İşletme Yönetimi (İngilizce, Uzaktan Öğretim, Tezsiz Yüksek Lisans Programı)

Also available in: English

İngilizce İşletme Yüksek Lisans Tezsiz (Uzaktan öğretim) Programı

Program Koordinatörünün mesajı

Sevgili Öğrenciler ;
Yakın Doğu Üniversitesi İşletme Yönetimi (Uzaktan öğretim) Bölümü’nün amacı uluslararası düzeyde çağdaş lisans eğitimi vermektedir. Bölüm, dinamik ve rekabetçi çevrede bulunan işletmelerin çağdaş eğitim odaklı faaliyetlerini yürütme amacını güdmektedir. Ayrıca, gelişen, değişen ve küreselleşen dünyada modern işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde vermektedir. Bölümümüzün Fakültemiz’de bulunan diğer bölümlerle sürekli etkileşim halinde olması onun ayrıcalıklı özellikleri arasında yer almaktadır. Bölüm lisans programı yönetim-organizyason, iktisat, finans, muhasebe, pazarlama, üretim, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarına yönelik dersleri içermektedir. Öğrenciler bu dersler ilk altı yarıyılda almaktadılar. Programa eklenen çok sayıda seçmeli dersle öğrencilerin bireysel tercihlerine ve ilgi alanlarına göre uzmanlaşmaya yönlendirilmeleri sağlamaktır. İşletme Yönetimi Bölümünden dört yıllık lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler her türlü işletmelerde iş bulma olanağına sahiptirler. İster kamu, ister ozel sektör, bankalarda, danışmalık firmalarında, finans, satış, yönetim, insan kaynakları, üretim ve pazarlama alandarda olsun, işletmelerde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışma olanağını yakalayabilirler
Sevgili öğrenciler, Yakın Doğu ailesine hoş geldiniz

Yar.Doç.Dr. Mustafa Menekay

Program Tanımı
İngilizce İşletme Bölüm, Yüksek Lisans (Uzaktanöğretim) dinamik ve rekabetçi çevrede bulunan işletmelerin çağdaş eğitim odaklı faaliyetlerini yürütme amacını güdmektedir. Ayrıca, gelişen, değişen ve küreselleşen dünyada modern işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde vermektedir. Bölümümüzün Fakültemiz’de bulunan diğer bölümlerle sürekli etkileşim halinde olması onun ayrıcalıklı özellikleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda İşletme Yönetimi Bölümü’nın amacı profesyonel iş ortamının aradığı niteliklerde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, iyi derecede İngilizce bilen, problem çözme yeteneğine sahip, analitik ve hızlı düşünebilen, doğru kararlar verebilen ve bu kararları doğru şekilde uygulayabilen, liderlik özelliklerine sahip, pazarlama, satış, insan kaynakları, finans, ve üretim gibi alanlarda uzmanlaşmış, gelişen ve küreselleşen dünyaya uyum sağlayabilen, geleceğin yöneticilerini/işletmecilerini yetiştirmektedir.

Programın Eğitim Amaç ve Hedefleri

  • Uluslararası standartlarda ve yüksek kalitede, ulaşılabilir her bireye, zamana ve mekâna bağımlı olmaksızın lisans düzeyinde İngilizce İşletme eğitimi sunmayı ve İşletme bilgilerinin kazandırılarak bilimin toplumun faydasına kullanılmasını, gerçek hayatla buluşmasını, modern, verimli ve örnek teşkil edecek bir eğitim anlayışı ile bu alanda diploma verilmesini amaçlamaktadır.
  • Öğrencilerin farklı bakış açıları ve disiplinler arası yaklaşımdan hareket ederek doğru bilgilere rahatça ulaşabilmelerini sağlamak.
  • Uzaktan öğretim sayesinde alana ilgi duyan ancak yüz yüze eğitim ile ulaşılamayan büyüklükteki kitlelere hizmet sunmak.
  • Ders içeriklerini bilimsel ölçütlere uygun bir şekilde sürekli olarak güncel tutabilmek.

İş Olanakları

  • İşletmecilikteki yeni gelişmeler çerçevesinde konuların eğitim programlarının içine yerleştirilmesi.
  • Mezunlarımızın daha fazla girişimci olmasına yönelik eğitim ve uygulamaların yapılması.
  • Uzaktan öğretim sayesinde alanla ilgilenen ancak yüz yüze eğitim ile ulaşılamayan büyüklükteki kitlelere eğitim hizmeti götürülecek, eğitimde fırsat ve imkan eşitliği sağlanacak, bilgiye ulaşmada ve öğretim yöntemlerinin geliştirilmesinde bölgesel uzmanlarla yetinmek yerine farklı mekanlardaki uzmanlardan yararlanılacak, eğitim sürecinin gerçekleşmesinde uzaklık boyutu ortadan kaldırılacak, böylece birey başına düşen eğitim maliyeti düşürülecek, klasik dershane ortamının getirebileceği psikolojik baskılar yok edilecek, İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kurumda eğitim imkanı sağlanacaktır.
  • Ayrıca öğrenme sürecinde zaman ve mekan sorunu olmaması Uzaktan öğretim öğrencilerini daha aktif hale – getirebilmektedir. Bu özellikleri ile Uzaktan öğretim alanla ilgilenen öğrencilere avantajlar sağlamaktadır.

Bölüm Olanakları

İşletme Bölümün’de, İktisat, Davranış Bilimi, Hukuk, Sayısal Analiz, İstatistik, Yöneylem Araştırması, Uluslararası Finans-İşletmecilik ve Bilgisayar dersleriyle işletme alan derslerinin birlikte yürütüldüğü, teorik, pratik ve örnek olay (case) metodlarıyla desteklenen etkin ve verimli bir program izlenmektedir.