Dersler

Birinci Yıl

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CEIT 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri-I 3 2 4
MATH 151 Matematik I 2 2 3
ENG 101 Yabancı Dil I (İngilizce) 3 0 3
TUR 101 Türkçe-I: Yazılı Anlatım 2 0 2
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2
EDS 151 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3
Toplam  Kredi 15 4 17

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CEIT 102 Eğitimde Bilişim Teknolojileri-II
(Önkoşul: CEIT 101)
3 2 4
MATH 152 Matematik II
(Önkoşul: MATH 151)
2 2 3
ENG 102 Yabancı Dil II (İngilizce)
(Önkoşul: ENG 101)
3 0 3
TUR 102 Türkçe-II: Sözlü Anlatım
(Önkoşul: TUR 101)
2 0 2
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
(Önkoşul: HIST 101)
2 0 2
EDS 152 Eğitim Psikolojisi
(Önkoşul: EDS 151)
3 0 3
Toplam  Kredi 15 4 17

İkinci Yıl

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CEIT 207 Programlama Dilleri-I
(Önkoşul: CEIT 102)
3 2 4
CEIT 251 Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
(Önkoşul: EDS 151)
2 2 3
CEIT 253 Bilgisayar Donanımı
(Önkoşul: CEIT 102)
2 2 3
PHYS 203 Fizik-I
(Önkoşul: MATH 152)
3 0 3
EDS 253 Öğretim İlke ve Yöntemleri
(Önkoşul: MATH 152)
3 0 3
ENG 203 Yabancı Dil III (İngilizce)
(Önkoşul: ENG 102)
3 0 3
Seçmeli-I (Meslek Bilgisi) 3 0 3
Toplam  Kredi 19 6 22

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CEIT 208 Programlama Dilleri -II 3 2 4
CEIT 252 Öğretim Tasarımı 2 2 3
CEIT 254 Eğitimde Grafik ve Canlandırma 2 2 3
Seçmeli I (Alan) 3 0 3
PHYS 204 Fizik-II 3 0 3
ENG 204 Yabancı Dil IV (İngilizce) 3 0 3
EDS 254 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3
Toplam  Kredi 19 6 22

Üçüncü Yıl

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CEIT 313 İşletim Sistemleri ve Uygulamaları 2 2 3
CEIT 355 İnternet Tabanlı Programlama 3 2 4
CEIT 357 Uzaktan Eğitim 2 2 3
CEIT 359 Bilim Tarihi 2 0 2
EDS 355 Sınıf Yönetimi 2 0 2
EDS 357 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3
EDS 331 Yetişkin Eğitimi 2 0 2
Toplam Kredi 15 8 19

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CEIT 356 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi 2 2 3
CEIT 316 Bilgisayar Ağları ve İletişim 2 2 3
CEIT 358 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 2 2 3
CEIT 338 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 3
Seçmeli II (Alan) 2 2 3
CEIT 360 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2
EDS 356 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2
Toplam Kredi 13 12 19

Dördüncü Yıl

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CEIT 461 Proje Geliştirme ve Yönetimi – I 2 2 3
CEIT 463 Web Tasarımı 2 2 3
Seçmeli III (Alan) 3 0 3
CEIT 465 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2
Seçmeli I (Genel Kültür) 2 0 2
EDS 461 Okul Deneyimi 1 4 3
Toplam Kredi 12 8 16

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CEIT 462 Proje Geliştirme ve Yönetimi – II 2 2 3
Seçmeli IV  (Alan) 2 2 3
Seçmeli II (Genel Kültür) 2 0 2
EDS 408 Rehberlik 3 0 3
EDS 462 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
Toplam Kredi 11 10 16
GENEL TOPLAM Teorik Uygulama Kredi Saat
119 58 148 177

SEÇMELİ DERSLERİN LİSTESİ

ALAN BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ

KODU DERSİN ADI T U K
CEIT 205 Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri 3 0 3
CEIT 267 Eğitim Amaçlı Web Sayfası Tasarımı 2 2 3
CEIT 328 Uygulama Yazılımları 2 2 3
CEIT 340 Etkileşimli Materyal Tasarımı I 2 2 3
CEIT 341 Etkileşimli Materyal Tasarımı II 2 2 3
CEIT 337 Bilgisayar ve İnternet Güvenliği 2 2 3
CEIT 329 Ders Yönetim Sistemleri 2 2 3
CEIT426 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitiminde Özel Konular 2 2 3
CEIT468 Okul Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı 2 2 3
CEIT 418 Eğitim Yazılımları Tasarımları, Geliştirilmesi ve Değerlendirmesi 2 2 4
CEIT 417 Eğitimde İnternet Uygulamaları 2 2 3
CEIT 478 Linux ile Programlama 2 2 3
CEIT 479 İleri Düzeyde İnternet Programlama II 2 2 3

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERS LİSTESİ

KODU DERSİN ADI T U K
EDS 223 Özel Eğitim 3 0 3
EDS 225 Eğitim Sisteminde Sorunlar, Eğilimler ve Gelişmeler 3 0 3
EDS 227 Eğitim Sosyolojisi 3 0 3
EDS 329 Karşılaştırmalı Eğitim 2 2 3
EDS 263 Eğitim Ekonomisi 3 0 3
EDS 443 Eğitimde Yeni Yönelimler 3 0 3

GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERS LİSTESİ

KODU DERSİN ADI T U K
CEIT 469 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 2 2 2
CEIT 470 Çevre ve Doğa Eğitimi 2 2 3
CEIT 471 Toplum ve Eğitim 3 0 3
CEIT 472 Toplam Kalite Yönetimi 2 2 3
CEIT 473 Eğitim Felsefesi 3 0 3
CEIT 474 Toplum ve Bilgi Yönetimi 3 0 3
CEIT 475 Etkili İletişim 3 0 3
CEIT 476 İşletme Yönetimi 3 0 3
CEIT 477 Uzlaşım Eğitimi 3 0 3

Ders İçerikleri

CEIT 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4)
Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim sisteminde etkili biçimde çalışabilme, sistemi kişiselleştirme ve yönetme, Yardımcı yazılımların tanıtımı: Arşivleme programları, ses/görüntü oynatıcı programlar, ekran kayıt programları vb. Kelime işlemci programlar: Metin ve sayfa düzenleme, Tablo, resim ve grafiklerle çalışma, form, mektup ve etiket oluşturma. Menü ve araç çubuklarının özelleştirilmesi. Makrolar ve ileri düzey uygulamalar. Elektronik tablolama programları: Elektronik tablolar, rakamlar, sözcükler ve tarih gibi verilerle şablon oluşturma, grafik çizme, matematiksel, mantıksal ve metinsel işlemler yapma, makrolar, standart ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Veri sunum programları: Sunu oluşturma ve düzenleme. Ses, resim, müzik, film v.b nesneler ekleme. Animasyon ve özel efektler. Yayın tasarım programları: Bülten, broşür, kartpostal gibi tasarımlar; teknik diyagram ve çizim programları. Bilgisayar ve internette güvenlik; Bilgisayar ve Etik.

MATH 151 Matematik I (2-2-3)
Önermeler mantığı, kümeler, sayılar, fonksiyon kavramı, fonksiyon türleri, artan ve azalan fonksiyonlar, kapalı tanımlı fonksiyonlar, bire-bir fonksiyon ve bir fonksiyonun tersi, limit kavramı, türev kavramı, teğet ve normal denklemleri, L’Hospital kuralı, ortalama değer ve Rolle teoremleri, fonksiyonların yerel ve mutlak ekstremum noktaları, eğri çizimleri.

ENG 101 Yabancı Dil I (İngilizce) (3-0-3)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

TUR 101 Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0-2)
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

EDS 151 Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

CEIT 102Eğitimde Bilişim Teknolojileri II (3-2-4)
Veritabanı programları: Bir veritabanının yaratılması. Tablolar, Sorgular, Formlar ve Raporlar. Makrolar ve SQL sorgu dili. HTML dili ve temel etiketler. HTML editörleri ile web tasarımı. Web tasarım ve yönetim programları: dosya işlemleri, menüler, menü seçeneklerinin özellikleri ve kullanımı, sayfalarda hazır tema kullanımı, font özelliklerinin kullanımı, özel stil tanımlama ve stillerin kullanımı, sayfalara sembol, animasyon, resim ve clipart ilave etme, frame yapısının kullanılması. Hazır Javascript kodlarının (buton, menü scriptleri, yazı ve resim efektleri, vb.) web sayfalarına eklenmesi. Web sitelerinin ftp yapılarak yayınlanması. E-posta programları: E-posta kullanma, adres defteri düzenleme, e-posta iletilerini yönetme, özelleştirme ve düzenleme, takvim klasörünü yönetme, toplantıları zamanlama ve yönetme Bilgisayar kullanımında sağlık ve ergonomi.

MATH 152 Matematik II (2-2-3)
Riemann toplamları ve belirli integralin tanımı, antitürev ve genel antitürev, integral hesabın temel teoremi, belirsiz integralin tanımı, integral alma teknikleri (değişken değiştirme, kısmi integrasyon, trigonometrik eşitliklerden yararlanma, trigonometrik ve hiperbolik değişken değiştirme, basit kesirlere ayırma) sayısal integrasyon (orta nokta yöntemi, yamuklar yöntemi ve Simpson yöntemi), genelleştirilmiş integraller, integralin bazı uygulamaları (eğriler arasında kalan alan, dönel yüzeylerin hacimleri ve yüzey alanları, eğri uzunlukları).Lineer cebir, matris ve uygulamaları.

ENG 102 Yabancı Dil II (İngilizce) (3-0-3)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

TUR 102 Türkçe II: Sözlü Anlatım (2-0-2)
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

EDS 152 Eğitim Psikolojisi (3-0-3)
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

CEIT 207 Programlama Dilleri I (3-2-4)
Algoritmaya giriş, akış şemaları ile problem çözme, çalışma zamanı ve kompleksite kavramları, sıralama algoritmaları, özyineleme ve ikili ağaç gösterimleri, indirgeme bağlantıları, veri yapılarında ikili arama teknikleri, matrisler ve matrisler üzerine işlemler. Programlama dillerinde temel kavramlar: Atom, nesne, ifade, deyim, bildirim, tanımlama, sabit kavramları ve uygulamaları. Sayı sistemleri, fonksiyonlar, başlık dosyalarının kullanımı. Faaliyet alanı ve ömür. Global ve local (yerel) değişkenler. Operatörler: Aritmetik, mantıksal, karşılaştırma, gösterici (Pointer), bitsel ve diğer operatörler. Kontrol deyimleri (if, if/else) ve iç içe kullanımları. Döngü deyimleri (while, do/while, for); Sonsuz döngü kavramı ve kullanım alanları; İç içe döngüler. Programlama dilinde verimlilik ve okunabilirlik. Programlama dilinin standart fonksiyonları ve bu fonksiyonların oluşturulması. Tür dönüşümleri. Rasgele sayı üretimi ve kullanım alanları. Diziler ve dizilerle ilgili algoritmalar. Dosya işlemleri.

CEIT 251 Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı (2-2-3)
Öğretim analizi, amaçların sınıflandırılması, amaç analizi, öğrenen analizi, içeriği planlama, alıştırmaları ve geribildirimi planlama, değerlendirmeyi planlama, iki boyutlu görsel öğrenme-öğretme araçları, klasik eğitim teknolojileri, modern eğitim teknolojileri, öğretim materyali seçim prosedürü, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri, tasarım öğeleri, ders materyali geliştirme yönetimleri, alanla ilgili geliştirilen materyaller, görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi, öğretim materyallerinin ders ortamında kullanım örnekleri.

CEIT 253 Bilgisayar Donanımı (2-2-3)
PC; tarihsel gelişim ve mantık; Anakarta giriş; CPU’ya giriş; CPU ve anakart. Köprüler; CPU’nun detayları; Moores kanunu, Cache; veri ve talimatlar; CPU örnekleri; RAM; RAM teknolojileri; detaylar, Chipsetler; Giriş/Çıkış (G/Ç) sistemi; ISA, PCI gibi slotlar; Buslar; adaptörler, Harddiskler; floppy, CDROM, vb; ATA, SATA, Bir bilgisayar kasası toplama stratejileri ve donanım sorunlarının çözüm yolları. Overclock ve benchmark kavramları. Multimedya sistemi, sistem yazılımı ve terminoloji, yeni teknolojiler.

PHYS 203 Fizik I (3-0-3)
Vektörler. Hareket ve hareket kanunları. Dinamik ve Newton kanunları. İş ve enerji. İtme ve momentum. Dönme ve açısal momentum. Çarpışmalar. Gezegenlerin hareketi ve kütle çekim. Ses ve yayılması. Isı ve sıcaklık.

EDS 253 Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3)
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

ENG 203 Yabancı Dil III (İngilizce) (3-0-3)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini ileri düzeyde belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.
IV. YARIYIL

CEIT 208 Programlama Dilleri II (3-2-4)
Görsel ortam ve net ortamında programlamanın kuralları, C# gibi bir görsel yazılımın tasarım ve uygulaması, C# programının genel yapısı, veri türleri, değişkenler, standart işlemler, alt programlar, seçim komutları, döngüler, veri tabanı, kullanıcı tanımlı veri türleri.

CEIT 252 Öğretim Tasarımı (2-2-3)
Öğretim tasarımının anlam ve önemi, sistem anlayışı ve generik modelleme, öğretim tasarım modellerinin tanıtılması, ihtiyaç ve problem analizi, öğretim ortamı (öğrenci, içerik ve örgüt -organizasyon) analizi, konu-içerik ve görev analizi, öncelik ve koşulların belirlenmesi, eğitim amaçlarının belirlenmesi, öğretimsel hedeflerin yazımı, ölçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, öğretim teorileri ve stratejileri, hedeflere-içeriğe ve ortama uygun öğretim materyali seçimi ve geliştirilmesi, öğretimin sistem tasarımı, öğretim tasarımı teorileri ve modelleri kullanarak öğretimin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi, proje yönetimi, bilgi yayılım ve dağılımının incelenmesi.

CEIT 254 Eğitimde Grafik ve Canlandırma* (2-2-3)
Grafik iletişimi nedir? Grafik Tasarım nedir? Tasarım süreci ve ilkeleri; Grafik tasarımının tarihçesi; Grafik tasarımında yaratıcılık; Grafikte temel tasarım elemanları; Grafik Tasarımın Uygulama Alanları (Tipografik İletişim, Grafik Simgeler -Amblem, Simgesel İşaret, Logo ve Ticari Markalar-, Görsel Kimlik Tasarımı, Afiş Tasarımı); Temel Grafik Bilgisi (Piksel Derinliği, Sıkıştırma, Resim Formatı Seçimi, Çözünürlük); grafik çizim programı (Photoshop, Fireworks, vb.) (Araç Kutusu; Katmanlar; Filtreler; Efektler), canlandırma, canlandırmada script dilini kullanarak temel düzeyde program geliştirme; Eğitimde animasyonun kullanım ilkeleri; Animasyon programı kullanarak bir eğitim yazılımı geliştirme.

PHYS 204 Fizik II (3-0-3)
Işık ve optik. Elektrik ve yasaları. Elektrik devreleri. Magnetik alan ve elektromagnetik dalgalar. Diyot, transistörler ve yükseltici devreler. Elektronik sayma sistemleri.

ENG 204 Yabancı Dil IV (İngilizce) (3-0-3)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini ileri düzeyde birçok etkinlikte hep birlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

EDS 254 Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

CEIT 313 İşletim Sistemlerı ve Uygulamaları (2-2-3)
İşletim sistemi ile ilgili temel kavramlar ve tarihçe, işletim sistemlerinin temel görevleri ve sınıflandırılması, Von Neumann mimarisi ve işletim sisteminin yapısı, çekirdeği ve çalışma prensipleri, sanal bellek yönetim teknikleri, sistem hataları ve kilitlenmelerin sebepleri ve çözüm yolları. İşletim sistemleri arası farklılıklar (Windows, Linux, Unix, MAC OS), Disk yönetimi ve hata tolerans sistemleri, işletim sisteminin kurulması ve yönetimsel komutlar, işletim sisteminin genel işleyişi ve masa üstü kavramları, kontrol menüleri ve programlar, dosya ve klasör işlemleri, kullanıcı ve grup işlemleri ve yönetimi, dosya ve yazıcı paylaştırılması, sistem performansının izlenmesi ve denetlenmesi, güvenlik, virüs, zararlı kod, vb. önlenmesi ve yedekleme işlemleri. Windows ve Linux işletim sistemlerinin kurulumu, kullanımı ve sistem yönetimleri.

CEIT 355 İnternet Tabanlı Programlama (3-2-4)
Internet üzerinde kullanılan programlama dilleri, Internet programlama istemci sunucu mimariye giriş, Web sunucusu kurulumu, programlama diline (asp, php, .net, jsp, vb.)göre ayarları, Internet programlama için kullanılan editörler ve program geliştirme ortamları, Programlamaya giriş, değişkenler, sabitler, diziler, programlamda kullanılan fonksiyonlar, (karakter, sayısal, mantıksal, tarih vb.), program akış kontrol deyimleri (if, switch, case vb.) ve kullanımı, program döngü deyimleri ve kullanımı (do-while, for, loop vb.), sunucu ve ortam değişkenleri ve kullanımı, internet programlamada çerez kavramı ve kullanım alanları, internet üzerinden HTTP istek ve cevaplarının gönderilmesi, internet üzerinden veritabanına bağlanmak ve işlemler gerçekleştirmek, veri tabanında bulunan bilgilerin listelenmesi, sıralanması, değiştirilmesi, eğitim amaçlı dinamik bir internet uygulamasının geliştirilmesi.

CEIT 357 Uzaktan Eğitim (2-2-3)
Uzaktan eğitime giriş, uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları, uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler: TV, Video, Radyo ve Yazılı materyaller. Bu teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemler. Uzaktan eğitim ile ilgili temel kavramlar, radyo ile öğretimin yapısı ve işleyişi, Video ve film katalogları, eğitsel televizyonun tarihi gelişimi ve yapılmış araştırmalar, çocuk TV programları ve önemi, yetişkin TV programları ve önemi, açık lise programlarının analizi, açık üniversite programlarının analizi, internet okulları ve sanal sınıflar, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin uzaktan eğitim süreci görüş açısıyla yorumlanması, uzaktan eğitimde uydu teknolojileri.

CEIT 359 Bilim Tarihi (2-0-2)
Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemlerde ve Rönesans’tan bu yana “batıda” Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.

EDS 355 Sınıf Yönetimi (2-0-2)
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

EDS 357 Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

EDS 331 Yetişkin Eğitimi (2-2-3)
Yetişkinlerde öğrenme öğretme süreci ile ilgili temel kavramlar, yetişkin eğitimi etkinlikerini planlama, programlama, yürütme ve değerlendirme süreçerinin temel ilkeleri, yetişkin eğitiminde kullanılabilecek yöntem ve teknolojilerin kullanımı, yetişkinlerde eğitici-yetişkin ilişkileri, örnek yetişkin programlarının hazırlanması.

CEIT 356 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi (2-2-3)
PC ortamında kullanılan yazarlık sistemlerinin tanıtılması, ders yazılımı hazırlama aşamaları ve yazılımlara göre planlanması, ekran tasarımı ilkeleri, kullanılacak resim, ses, film vb. malzemelerin düzenlenmesi için kullanılan yazılımlar, yazılımda canlandırma ve hareketlerin kullanılması, yazılımlara resim, film, animasyon vb. bileşenlerin eklenmesi, ses ve gerçek zamanlı filmlerin eklenmesi, kullanıcı etkileşimi, geri bildirim teknikleri, çoklu ortam yazılımlarında kullanıcı dolaşımı (navigasyon), ekran tasarımı ve düzenlemesi, çoklu ortam yazılımlarının paketlenmesi, yayınlanması, çoklu ortam uygulamaları hazırlanması, çoklu ortam uygulamalarının değerlendirilmesi.

CEIT 316 Bilgisayar Ağları ve İletişim (2-2-3)
Bilgisayar ağlarının temelleri ve mimarisi, bilgisayar ağ topolojileri ve tipleri, OSI Modeli ve ağ protokolleri, ağ bağlantı cihazları aktif ve pasif cihazlar, LAN iletişim teknolojileri (802.X ailesi ve ethernet, token ring, FDDI), WAN iletişim teknolojileri (x25, DSL, ISDN, FR vb. ), Ağ işletim sistemleri, Ağ üzerinde iletişimin sağlanması, ağ kurulumu ve yönetimi, ağ üzerinde verilen servisler ve hizmetler , TCP/IP ve Internet yapısı subneting, ip yönlendirme, internet üzerinden haberleşme: E-posta, anında mesaj programları, internet üzerinden dosya almak ve göndermek, FTP programlarını kullanmak, ağ üzerindeki sistemlere uzaktan erişmek ve kullanmak, ağ güvenliği saldırı tespit ve korunma yöntemleri, DHCP, DNS, Web sunucusu, uzaktan erişim sunucusu, kurulması, veritabanı sunucusu gibi ağ hizmet sunucularının kurulması ve işletilmesi.

CEIT 358 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (2-2-3)
Temel veri tabanı kavramları, veri ve veri modelleri, ilişkisel veri tabanı tasarımı, SQL yapısal sorgulama dili, temel SQL konutları, SQL fonksiyonları, SQL ‘de gruplama yapmak, SQL ‘de birleştirme, SQL yönetimsel fonksiyonları, SQL ile çoklu tablo kullanımı, SQL programlama ve function, SQL programlamada transaction ve hata durumları, VTYS kurulumu ve yönetimsel işlemler, VTYS üzerinde SQL sorguları yapılması.

CEIT 338 Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3)
Mikro Öğretim uygulamaları (Bilgisayar dersi Öğretim Programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi). Alana özgü uygulamalar (uzaktan kontrol sistemleri, laboratuar çalışmaları v.b.). Bilgisayar Laboratuvar ortamlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, bilgisayar eğitiminde ölçme ve değerlendirme: portfolyo uygulamaları, performans testleri, gözlem formları vb. Öğretmenlik yeterlikleri.

CEIT 360 Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2)
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

EDS 356 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2)
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

CEIT 461 Proje Geliştirme ve Yönetimi I (2-2-3)
Program proje ilişkisi, projeye duyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri, proje yönetimi, proje yönetimi özellikleri ve faydaları, proje yönetimi süreci, proje planlaması ve planlama aşamaları (Başlangıç, Planlama, Uygulama, Kontrol ve Kapanış), planlamanın önemi, kapsam, bütçe ve zaman planlaması ve dengesi, farklı planlama  yaklaşımları, maliyet tahmin yöntemleri, farklı planlama araçları, proje sürecinde ekiplerin hazırlanması. Projenin planlaması ve yürütülmesinde kullanılan MS-Project programı, örnek projelerin proje planlama yaklaşımları dikkate alınarak MS-Project ile geliştirilmesi.

CEIT 463 Web Tasarımı (2-2-3)
Web yayıncılığı ve Site tasarım süreci, HTML’e giriş, Bağlantılar ve Internet adreslerinin kullanımı, Web editörünün kullanımı, HTML ile resim ve görüntülerin kullanımı, HTML ile sayfa tasarımı, arka planlar, renkler ve metinler, HTML ile tablolar ve listeler, HTML ile çerçeve ve katman kullanımı, HTML form ve form elemanları, HTML şablonlarının kullanımı, HTML ve diğer ortam türleri, HTML ve diğer ortam türleri, Biçimlendirmede Stil sayfalarının kullanımı, HTML ile Dinamik sayfalar oluşturma, Web Tasarımında yenilikler XML, RSS, Blog, Web sitesi projesi ve uygulamaları, İnternet/web destekli/temelli öğrenmede temel kavramlar; İnternet/web destekli/temelli öğrenmenin kuramsal temelleri; avantaj ve dezavantajları; İnternet/web destekli/temelli öğrenmede bir ders iskeleti oluşturma; İnternet/web destekli/temelli öğrenmede tasarım ilkelerini kullanma; İnternet/web destekli/temelli öğrenmede etkileşimi uygun biçimde kullanma, Web temelli/destekli öğrenme ortamlarında karşılaşılabilecek temel teknik problemler ve çözüm yolları.

CEIT 465 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2)
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

EDS 461 Okul Deneyimi (1-4-3)
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

CEIT 462 Proje Geliştirme ve Yönetimi II (2-2-3)
Araştırma önerisinin gözden geçirilmesi; konuyla ilgili alanyazının sistematik biçimde taranması; çalışmada kullanılacak örneklemin seçilmesi; veri toplama araçlarının geliştirilmesi; gerekli izin ve desteğin sağlanması; uygulama koşullarının düzenlenmesi; kapsamlı eylem planının hazırlanması; verilerin toplanması; uygun istatistiksel teknikleri kullanarak çözümlemelerin yapılması; elde edilen bulguların sunulması/yorumlanması; sonuçların özetlenmesi; yargılara ulaşılması; alanyazın bağlamında tartışma yapılması; yeni araştırma ve uygulama önerilerinin geliştirilmesi.

EDS 408 Rehberlik (3-0-3)
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

EDS 462 Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5)
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

ALAN BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİ

CEIT 205 Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri (3- 0-3)
Bilgisayar destekli öğretim, bilgisayar okuryazarlığı, bilgisayar destekli eğitimin kuramsal esasları, bilgisayar destekli eğitim ortamlarının düzenlemesi, bilgisayar destekli eğitimi gerçekleştirme modelleri.

CEIT 267 Eğitim Amaçlı Web Sayfası Tasarımı (2-2-3)
Eğitim amaçlı web sayfası tasarlamanın kuramsal temelleri ve önemi. Eğitim amaçlı web sayfası tasarımında dikkat edilmesi gereken kurallar ve ilkeler. Eğitim amaçlı web sayfasını değerlendirmede kullanılan ölçütler ve ilkeler. Eğitim amaçlı etkileşimli web sayfası tasarımını yapma. Web \ FTP server’ a dosya transferi yapma ve dosya özelliklerini değiştirme. WebCT, WebQuest, Blackboard vb. programlara erişim ve bu programların iletişim özellikleri. WebCT, WebQuest, Blackboard programlarını eğitim amaçlı olarak tasarlama ve konuları sunuma.

CEIT 328 Uygulama Yazılımları (2-2-3)
Dreamweaver’ de doküman sayfası hazırlama ve paneller oluşturma. Dreamweaver’ le dosya açma, kaydetme ve site oluşturma. Dreamweaver’ ın yazı ve pragraf özellikleri, HTML sitesinin ve bağlantılarının oluşturulması. Dreamweaver’le frame ve tablo oluşturma, form hazırlama. Fireworks grafik programını kullanma ve programı kullanarak HTML sayfası düzenleme. Flash animosyon programında hareketli görüntüleri oluşturma. Flash animosyon programını kullanarak HTML sayfası düzenleme ve çalıştırma.

CEIT 337 Bilgisayar ve İnternet Güvenliği (2-2-3)
Bilgisayara zarar verebilecek yazılımların; virüs, trojan, exploit; vb. bulunup antivürüs ve benzer programlar ile silme işleminin gerçekleştirilmesi: İnternette güvenliğin sağlanması; gerekli programların kurulması. Bilgisayar güvenliğinin önemi, İnternette güvenliğin önemi, bilgisayar güvenliği ve ahlak, yazılım korsanlığı, bilgisayar ve İnternetle ilgili hukuksal düzenlemeler, güvenlikle ilgili yazılımları kullanabilme.

CEIT 468 Okul Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı (2-2-3)
Bilgisayar teknolojisinin okul işlerinde kullanım biçimlerini ve gerekçelerini ortaya koymak. Bilgisayar Teknolojisinin Okul Yönetimi işlerinde kullanılmasının getirdiği yenilikler, kolaylıklar ve gerekçeleri. Geleneksel okul yönetiminde yaşanan sorunlar. Dünyadaki okullarda bilgisayar kullanım sistemleri. Öğrenci işleri, not işleri, personel işleri, ders plan ve dağıtım programları, öğrenci rehberlik ve danışmanlıkta bilgisayar kullanım olanakları, geleneksel uygulamalar ile bilgisayar teknolojilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Örnek okul yönetimi yazılımları üzerinde uygulamalar yapma, örnek yazımlar geliştirme.

CEIT 426 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitiminde Özel Konular (2-2-3)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimiyle ilgili güncel uygulamalara yönelik konuların araştırılması, planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

CEIT 329 Ders Yönetim Sistemleri (2-2-3)

CEIT 340 Etkileşimli Materyal Tasarımı I (2-2-3)

CEIT 341 Etkileşimli Materyal Tasarımı II (2-2-3)

CEIT 418 Eğitim Tasarımları, Geliştirilmesi ve Değerlendirmesi (2- 2-4)

CEIT 417 Eğitimde İnternet Uygulamaları (2-2-3)

CEIT 478 Linux ile Programlama (2-2-3)

CEIT 479 İleri Düzeyde İnternet Programlama I (2-2-3)

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ

EDS 223 Özel Eğitim (3-0-3)
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

EDS 225 Eğitim Sisteminde Sorunlar, Eğilimler ve Gelişmeler (3-0-3)
Eğitimde fırsat eşitliği ve eğitimde nicelik ve nitelik sorunları, paralı ve parasız eğitim ikilemi, öğretmen yetiştirme ile ilgili sorunlar, eğitimde fiziki imkanların analizi ve eğitim planlamalarına yansıması, eğitimde devletçilik ve özelleştirme sorununun eğitimde nicelik ve niteliğe yansımaları, eğitimde küreselleşmenin ortaya çıkardığı sorunlar

EDS 227 Eğitim Sosyolojisi (3-0-3)
Eğitim sosyolojisinin konusu, toplumsallaşma süreci, eğitimin toplumsal işlevi, kültür ve eğitim, toplumsal kurumlar ve eğitim, toplumsal tabakalaşma, sınıflar ve eğitim ilişkisi, eğitimin sosyal değişmeye etkisi, eğitimin sosyal hareketlilik işlevleri

EDS 329 Karşılaştırmalı Eğitim (3-0-3)
Karşılaştırmalı eğitim alanının amaçları, evrimi, düşünce ve etkinlikleri, alana katkı getiren eğitimciler, eğitime etkisi olan doğal ve sosyal faktörler, farklı ülkelerin eğitim sistemlerini ve felsefelerini karşılaştırılması, Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim sistemlerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi.

EDS 263 Eğitim Ekonomisi (3-0-3)

EDS 443 Eğitimde Yeni Yönelimler (3-0-3)

GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLERİ

CEIT 471 Toplum ve Eğitim (3-0-3)
Küresel Değerler ve Türk Eğitimi, Liselerde Alan Seçimlik Program Uygulamaları, Eğitimde Kalite ve Akreditasyon Sorunu, Bilgi Toplumu ve Eğitimi, Toplumsal Köken ve Eğitimsel Başarı, Öğretmenlerin Yeni Rol ve İşlevleri, Bilgisayar ve İnternet Kültürü, Avrupa Birliği ve Eğitim, Avrupa Birliği Vatandaşlığı Türk Ailesi ve Gelenek, Çocuk Haklarının Sosyolojik Evrimi, Türk Ailesinde Çocuk Kültürünü Belirleyen Değerlerin Değişim Sorunu, Türkiye`de Engellilerin Eğitim Sorunu, Gençlik Sorunlarının Ortaya Koyduğu Sosyolojik Süreç, Türkiye Yoksulluğunun Sosyo-Kültürel Zemini, Popüler Kültür, Türkiye`de Mizah ve Eğlence Kültürü, Gecekondu ve Varoş Olgusu, Eğitimin Toplumsal ve Felsefi Temelleri, Türkiye`de Eğitim Sosyolojisi çalışmaları, Demokrasi, Özgürlük, Liderlik ve Vizyon.

CEIT 473 Eğitim Felsefesi (3-0-3)
Felsefe; felsefenin niteliği, felsefenin alanları, ontoloji, epistomoloji, aksiyoloji ve mantık. Eğitim felsefesi; eğitim, eğitimin tanımı, yetişek, felsefe ve eğitim, felsefenin eğitime katkıları, eğitimin diğer sistemlerle ilişkisi, politik sistem ve eğitim, ekonomik sistem ve eğitim, toplumsal sistem ve eğitim, ve felsefe ile ekonomik, politik, toplumsal sistemler arasındaki ilişkiler. Eğitim akımları; daimicilik, idealizm ve eğitim, realizim ve eğitim, esasicilik, pragmatizim ve eğitim, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, naturalizm ve eğitim, diyalektik materyalizm ve eğitim, politeknik eğitim, varoluşculuk ve eğitim, ve varolşculuk. Türk eğitim sisteminin ayandığı felsefeler.

CEIT 472 Toplam Kalite Yönetimi (3-0-3)
Kalite nedir, kalite felsefesi, eğitimde toplam kalite nedir, eğitimde toplam kalite uygulamaları, bir toplam kalite projesi hazırlama.

CEIT 470 Çevre ve Doğa Eğitimi (2-2-3)
Çevre, doğa, çevre ve doğayı koruma bilinci, çevre kirliliği, çevrenin korunmasında eğitimin önemi, çevre eğitim programları, çevre eğitim programlarını uygulama ve değerlendirme. Çevre eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, çevre eğitimiyle ilgili eğitim modülleri hazırlama. Çevrenin korunmasına ilişkin web destekli eğitim programları hazırlama.

CEIT 469 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (2-2-2)
İnsan Kaynağı Geliştirme Alanı ve Temel Kavramlar; İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesini Gerekli Kılan Etmenler; İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesine Dönük Etkinlikler: Eğitim gereksinmelerinin belirlenmesi, Öğretim programlarının hazırlanması; Öğretim Programının Uygulanması ve Değerlendirme; İnsan Kaynağı Geliştirme Uzmanının Yeterlik ve Görevleri; Yetişkinlerin Öğrenme Özellikleri; İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar; Dünya’da Kamu Kuruluşlarıyla Özel Kuruluşlarda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar.

CEIT 475 Etkili İletişim (3-0-3)

CEIT 476 İşletme Yönetimi (3-0-3)

CEIT 477 Uzlaşım Eğitimi (3-0-3)