yetiştirilen öğretmen adaylarının fizik, kimya, biyoloji bilimleri ile ilgili tüm temel bilgilere, kuram, kavram ve olgulara ait bilgiye sahip olan, sorumluluk sahibi, yaratıcı, tüm gelişim alanlarında, donanımlı ve problemlere çözüm getirebilen, yeniliklere açık, aktif ve üretken bireyler olması için alan ile ilgili gerekli donanımlar sağlanmaktadır. Bu anabilim dalından mezun olan öğretmen adaylarının etkili iletişim kurabilmesi, bilgi teknolojilerini yeterli düzeyde kullanabilmesi, alanına ilişkin araştırmalar ve deneyler yapabilmesi amaçlanmaktadır.

Anabilim Dalı’nda fen bilgisi alanı ile öğretmenlik mesleğine ilişkin dersler ağırlıklı olarak yer tutmaktadır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ortaöğretim kademesinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde de ilköğretim kademesinde görev almaktadır.

Tüm öğrencilerimize başarılar dileyerek, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

İş Olanakları
Mezun olan öğretmen adayları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında, dersanelerde, etüt merkezlerinde Fen ve Teknoloji öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. Aynı zamanda akademik çalışma yapmak isteyen öğrenciler lisansüstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerde akademik personel olarak görev alabilmektedirler.

Bölüm Olanakları
Programın yürütülmesi sürecinde Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde teorik ders amaçlı iki sınıf bulunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler için Yakın Doğu Üniversitesi Büyük kütüphane’de, bireysel ve grupça çalışabilecekleri ortamlar bulunmaktadır. Bilgisayar dersleri için bilgisayar laboratuarı, drama dersleri için drama odası ve müzik dersleri için müzik sınıfları bulunmaktadır. Derslerde tepegöz, projeksiyon, görsel malzemeler ve modeller kullanılmaktadır.