Prof. Dr. Habib DERZİNEVESİ

Also available in: English, العربية

29.10.1944‘te Tebriz’de doğmuştur. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Eğitim Bilimleri. Halk Bilimi Eğitimi Yüksek Lisans Anabilim Dalı Başkanı’dır. 1972 yılında Tebriz Yüksek Öğretmen Koleji’nde Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1982’de Erzurum Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde yüksek Lisansını tamamladıktan sonra, 1992’de Azerbaycan İlimler Akademisi’nde doktarasını bitirmiştir. 1996’da yardımcı doçent, 1999’da doçent, 2006’da profesör olmuştur. Kuzey Azerbaycan Yazarlar birliği ve KKTC Yazarlar Birliği Üyesidir.

İdari Görevleri:
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Halk Bilimi Eğitimi ve Osmanlı Paleografyası ve Arşivcilik Yüksek Lisans Ana Bilim Dalı Başkanıdır.