Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü

Also available in: English, العربية

Amaç
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde, İlköğretim Bölümüne bağlı olarak 2011-2012 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı, 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Anabilim Dalının amacı, öğretmen adaylarına Fen ve Teknoloji konusunda öğretmenlik formasyon yeterlilikleri kazandırmak ve gelecek nesilleri ülkenin ve çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride fen bilimleri öğretmenleri yetiştirmektir. Anabilim dalında fen okur yazarı olarak yetişen öğretmen adayları, aynı zamanda güçlü iletişim kurabilen, sosyal, çağdaş ve yaşamın her alanında söz sahibi olan kültürlü insanlar olarak eğitim hayatına hazırlanmaktadırlar.

Hedef
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde

  • Fen okur-yazarı,
  • “Az çoktur” ilkesiyle yoğrulmuş,
  • Bilgiyi kendi malı edinebilen,
  • Problem çözme becerisine sahip,
  • Fen ve teknoloji bilgilerini günlük hayata uyarlayabilen,
  • Araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
  • Alanına hakim çağdaş öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Bu bağlamda, 61 dersten oluşan Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nın %54’ü alana uygun temel derslere, %40’ı alana uygun eğitime, %6’sı ise alan içi ve alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü