Dersler

ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ I
Ders Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL,
Uzman Ayten KORUROĞLU
Dersin Tanımı: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.
ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II
Ders Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL
Uzman Ayten KORUROĞLU
Dersin Tanımı: Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılması.
TÜRK DİLİ I: YAZILI ANLATIM
Ders Öğretim Görevlisi: Uzman Ayşegül AKÇAM
Ders Koordinatörü: Pelin GÜR – [email protected]
Dersin Tanımı: Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleribölümleri üzerinde çalışılacaktır.
TÜRK DİLİ II: SÖZLÜ ANLATIM
Ders Öğretim Görevlisi: Uzman Ayşegül AKÇAM
Ders Koordinatörü: Pelin GÜR – [email protected]
Dersin Tanımı: Konuşma becerilerinin geliştirilmesi, sözlü anlatım türlerinin örneklerle öğretilmesidir. Bu dersle öğrencilerin topluluk önünde rahat konuşmaları sağlanacak ve sözlü anlatımlarda kendilerini etkin bir şekilde nasıl ifade edebilecekleri öğretilecektir.
UZLAŞIM/ ARABULUCULUK (MEDİATİON) EĞİTİMİ
Ders Öğretim Üyelesi: Yrd. Doç. Dr. Nüket Gündüz
Dersin Tanımı: Kazan-Kazan felsefesini temel alan, çatışma/anlaşmazlık çözümleme ile ilgili temel kavramlar, çatışma/ anlaşmazlık ile baş etme yöntemlerinden biri olan Uzlaşım’ın (arabuluculuk) uygulanışı, temel ilkeleri, uygulama basamakları ve okullarda kullanılan Akran Uzlaşımı’nın (arabuluculuk) rol oyunları ile uygulanmasıdır.