Uluslararası İlişkiler (İngilizce, Uzaktan Öğretim, Tezsiz Yüksek Lisans Programı)

Also available in: English, العربية

Program Tanımı
Uluslararası İlişkiler (Uzaktan Öğretim, Yüksek Lisans Programı), uzaktan öğretim yapan bir program olarak yüksek öğretimin kitleselleşmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Daha önce yüksek lisans eğitimi fırsatı bulamamış olanlara, bir işte çalışıp da örgün öğretimi izleme olanağı bulamayanlara, ön programımız lisans diploması olan ve bunu yüksek lisans derecesine yükseltmek isteyenlere de olanak yaratacaktır. Yabancı dilde eğitim görmek isteyen öğrenciler tarafından tercih edilecektir.
Bölümün amacı Yakın Doğu Üniversitesi ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin vizyon ve misyonunu hayata geçirmektir. Bu doğrultuda Uluslararası İlişkiler alanında yüksek standartlara sahip ve kaliteli İngilizce ders içerikleri üretip gelişmeye ve yeniliğe açık müfredatı ile dikkatleri çekerek alanında söz sahibi olmaya ve kaliteli bir eğitim vererek ileride geliştirilecek Uluslararası İlişkiler müfredatları için bir model oluşturmaya çalışmaktır.
Uluslararası İlişkiler Bölümü, sürekli değişen uluslararası koşullara göre kendini yenilemeyi bilen, en son teknolojileri kullanabilen, analitik düşünebilen, sorgulayan ve araştırıcı nitelikleri olan mezunlar yetiştirerek, devlet, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara nitelikli eleman kazandırmayı hedeflemektedir. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için ders programları ve öğretim ortamı sürekli geliştirilmeye çalışmaktadır.
Bölüm uluslararası standartlarda gerekli bilgilerin kazandırılarak bilimin toplumun faydasına kullanılmasını, modern, verimli ve örnek teşkil edecek bir eğitim anlayışı ile bu alanda diploma verilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede Uzaktan Eğitim sayesinde alana ilgi duyan ancak yüz yüze eğitim ile ulaşılamayan kitlelere bu hizmetin sunulması hedeflenmektedir.

Amaçlar ve Hedefler
Uluslararası İlişkiler Bölümünün amacı yeni ve çok boyutlu dünya dinamiklerini kavrayan bir programla alanın ihtiyaçlarına cevep verecek mezunlar üretmektir. Bu alanda yetişen öğrenciler tarihsel, sosyolojik ve siyaset bilimine ilişkin bilgilerle donanırken uluslararası ilişkiler alanında gerekli olan insan gücünün kaynağının oluşturulması hedeflenmektedir. Uluslararası ilişkiler alanında yüksek formasyonla yetiştirilmesi amaçlanan öğrencilerin uluslararası kuruluş ve örgütlerdeki eleman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca gerek devlet gerekse özel sektörün talep ettiği insan gücünün bölümde yetiştirilen öğrenciler tarafında karşılanması amaçlanmaktadır.

İş Olanakları
Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları uluslararası kuruluşlar yanında yerel kuruluşlarda da çalışma olanağı bulmaktadır. Mezunlar BM ve Kızılhaç gibi uluslararsı kuruluşlarda çalışabilirken, uluslararası bağlantılı çalışan şirketlerde önemli görevler yüklenebilmekte, GAP İdaresi, Büyükşehir Belediyeleri gibi kurumlarda ve bankalarda çalışabilmektedirler. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı gibi resmi kuruluşlarda da iş olanağı bulmaktadırlar. Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz açısından yukarıda anılan olanaklar elbette katlanarak artacaktır.

Bölüm Olanakları
Uluslararası İlişkiler Bölümün tüm öğrencileri deneyimli eğitim kadrosu tarafından eğitilmektedir. Tüm Yakın Doğu Üniversitesindeki öğrenciler gibi Uluslararası İlişkiler Bölümünün öğrencileri de ders dışı bilgiye erişme konusunda okulun sağladığı kütüphane hizmetleri yanısıra, sanal ortamda sayısız kaynağa ulaşma şansına sahiptirler.