Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ

Also available in: English

1975 yılında Lefkoşa’da doğdu. Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölüm Başkanlığının yanı sıra, Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Köprülü, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ-Ankara), Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında tamamladı. 2010 ve 2012 yıllarında aralıklı olarak Londra’da faaliyet gösteren Queen Mary University of London’da misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürüttü. Akademik araştırmalarını özellikle Ürdün Haşimi Krallığı üzerine yürütmüş olan Köprülü’nün, Ürdün’de kimlik siyaseti, Filistinliler, demokratikleşme süreçleri ve ülkenin dış politikasına ilişkin birçok uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Middle East Policy, Middle East Quarterly, Israel Affairs gibi Orta Doğu Çalışmalarında referans noktaları olarak kabul gören akademik dergilerde yayınlanan çalışmalarının yanı sıra Köprülü yakın zamanda Palgrave ve Cambridge Scholars yayınevlerinden çıkan Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerini kapsayan derleme kitap çalışmalarında Ürdün ve Lübnan bölümlerini kaleme almıştır. Yayın çalışmalarının yanı sıra, Köprülü’nün Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) gibi düşünce kuruluşları tarafından basılmış Ürdün Ülke raporları ve Türkiye-Ürdün İlişkilerini mercek altına alan analizleri bulunmaktadır. IPSA, ECPR, ODTÜ, SeSaMo gibi siyaset bilimi alanında önemli yer teşkil eden akademik kurum ve kuruluşların düzenlediği uluslararası konferanslarda bildiriler sunmuş olan Köprülü yakın zamanda ‘tanınmamış devletlerde demokratikleşme ve Kuzey Kıbrıs örneği” ve “Arap ayaklanmaları sonrası Orta Doğu’da değişim ve süreklilik arasında” başlıklı tebliğleri sunmuştur.

2013 yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans programlarında Uluslararası İlişkiler Kuramı/ Teorileri, Dünya Politikalarında Orta Doğu, Uluslararası Örgütler, Karşılaştırmalı Orta Doğu Siyaseti ve Uluslararası İlişkilerde Analiz gibi dersler yürüten Köprülü, Ocak 2015 tarihinde Doçentlik unvanı almıştır.

Akademik çalışmalarını ağırlıklı olarak Arap Dünyası ve Orta Doğu bölgesindeki siyasal liberalleşme/ demokratikleşme süreçleri çerçevesinde yürüten Köprülü’nün Suriyeli mülteciler, Lübnan’da güç paylaşımı ve Arap ayaklanmaları sonrası Ürdün, Mısır ve Tunus’ta siyasal reform, toplumsal hareketler ve geçiş süreçlerine odaklanmış yayın ve konferans çalışmaları devam etmektedir.