Yrd. Doç. Dr. Gülsüm AŞIKSOY

Also available in: English, العربية

Yard. Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy lisans derecesini Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünden, yüksek lisans derecesini Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden almıştır. Doktora derecesini ise Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden 2016 yılında almıştır.

Lisans ve lisansüstü düzeyde ters-yüz sınıflar (Flipped Classrooms), eğitimde oyunlaştırma, öğretim tasarımı, proje geliştirme ve eğitsel oyunlar gibi dersler veren Aşıksoy, Fizik öğretiminde interaktif simülasyonlar, eğitsel oyunlar, eğitimde oyunlaştırma gibi alanlarda projeler ve çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, bu alanlarda eğitimcilere ve öğrencilere çalıştay ve seminerler vermektedir. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Aşıksoy aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Birimine Eğitim teknolojileri ve tesisleri koordinatörüdür.