Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Yakın Doğu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Lisans programları arasında İngilizce olarak öğretim verecek olan Bankacılık ve Finans, İşletme Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Pazarlama Yönetimi yer alırken Yüksek Lisans programları arasında ise Bilgi ve Öğretim Teknolojileri Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve İşletme Yönetimi tezsiz yüksek lisans programları bulunmaktadır.

Misyon
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin rehber aldığı misyonları aşağıda sıralanmıştır. Sürekli olarak teknoloji takip eden, Sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen, Ders içeriklerini güncel tutan, Global gelişimi takip eden, Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, Bilgi üreten ve bunu uygulayan, Demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, laik, Dünya standartlarını takip eden ve bunu uygulayan, Geçerlik ve güvenirlilik standartları yüksek, Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri ve kolayca erişebilecekleri iletişim yönünden güçlü bir öğretim ortamı oluşturmak, Yaratıcı, kendini eleştirebilen ve bilişsel düşünme becerileri gelişmiş bir fakülte olmak, Yeni projeler geliştiren, yenilikçi ve araştırmalara açık, seminer ve konferanslar düzenleyen, bilimsel alışmalar yapan bir fakülte olmak, Uzaktan eğitim alanında çeşitli bilimsel etkinlikler düzenlemeyi görev edinmiştir.

Vizyon
Günümüzde bilginin hızlıca yayılması ve gelişmesi yönünde araştırmacı ve paylaşımcı bir toplum yapısı ön plana çıkmıştır. İçinde bulunduğumuz çağda teknolojinin hayatımıza kattığı yenilikler göz önüne alındığında gelişim ve değişime ayak uydurmak bir gereklilik haline gelmiştir. Yaşam boyu öğrenmenin çok önemli bir rolü olması bireylerin kendilerini geliştirme istekleri ve teknolojinin sürekli güncel olması uzaktan eğitimi günümüzün en popüler öğretim aracı haline getirmiştir. Bu nedenledir ki Uzaktan Eğitim Yöntemi bireysel gelişimi tetiklemek açısından zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırarak her yerde, her yaşta eğitim felsefesi yönünde çok büyük önem taşımaktadır.

YDÜ, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bireylerin öğreniminden sorumlu, bilgiyi sürekli güncel tutan, işbirlikli öğrenme çalışmalarına destek sağlayan, bireylerin bilgiyi paylaşarak yaydığı, dünya genelindeki eğitim hizmetlerini sunan, temelinde eğitimde eşitlik ilkesini barındıran, tekolojide yenilikleri takip eden, ders içeriklerini dinamik ve çoklu öğrenme etkinlikleriyle sunan bir fakülte olmaktır.