Doç. Dr. Bilge AZGIN

Also available in: English

Bilge Azgın 1980 yılında Lefkoşa, Kıbrıs’ta doğdu. Lise öğrenimini Türk Marif Koleji’nde gördü ve ardından lisans eğitimini Louisiana Devlet Üniversitesi’nde tarih, felsefe ve siyaset bilimleri dallarında tamamladı. 2003-2005 yılları arasında ise Portland Devlet Üniversitesi’nde Siyaset Bilimleri Bölümü’nde Yüksek Lisansı tamamladı. Ardından Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Kıbrıs Universitesi’nde dersler verdi. Siyaseten hep aktif oldu ve farklı gazetelerde makaleler yazdı.

Akademik kariyerine Manchester Universitesi’nde devam etti. 2008 yılında Siyasal Bilimler Bölümü’ne yazıldı. Doktora çalışmalarında demokrasi ve demokratikleşme teorileri üzerine yoğunlaştı. Doktora tezini ise Helsinki sonrası Türkiye’nin (1999-2009) zor demokratikleşme süreci üzerine yazdı. Doktora tezinde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecine yoğunlaşırken, Türkiye’nin demokratikleşme sorunsallarını demokrasi, melez rejimler ve kıyaslamalı siyaset kuramları açısından irdeledi.

Ocak 2013’te doktora diplomasını aldı ve Manchester Üniversitesi’nde ders vermeye devam etti. Eylül 2013’ten itibaren Yakın Doğu Universitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.