Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü

Amaç
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümünün temel işlevi, öğrencilere Felsefe Öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve Felsefe alanında bilgi üreten ve uygulayan, eğitim ve öğretim ile ilgili sorunlara bilimsel çözümler üreten öğretmenler yetiştirmektir. Beş yıllık bir programdan oluşan Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü, bu süreç içerisinde öğrencilere hem öğretmenlik mesleğine yönelik hem de Felsefe alanına yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Hedef
Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde

  • felsefe alanında kendini geliştiren,
  • sorumluluk sahibi,
  • yaratıcı,
  • bilimsel araştırmalar yapabilen,
  • eleştirel düşünme ve problem çözme gücüne sahip öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Bu bağlamda, 66 dersten oluşan Felsefe Öğretmenliği Bölümü Lisans Programı’nın %57’si alana uygun temel derslere, %33’ü alana uygun eğitime, %10’u ise alan içi ve alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.