Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ

Also available in: English, العربية

1979 yılında Kıbrıs’ın Lefkoşa ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gazi Mağusa’da tamamladı. Kıbrıs’ta Atatürk Öğretmen Akademisi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde dört yıl lisans öğrenimi gördü ve 2000’de okul birinciliği derecesi ile mezun oldu. Daha sonra, Ankara Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Anabilim Dalında 2003’te yüksek lisans ve yine aynı programda 2007 yılında doktora eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tezini Prof. Dr. Sedat Sever danışmanlığında yürüttü ve “Metin Türlerine Göre Okuduğunu Anlama Becerisinin Sınanması” tezi ile bilim uzmanı unvanını aldı. Doktora tezini Prof. Dr. Cahit Kavcar danışmanlığında yürüttü ve “Etkin Öğrenme Yaklaşımının Anadili Eğitiminde Okuma ve Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi” tezi ile doktor unvanını aldı.

2004-2005 öğretim yılında Kıbrıs’ta Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, 2005-2006’da ise Yakın Doğu Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2006-2009 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi Ankara Temsilciliği’nde görev aldı. 2009 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. Mart 2015’te ise Yakın Doğu Üniversitesinde Doçent unvanını almaya hak kazandı.

2005-2009 döneminde Kıbrıs’ta Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda ders kitabı yazma komisyonlarında görev aldı. İlköğretim düzeyinde Türkçe ve Sosyal Bilgiler, orta öğretim düzeyinde ise İnsan Hakları ders kitaplarının yazarları arasındadır. Ayrıca, kitaplarla ilgili öğretmenlerin eğitimine yönelik hizmet içi eğitim kurslarında görev aldı ve Avrupa Birliği projesi kapsamında öğretim programlarının geliştirilmesinde ve ders araç gereçlerinin tasarlanmasında çalıştı. Yakın zamanda Kuzey Kıbrıs’ta eğitim programlarının ve okutulan ders kitaplarının değiştirilmesine karar verilmiştir. Oluşturulan komisyonda (2014 yılında) ilköğretim 1-8. sınıfların Türkçe öğretim programı ile ders kitaplarının yazılmasına ilişkin komisyonda görev almıştır ve çalışmalarını sürdürmektedir.
Türkçe öğretimi, çocuk edebiyatı, ilköğretim, program geliştirme ve öğretmen eğitimi konularında yayımlanmış ulusal-uluslararası makaleleri, ulusal-uluslararası kitap bölümleri ve yurt içinde ve yurt dışında katıldığı kongrelerde sunduğu bildirileri vardır. Kimi ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik görevini sürdürmekte, ulusal-uluslararası eğitim kongrelerinin düzenleme kurulunda yer almakta ve yayınlarına ilişkin ulusal-uluslararası atıfları bulunmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı farklı programlarda tez danışmanlığı görevini yürütmektedir ve birçok tez savunma jürisinde görev almıştır.

Türkiye’de Ulakbim’de taranan Akdeniz Araştırmaları Eğitim Dergisinde yazı işleri müdürlüğü görevini yürütmektedir. Kuzey Kıbrıs Eğitim Bilimleri Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Çocuk Hakları Platformu üyesidir. Kıbrıs’ta haftalık yayımlanan özerk düşünce dergisi Gaile’de yazıları yayımlanmaktadır ve derginin yayın kurulu üyesidir. Kıbrıs’taki kimi toplumsal etkinliklere katılmış, kamuda-özelde hizmet içi kurslar vermiş, kitap düzeltisi yapmış, televizyon-radyo programlarına katılmış, çalıştay ve şuralarda yer almış ve sanatsal etkinliklerde etkin görev almıştır.

Halen, Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Doçent olarak görev yapmaktadır ve lisans ile lisansüstü düzeyde dil eğitimi, eğitim, çocuk edebiyatı ve araştırma dersleri vermektedir.