Programlar

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Zehra Altınay
Doç. Dr. Gökmen Dağlı
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Hürsen
Yrd.Doç.Dr. Deniz Özcan
Yrd. Doç. Dr. İpek Danju
Dr. Nihat Ekizoğlu
Uz.Öğr.Gör Ezgi Gömeçli Ulu
Uz.Öğr.Gör Rahme Uygarer
Uz.Öğr.Gör Gözde Latifoğlu
Uz.Öğr.Gör Şenay Kocakoyun
Uz.Öğr.Gör Seçil Besim
Uz.Öğr.Gör. Menil Çelebi

Dersler
Eğitim Bilimine Giriş
Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar
Ölçme ve Değerlendirme
Program Geliştirme ve Öğretim
Sınıf Yönetimi
Gelişim Psikolojisi
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretmenlik Uygulaması
Rehberlik
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Program Koordinatörleri
Dr. Erinç Erçağ – erinc.ercag@neu.edu.tr
Araş. Gör Semih Çalışkan – uzem.pedagoji@neu.edu.tr
Araş. Gör.Pelin Gür- uzem.pedagoji@neu.edu.tr