Prof. Dr. Nadire ÇAVUŞ

Also available in: English

Halen Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Bilgisayar Enformatik Sistemleri Bölümü’nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Nadire Çavuş, 1972 yılında KKTC’de doğdu. Prof. Dr. Çavuş, 1995 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Bilgisayar Enformatik Sistemleri Bölümü lisans programından bölüm ve fakülte birinci olarak mezun oldu. 1997 yılında yine ayni üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini akademik not ortalamasından dolayı yüksek şeref öğrencisi olarak almaya hak kazandı. 2002 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Enformatik Sistemleri Anabilim Dalı doktora programını kazandı. Doktora eğitimini 2007 Ocak ayında başarıyla tamamlayıp 2008 yılında da aynı alanda Yardımcı Doçent unvanını, oluşturulan juri değerlendirmesi sonucunda almaya hak kazandı. Akademik çalışmalarına özveriyle devam eden Prof. Dr. Nadire Çavuş 2011 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı’nda kurulan juri değerlendirmesi sonunda, Doçentlik kadrosuna atanması için gerekli koşulları sağladığı tespit edilerek ataması yapıldı.

Bilgisayar Enformatik Sistemleri Bölümü’nde göreve başlamasıyla birlikte göstermiş olduğu performanstan dolayı 2002 yılında Bölüm Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2011 Eylül ayında ise Bölüm Başkanlığı görevini devraldı. 2013 yılında da uzaktan eğitim alanında yapmış olduğu araştırmalardan dolayı Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Araştırmaya verdiği önemden dolayı 2015 yılında Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi’ni (BESATEM) kurdu ve halen daha Merkez Başkanlığını yürütüyor. İdarecilik vasıfları ile iş bitirici yapısından dolayı 2016 yılında da Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne atandı. İdari görevleri başarıyla yürütmesi yanında araştırmacı yapısının sonucu olarak SSCI, SCI, SCI genişletilmiş listelerde ve AHCI tabanlı dergilerde yayınlanan üst düzey makaleleri ile British Education Index, ERIC, Science Direct, Scopus ve diğer uluslararası indeksli ve hakemli dergilerde de pek çok makalesi yanında uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirileri bulunmaktadır. Bunlara ilaveten Prof. Dr. Çavuş’un makalelerine uluslararası araştırmacılar tarafından pek çok atıf yapılmaktadır.

Prof. Dr. Çavuş’un uluslararası yayın kuruluşları tarafından yayınlanmış akademik içerikli kitapları ile uluslar arası nitelikte düzenlenmiş konferansların bildiri kitapları editörlüğü ve Türkiye’nin saygın yayınevi tarafından basılmış akademik içerikli kitapları bulunmaktadır. Günümüze kadar birçok bitirme projesi, yüksek lisans ve doktora tezi de yürütmüştür.

2007 yılından günümüze kadar SSCI/SCI Indexi kapsamında 10’un üzerinde derginin hakem kurulunda görev yapmaktadır. Ayrıca Sosyal Bilimler Indexi kapsamında birçok derginin de editör kurulunda yer almaktadır.

Prof. Dr. Nadire Çavuş’un ilgi alanları uzaktan eğitim, web-tabanlı öğretim, teknoloji-tabanlı öğretim, mobil öğrenme, işbirlikli öğrenme, öğretim yönetim sistemleri, sanal öğrenme ortamları tasarımı, programlama dilleri, veritabanı, veri yapıları, enformatik sistemleri, mobil teknolojileri, yönetim bilişim sistemleri, enformatik teknolojileri, mobil öğrenme ortamları geliştirme, mobil öğretim sistemleri, programlama mantığı, online ticaret ve algoritmadır.

Hobileri arasında kitap okuma, çevre ve doğa, müzik, seyahat, el işleri, voleybol, atletizm, aerobik, dans, halk dansları, nakış, dikiş yer almaktadır.