Doç. Dr. Dilek LATİF

Also available in: English

Dr. Dilek Latif Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim görevlisidir. Doktora derecesini 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden alıp, tez çalışmasını “Etnik olarak bölünmüş toplumlarda barış inşaası Bosna Hersek örneği” üzerine yapmıştır. 2007 güz döneminde California Devlet Üniversitesi- Dominguez Hills kampüsün de Fulbright bursuyla doktora sonrası çalışmasını barış eğitimi konusunda tamamlamıştır. Ayrıca 2005 yılında Budapeşte’deki Central European Üniversitesi ve 2009 yılında Berlin’de Irmgard Coninx ve Humboldt-Üniversitesinin düzenlediği makale yarışmalarında ödül kazanmıştır. Fulbright bursu ile 2012 yaz döneminde “Toplumsal Uzlaşı ve Barış Eğitimi: Tartışmalı tarih öğretiminde yeni yaklaşımlar” konusunda Boston Üniversitesi and Birleşik Devletler Barış Enstütüsü’nde (US Institute of Peace-Washington DC/USA) araştırma görevlisi olarak bulunmuştur.

Akademik ilgi alanları bölünmüş toplumlarda uzlaşma ve barış inşaası stratejileridir. Bu bağlamda iki toplumlu barış ve eğitim projelerinde koordinatör, danışman, araştırmacı ve eğitimci olarak görev yapmıştır. Dr. Latif Avrupa Konseyi ve EUROCLIO’nun öğretmenler için düzenlediği çalıştaylar da yerel eğitmen olarak yer almıştır. Dr. Latif yaptığı çalışmaları birçok uluslararası ve yerel akademik dergi ve kitaplarda yayınlamıştır. Çatışma çözümü, barış eğitimi, karşılaştırmalı siyasi sistemler, siyaset bilimine giriş, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihi, Kıbrıs Siyasi tarihi, Balkanlar’da barış inşaası ve araştırma yöntemleri gibi dersler vermiştir.