Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesinin Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümü 2012 yılında kurulmuştur. Yeni açılanFelsefe Grubu Öğretmenliği bölümü lisans derslerinde; alan dersleri, meslek dersleri (eğitim bilimine giriş, öğretmenlik uygulamaları) ve seçmeli dersler yer almaktadır.

Amaç ve Hedefler
Alınan lisans derslerinde deneyimli kadromuzla birlikte, yenilikçi yöntem, teknik ve kuramlarla bilgiyi paylaşma becerileri öğretmen adaylarına aşılanmaktadır. Uygulama dersleri laboratuarlarda yürütülmektedir. Öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamar ve gelişmeleri yakından takip ederek Felsefe Grubu eğitiminin önemini benimsetecektir. Ayrıca akademik yıl içerisinde Felsefe Grubu Eğitimi alanıyla ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek, bu bölümdeki öğrencilerin, aktif olarak akademik ortamlarda kendilerini geliştirme fırsatı sağlanacaktır.

Misyon ve Vizyon

  • Ortaöğretim kurumlarında görev yapacak olan felsefe grubu öğretmenlerini yetiştirmek,
  • Eğitim-öğretim hizmetlerinde felsefe grubu öğretmenliği bilgilerini planlayan, tasarlayan,uygulayan ve değerlendirebilen felsefe grubu öğretmenlerini yetiştirme,
  • Felsefe grubu eğitimi alanına ilişkin araştırma ve projeler hazırlamak,
  • Felsefe grubu eğitimi disiplin alanına yönelik bilimsel toplantılar düzenlemektir.