Pazarlama Yönetimi (İngilizce, Uzaktan Öğretim, Lisans Programı)

Also available in: العربية

Pazarlama Yönetimi (İngilizce, Uzaktan Öğretim, Lisans Programı)

BİRİNCİ YIL

I. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
D-ENG 101 İngilizce I 3 0 0 3 6
D-MAN 101 İşletmeye Giriş 3 0 0 3 6
D-ECON 101 İktisata Giriş I 3 0 0 3 6
D-MAT 171 İşletme ve İktisat için Matematik I 3 0 0 3 6
D-CIS 151 Bilgi Teknolojilerine Giriş I 3 0 0 3 6
Toplam Kredi / AKTS 15 30

II. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
D-ENG 102 İngilizce II 3 0 0 3 6
D-MAT 172 İşletme ve İktisat için Matematik II 3 0 0 3 6
D-CIS 152 Bilgi Teknolojilerine Giriş II 3 0 0 3 6
D-MAN 102 İşletme Yönetimi 3 0 0 3 6
D-ECON 102 İktisata Giriş II 3 0 0 3 6
Toplam Kredi / AKTS 15 30

İKİNCİ YIL

III. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
D-ENG 201 İşletmelerdeYazılı İletişim 3 0 0 3 6
D-MAN 206 Hukuka Giriş 3 0 0 3 6
D-PSY 101 Genel Psikoloji 3 0 0 3 6
D-MAT 281 İstatistik I 3 0 0 3 6
D-ACC 202 Finansal Muhasebe I 3 0 0 3 6
Toplam Kredi / AKTS 15 30

IV. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
D-ENG 202 İşletmelerde Sözlü İletişim 3 0 0 3 6
D-MAN 207 İşletme Hukuku 3 0 0 3 6
D-SOC 100 Sosyolojiye Giriş 3 0 0 3 6
D-MAT 282 İstatistik II 3 0 0 3 6
D-ACC 203 Finansal Muhasebe II 3 0 0 3 6
Toplam Kredi / AKTS 15 30

ÜÇÜNCÜ YIL

V. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
D-MARK 303 Pazarlama İlkeleri 3 0 0 3 6
D-MAN 310 Örgütsel Davranış 3 0 0 3 6
D-MARK 304 Pazarlama ve Toplum 3 0 0 3 6
D-FIN 301 Finansal Yönetimi I 3 0 0 3 6
D-ACC 301 Yönetim Muhasebesi 3 0 0 3 6
Toplam Kredi / AKTS 15 30

VI. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
D-MARK 307 Tüketici davramışları 3 0 0 3 6
D-MAN 308 Yöneylem Araştırması 3 0 0 3 6
D-MAN 453 Üretim Yönetimi 3 0 0 3 6
D-FIN 302 Finansal Yönetimi II 3 0 0 3 6
D-MAN 404 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 6
Toplam Kredi / AKTS 15 30

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
D-MARK 401 Pazarlama Araştırmaları 3 0 0 3 6
D-MARK 306 Pazarlama Yönetimi 3 0 0 3 6
D-MAN 307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
D-MAN 409 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 0 3 6
D-MARK 3XX Alan Seçmeli 3 0 0 3 6
Toplam Kredi / AKTS 15 30

VIII. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
D-MARK 308 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3 0 0 3 6
D-MAN 407 Stratejik Yönetim 3 0 0 3 6
D-MARK 402 Uluslararası Pazarlama 3 0 0 3 6
D-MAN 400 Mezuniyet Projesi 3 0 0 3 6
D-MARK 4XX Alan Seçmeli 3 0 0 3 6
Toplam Kredi / AKTS 15 30

Ders İçerikleri

ENGL 101 İngilizce
Bu kursla, dilbilgisi ve İngilizce dil becerilerini geliştirmeye odaklanarak, öğrencilerin derslerini daha iyi anlamaları ve daha iyi İngilizce iletişim kurmaları amaçlanıyor.
Yukarı

MTMK 171 Sosyal Bilimler için Matematik I
Bu kurs seçme matematik konularının derinine inerek, bilgisayar ortamında öğrencilerin nitel sorunları daha rahat anlayıp çözmelerini amaçlıyor.
Yukarı

BTKL 151 Bilişim Sistemlerine Giriş I
Bu kurs, öğrencileri bilişim sistemlerinde temel kavram ve gelişmelerle tanıştırıyor. Kursun konuları arasında bilgisayar teknolojisi, bilişim sistemleri kavramları, bilişim sistemleri geliştirilmesi, ve örgütlerde teknoloji kullanımı yer alıyor. İş sorunlarını bilgisayar ortamında çözerek öğrencilere uygulamalı deneyim de kazandırılıyor.
Yukarı

YMTM 101 İşletmeye Giriş
Bu kurs geniş kapsamlı özelliği ile finans, insan kaynakları, yönetim bilimleri ve bilişim sistemleri, ve pazarlama gibi işletmelerin tüm işlevsel görevlerini bir arada kaynaştırıyor. İşletmeler, toplum, ve hükümetler arasındaki ilişkiler de gözden geçiriliyor.
Yukarı

EKON 101 Mikro Ekonomiye Giriş
İktisadın genel ilkeleri ve ağırlıklı olarak mikroekonomi konuları incelenmektedir. Bu bağlamda: Kıtlık, maliyet ve tercihler, arz ve talep, esneklik, üretici ve tüketici davranışları ile marjinal analizler, serbest (rekabetci) piyasada fiyat oluşumları ve diğer konular incelenmektedir.
Yukarı

ENG 102 İngilizce II
Bu dersin temel amacı öğrencilerin İngilizce okuma parçalarını kavrayıp özetlemelerini geliştirmektir.
Yukarı

MAT 172 Sosyal Bilimler için Matematik II
Limit ve süreklilik; Eğim ve uygulamaları; türev; anlık değişim oranı; yüksek dereceli türevler; optimizasyon; Maksimum ve Minimum, gelir, maliyet ve kar hesaplamaları; türevirtersi; Integral kuralları; deferansiyel denklemler; finans hesapları; basit ve bileşik faiz; gerçek değer; geçerli faiz; ödeme şekli.
Yukarı

CIS 152 Bilişim Sistemlerine Giriş II
“Windows” yazılım paketleri uygulamalı olarak öğreniliyor; örneğin: Windows’a giriş, Windows komutları, Windows’da komutların nasıl çalıştığı, Mikrosoft Office’e giriş, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsof Power Point üzerinde projeler.
Yukarı

MAN 102 Yönetim İlkeleri
Kuram ve uygulamada yönetim ilkeleri ve ana kavramları, planlamanın özü, karar mekanizmaları, örgütlenme amaç ve esasları, yetke ve yönetim katmanları, insan kaynakları yönetimi ve seçimi, güdülenme, önderlik, denetim sistemi ve işleyişini içeren konular verilmektedir.
Yukarı

ECON 102 Makro Eknonomiye Giriş
Milli gelirin tanımı, hesaplama yöntemleri; tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları; enflasyon ve enflasyon hesapları; para ve mali politikalar; istihdam ve büyüme problemleri; toplam arz ve talep modeli; gelişme politikaları ve trendler gibi konulara giriş.
Yukarı

ENG 201 İşletme İletişim Becerileri I
Bu kursla öğrencilerin İngilizce dilbilgisi ve sözcük dağarcıklarının işletme bağlamında geliştirmeleri amaçlanıyor.
Yukarı

MAT 281 İşletmelerde Uygulamalı İstatistik I
Bu dersin amacı, öğrencilere işletmelerde sayısal verilerin toplanmasını, analiz edilmesini ve bu analiz sonucunda elde edilen sonuçların yorumlanmasını sağlayan yöntemleri öğretmektir. İşletmelerde Uygulamalı İstatistik I’de şu konulara değinilmektedir: İstatistiksel verilerin düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri (Ortalamalar), Değişkenlik ve asimetri ölçüleri, Olasılık teorisi, Tesadüfi değişkenler, Süreksiz ve sürekli olasılık, Örnekleme teorisi.
Yukarı

ACC 202 Finans Muhasebesi I
Bu dersin amacı, öğrencilere işletmelerde finansal muhasebe bilgilerini kullanıp değerler hareketlerini parayla ifade ederek sınıflandırmak, tarih sırası içinde kaydetmek, bu kayıtları raporlamak, finansal tabloları hazırlamak ve raporları yorumlamak için gerekli becerileri edinmelerini sağlamaktır.
Yukarı

MAN 206 İşletme Hukuğu I
Bu kursla hukuk alanına genel bir giriş yapılmaktadır. Hukukun niteliği ve sistemleri, hukukun gelişmesi, mahkemelerin yapıları ve çalışmaları başlıca yer alan konulardır. Aynı zamanda tüzel kişilik ve “kapasite” kavramları, Avrupa Birliği Hukuku ve Kurumları, şirketler hukuku vb. konular kursun kapsamını içeriyor.
Yukarı

PSY 201 Genel Psikoloji
Bu kurs Psikoloji Bölümü’nde okumayan öğrencilere psikoloji üzerinde genel bilgi vermek için tasarlanmış. Bu bağlamda, psikolojik araştırmalar, ana kuramlar ve uygulamalarının genelde anlaşılmaları amaçlanıyor. Kapsanan konular arasında duygu ve algılama, öğrenme ve bellek kuramları, gelişme, sosyalleşme, kişilik, ve toplumsal psikoloji yer alıyor.
Yukarı

ENG 202 İşletme İletişim Becerileri II
Bir işletme öyküsü içerisinde yer alan iki tipik işletme iletişim durumu bu kursla birlikte öğrencilere örnek olarak sunuluyor. Hedeflenen dil öğretimi, iş toplantısı ya/ya da pazarlık durumlarındaki işlevleriyle anlatılıyor.
Yukarı

MAT 282 İşletmelerde Uygulamalı İstatistik II
Tesadüfi değişkenler, sürekli, süreksiz değişkenler, tanımsal statistic, örnekleme teorisi, nokta ve aralık tahmini, tahminin güven aradığı, ana kütle ortalamaları arasındaki farkın aralık tahmini, ana kütle oranları arasındaki farkın aralık tahmini, hipotez testleri, basit Linear Regrasyon.
Yukarı

ACC 203 Finans Muhasebesi II
Finansal muhasebe I, dersinin devamı olan bu dersin amacı, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ışığında öğrencilerin, duran varlık işlemleri, borçlarla ilgili işlemler, menkul kıymet işlemleri, ortaklıklarda kar paylaşımı, anonim şirketlerde finansal tablolar, nakit akış tablosu ve finansal tabloları analiz ve yorumlama v.b. konuları öğrenmelerini sağlamaktır.
Yukarı

MAN 207 İşletme Hukuğu II
İş Hukukuna giriş ve çeşitli sözleşmeleri konularıyla ders başlamakta,devamına İş Hukuku Avrupa Birliği Hukuku, Sigorta Hukuku ve Bankacılık Hukuku işlenmektedir.
Yukarı

SOC 101 Sosyolojiye Giriş
Bu kurs Sosyoloji Bölümünde okumayan öğrencilere sosyoloji üzerinde genel bilgi vermek için tasarlanmış. Sosyoloji kuram, kavram ve uygulamaları, sosyolojinin diğer sosyal bilimler arasındaki yeri, çeşitli kültürlerin, kurumların ve sosyal yerlerin incelenmesini kapsanan konular arasında yer alıyor.
Yukarı

MARK 303 Pazarlama İlkeleri
Pazarlamanın önemi işletmelerce benimsenmesine karşın, ana kavramların anlaşılması ve uygulamada görülen zorlukların aşılması için pazarlama ilke ve işlevlerinin temelde daha iyi kavranması gerekiyor. Pazarlama İlkeleri derslerindeki amaç öğrencilerin gerçek yaşamda değerli bulacakları kavram ve uygulamaları en yalın bir şekilde sunabilmektir.
Yukarı

MARK304 Pazarlama ve Toplum
Bu kurs öğrencilere pazarlamanın toplum ve örgüt içerindeki rolünü kıyaslamalarını sağlıyor. Pazarlamaya ilişkin etik ve ahlâk değerler, akademisyenler arasında tartışılan etik ikilemler ve pazarlamanın toplumda yartattığı sonuçlar irdeleniyor.
Yukarı

ACC 301 Yönetim Muhasebesi
Dersin içeriği Finansal bilgi sistemi, yönetim muhasebesinin fonksiyonları, gider analizi, değişken gider, sabit gider, karışık gider anlamı, analizi, yorumu, maliyet-hacim-kâ r analizi, alternatif seçim kararları, işletme bütçeleri ve kontrol, standart maliyet uygulaması ve kayıt düzeninden oluşmaktadır.
Yukarı

FIN 301 Finans Yönetimi I
Bu dersin amacı öğrencilerin işletmelerde finansman kavramının anlamını ve kapsamını anlamalarını aynı zamanda paranın zaman değeri, değerleme, tahvillerin değerlemesi, hisse senetlerinin değerlemesi, finansal analiz, finansal planlama, bütçeleme ve proje analizi gibi konuları öğrenmelerini sağlamaktır.
Yukarı

MAN 310 Örgütsel Davranış
Davranış bilimlerinin yönetim ve örgütlere katkı sağladığı kuram ve bilimsel araştırmalar örnek seçilmiş örgütsel durumlarda inceleniyor. Gerek bireysel gerekse örgütsel bakış açısından yola çıkılarak irdelenen konular arasında güdülenme, çatışma, karar alma, amaç belirleme, önderlik, örgüt tasarım, iklim ve denetimi yer alıyor. Öğrencilerin örgütsel sorunları inceleme ve çözme yetenekleri sistem kuramı temelinde yönlendiriliyor.
Yukarı

MARK 307 Tüketici Davranışları
Yöneticiler tarafından, dinamik uyarlamalarla belirlenen tüketici davranışları alanını anlamak, tepki vermek ve/veya değiştirmek amacıyla kullanılan veya kullanılabilecek davranış bilimlerinden derlenmiş bir dizi kuram, kavram ve bulgulara giriş; algı, öğrenme, güdüleme, tavır oluşumu ve değişimi, davranış modelleri ve bunların pazarlamada ve yönetimsel karar verme sürecinde uygulanması.
Yukarı

MARK 311 Ürün Yönetimi
Bu kursda, ürün ve hizmetlerin başarılı yönetimlerinde gerekli öğelere odaklanılıyor. Öğrenciler ürün/hizmet sunumlarını daha nicel duruma getirecek yollları belirleyebilmek için birçok değişik statistiksel teknikler kullanacaklardır.
Yukarı

MAN 308 Yöneylem Yönetimi
İmalat ve hizmet kuruluşlarında yöneylem işleminin yönetimi. Maliyet, kalite ve müşteri servislerini geliştirmek için kaynakların eşgüdümünün vurgulanması. Envanter yönetimi, kapasite planlaması, yöneylem stratejisi, tedarik zinciri yönetimi ve tahmin tekniklerini içeren konular.
Yukarı

FIN 302 Finans Yönetimi
Finansal yönetimin ilkeleri, risk, getiri ve sermayenin fırsat maliyeti, çeşitlendirme, piyasa riski ve özel risk, finansal varlıkları değerleme modeli, etkin piyasalar, hisse senetleri, şirket borçları, şirket finansman modelleri, türev ürünler.
Yukarı

MAN 404 İnsan Kaynakları Yönetimi
İşçi işveren ilişkileri, çalışan ilişkileri ve personel yönetiminin ilke ve sorunları, personelin işe alımı, eğitimi, işçi-işveren ilişkileri, primler, teşvikler, aylık ve ücret yönetimi, iş ve liyakat değerlendirme.
Yukarı

MARK 401 Pazarlama Araştırması
Ürün, fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım kararları ile ilgili strateji oluşturmada gerekli temel araştırma konuları; betimleyici ve deneysel tasarımlar için ölçüm kıstaslarının geliştirilmesi; bilgisayarda istatistik paket programlarına giriş; olasılık örneklemesi; tek değişkenli ve çok değişkenli veri çözümleme yöntemleri.
Yukarı

MARK 306 Pazarlama Yönetimi
Gerçek yaşamdaki pazarlama sorunlarının teşhisine analitik yaklaşım ve stratejik pazarlama planının hazırlanması; ürün, fiyat, dağıtım, tanıtım kararları konuları, yeni ürün geliştirme ve pazarda konumlandırılması, doğrudan pazarlama, satış gücü yönetimi; grup saha çalışması; pazarlamanın değerlendirme, kontrol ve denetimi.
Yukarı

MAN 409 Yönetim Bilgi Sistemleri
Yönetime, karar alınması üzere, doğru zamanda, ham ve doğru bilgiyi ulaştırmanın temel özellikleri; muhasebe, pazarlama ve stok kontrolü sistemlerinin, çakışmaların, aynıl raporların ve birbirinden ayrı veri toplama sistemlerinin en aza indirilmesi amacıyla, bütüncül ve eşgüdümlü olarak yapılandırılması.
Yukarı

MAN 307 İşletmelerde Araştırma Yöntemleri
Yönetimsel planlama ve karar almada araştırmanın rolü; araştırma sorunu oluşturulması ve tanımı; ikincil veritabanı araştırma ve kullanımı; açıklamalı ve nitel araştırma tasarımlarına veri toplama yöntemleri; anket araçları tasarımı; varsayım geliştirme; örnekleme planı işlemleri.
Yukarı

MARK308 Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Örgütlerin dış kamularıyla kurduğu hertürlü iletşimin yaratılması, uygulanması ve ölçülmesi bütünleşik bir yaklaşımla sunuluyor. Reklam, yayımlama, özendirme, ve yüz-yüze satış gibi iletişim araçlarına odaklanılırken, pazarlama yönetimi bakış açısıyla da tüketicilerin gereksinimlerinin nasıl sağlanacağı ve örgütsel amaçlara nasıl ulaşılacağı özellikle girişimcilik ve küçük işletmeler alanında ele alınıyor. Bu kurs kapsamlı bir inceleme olmakla birlikte bütünleşik pazarlama iletişimi ile ilgili teknik sözcükler, kavramlar, ve bütünleşik pazarlama iletişimi yaratılmasında yer alan süreçler vurgulanmaktadır.
Yukarı

MAT 482 SPSS
Bu dersin amacı öğrencilerin daha önceki dönemlerde aldıkları matematik, istatistik, işletme teorisi v.b. konularındaki bilgilerini bir araya getirerek oluşturulacak olan bir problemin ampirik olarak test edilmesi ve yorumlanması konusundaki yeteneklerini geliştirmektir. Uygulamalı örneklerle Excel ve SPSS paket programları kullanılacaktır.
Yukarı

MAN 407 Stratejik Yönetim ve Planlama
Temel stratejik yönetim kavramlarının tanıtılması. Etik ve sosyal sorumluluklar. Şirketin durumunun değerlendirilmesi süreci. Bir şirketin güçlü ve zayıf yanlarının analizi. Bir çevredeki fırsatların ve tehlikelerin değerlendirilmesi. Rekabet stratejilerinin hazırlanması.
Yukarı

MARK 402 Uluslararası Pazarlama
Uluslararası pazarlamada karar verme süreci; firma için dünya çapındaki fırsat ve tehditlerin çözümlemesi; uluslararası olma kararlarını şekillendiren çevresel etkilerin değerlendirilmesi; uluslararası stratejik pazarlama planlaması; ürün, fiyatlandırma, tanıtım, dağıtım ve lojistik programlar oluşturulmasında işlevsel ve operasyonel kararlar; uluslararası pazarlama işlemlerinin eşgüdümü ve değerlendirilmesi amacıyla alternatif örgütsel yapıları örgütleme, denetleme ve değerlendirme, kaynak dağılımı yaklaşımları ve verim değerlendirme ölçütleri.
Yukarı

MAN 400 Mezuniyet Projesi
Son sınıf öğrencilerine mezuniyet projelerinde yardımcı olabilmek için hazırlanmış seminer kursu. Öğrenciler projelerini yazılı ve sözlü sunmaları gerekiyor.XXX Seçmeli Ders
Yukarı