Coğrafya Öğretmenliği Bölümü

Also available in: English, العربية

Amaç
Coğrafya Öğretmenliği Bölümü; objektif düşünen, aktif, üretici, yeniliklere açık Kıbrıs’ı, Türk Dünyası’nı ve Dünya coğrafyasını bilen, çevre-insan ilişkisi kurabilen çağdaş ve modern coğrafya eğitimi almış üstün nitelikli coğrafya öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’de başta ortaöğretim kurumlarına coğrafya öğretmeni yetiştirmek üzere açılmış Coğrafya Öğretmenliği Programının amaçları arasında, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek CBS alanında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek de bulunmaktadır.

Hedef
Coğrafya öğretmenliği bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde

  • evrensel değerlere sahip,
  • çoğulcu ve eleştirel düşünebilen,
  • araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
  • çağdaş öğretim yöntemlerinini coğrafi öğretim teknikleriyle sentez oluşturup anlatan, uygulama yetisi olan,
  • Coğrafya alanında kendini geliştirmiş ve alanına hâkim öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmektir.