Bölüm Başkan Mesajı

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesinin Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümü 2012 yılında kurulmuştur. Yeni açılanFelsefe Grubu Öğretmenliği bölümü lisans derslerinde; alan dersleri, meslek dersleri (eğitim bilimine giriş, öğretmenlik uygulamaları) ve seçmeli dersler yer almaktadır.

Misyon ve Vizyon

  • Ortaöğretim kurumlarında görev yapacak olan felsefe grubu öğretmenlerini yetiştirmek,
  • Eğitim-öğretim hizmetlerinde felsefe grubu öğretmenliği bilgilerini planlayan, tasarlayan,uygulayan ve değerlendirebilen felsefe grubu öğretmenlerini yetiştirme,
  • Felsefe grubu eğitimi alanına ilişkin araştırma ve projeler hazırlamak,
  • Felsefe grubu eğitimi disiplin alanına yönelik bilimsel toplantılar düzenlemektir.