Sanat ve Tasarım*

GÜZ DÖNEMİ

Kodu Dersin Adı Sta Teo Pra Kre
GST500 Özel Konular Z 4 0 0
GST599 Tez Yönetimi Z 2 0 0
GST501 Desen Z 2 2 3
GST503 Uygulama Z 2 2 3
GST505 Grafik Tasarım Z/S 2 2 3
GST507 Heykel Z/S 2 2 3
GST509 Resim Z/S 2 2 3
GST511 Seramik Z/S 2 2 3
GST513 Teknoloji ve Malzeme Z 2 0 2
GST515 Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2

BAHAR DÖNEMİ

Kodu Dersin Adı Sta Teo Pra Kre
GST500 Özel Konular Z 4 0 0
GST599 Tez Yönetimi Z 2 0 0
GST502 Desen Z 2 2 3
GST504 Uygulama Z 2 2 3
GST506 Grafik Tasarım Z/S 2 2 3
GST508 Heykel Z/S 2 2 3
GST510 Resim Z/S 2 2 3
GST512 Seramik Z/S 2 2 3
GST514 Sanat Eleştirisi Z 2 0 2
GST516 Seminer Z 2 0 2

Z / S : Zorunlu / Seçmeli

GST 500 Özel Konular
Anasanat Dalının tez aşamasında bulunan öğrencileritarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın, tez ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen tez konusunda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üyelerince yürütülür.

GST 599 Tez Yönetimi
Anasanat Dalının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, tez kapsamında yapılan çalışmaların ve çalışma seyrinin danışman tarafından görüşmeler yoluyla kontrol edilmesi sürecini içerir.

GST 501 Desen
Füzen, pastel, desen kalemi gibi malzemelerle, canlı ve cansız modelden, soyut somut etüdler, araştırma ve kroki çalışmaları, desen bilgisi ve sanat tarihinden seçilmişönemli örneklerin incelenmesi. Bu ders çizginin, mekanı belirleyen sanatsal bir araç olarak kullanılmasını amaçlar

GST 502 Desen
Füzen, pastel, desen kalemi gibi malzemelerle, canlı ve cansız modelden, soyut somut etüdler, araştırma ve kroki çalışmaları, desen bilgisi ve sanat tarihinden seçilmiş önemli örneklerin incelenmesi. Bu ders çizginin, mekanı belirleyen sanatsal bir araç olarak kullanılmasını amaçlar.

GST 503 Uygulama
Kişiliklerin oluşmasına yönelik olarak değişik konu, teknik ve malzemelerle araştırma ve düzenleme çalışmaları. Uygulama derslerinde öğrencilere Grafik tasarım, Resim, Heykel ve Seramik dersleri çerçevesinde araştırma ve uygulamalar yaptırılır. Bu çalışma boyuca öğrenciler ilgili alandan hocalar tarafından yönlendirilirler.

GST 504 Uygulama
Kişiliklerin oluşmasına yönelik olarak değişik konu, teknik ve malzemelerle araştırma ve düzenleme çalışmaları. Uygulama derslerinde öğrencilere Grafik tasarım, Resim, Heykel ve Seramik dersleri çerçevesinde araştırma ve uygulamalar yaptırılır. Bu çalışma boyuca öğrenciler ilgili alandan hocalar tarafından yönlendirilirler.

GST 505 Grafik Tasarım
Bir kuruluşun, bir olayın, bir düşüncenin ya da bir ürünün tanıtılmasını sağlama amacına yönelik özgün çalışmalar yapılması. Görsel iletişimi sağlayan temel disiplin Grafik Tasarıma ilişkin özgün çalışmalar ve araştırmalar yapılması.

GST 506 Grafik Tasarım
Bir kuruluşun, bir olayın, bir düşüncenin ya da bir ürünün tanıtılmasını sağlama amacına yönelik özgün çalışmalar yapılması. Görsel iletişimi sağlayan temel disiplin Grafik Tasarıma ilişkin özgün çalışmalar ve araştırmalar yapılması.

GST 507 Heykel
Değişik konu, teknik ve malzemelerle araştırma, etüd, kompozisyon çalışmaları, heykel sanatının temel plastik sorunlarının kişisel uygulamalarla incelenmesi, araştırılması, gerçekleştirilmesi.

GST 508 Heykel
Değişik konu, teknik ve malzemelerle araştırma, etüd, kompozisyon çalışmaları, heykel sanatının temel plastik sorunlarının kişisel uygulamalarla incelenmesi, araştırılması, gerçekleştirilmesi.

GST 509 Resim
Resim veya baskı tekniklerinden (gravür, taş-ağaç baskı, ipek baskı vb.) biri ile yaratıcılığın değişik disiplinler altında geliştirilmesi, araştırılması ve denemeye dayalı özgür üretimlerin gerçekleştirilmesi.

GST 510 Resim
Resim veya baskı tekniklerinden (gravür, taş-ağaç baskı, ipek baskı vb.) biri ile yaratıcılığın değişik disiplinler altında geliştirilmesi, araştırılması ve denemeye dayalı özgür üretimlerin gerçekleştirilmesi.

GST 511 Seramik
Sanatsal kişiliklerin oluşmasına yönelik olarak seramik tekniklerinin araştırılması, tasarımların projelendirilmesi, maket ve ölçekli olarak uygulanması ve sır denemeleri doğrultusunda renklendirilerek pişirilmesi.Yüzeysel ve hacimli tasarımları içeren serbest seramik tasarımı; fiziki çevre öğeleri ile endüstri ürünlerinin estetik ve teknik yönlerini araştırıp insan fonksiyon ve duygularına uyumunu düzenleyen çalışmalar.

GST 512 Seramik
Sanatsal kişiliklerin oluşmasına yönelik olarak seramik tekniklerinin araştırılması, tasarımların projelendirilmesi, maket ve ölçekli olarak uygulanması ve sır denemeleri doğrultusunda renklendirilerek pişirilmesi. Yüzeysel ve hacimli tasarımları içeren serbest seramik tasarımı; fiziki çevre öğeleri ile endüstri ürünlerinin estetik ve teknik yönlerini araştırıp insan fonksiyon ve duygularına uyumunu düzenleyen çalışmalar.

GST 513 Teknoloji ve Malzeme
Güzel Sanatlar ve Tasarım alanında üretim aşamasında yararlanılabilecek teknoloji ve malzemenin araştırılması. Proje uygulamalarına katkıda bulunacak gerekli araç-gereçler üzerine araştırmalar, teknolojik verilerin kullanım alanlarına aktarılması.

GST 514 Sanat Eleştirisi
Sanat tarihinin önemli eserlerinin, karşılaştırmalı olarak, konu, teknik, biçim ve içerik açısından derinlemesine analiz edilmesi. Sanat ve sanatçının oluşumunda doğal, toplumsal, vb faktörlerin irdelenmesi. Çeşitli dönemlerde sanatın ve sanatçının toplumdaki yeri, sanat akımlarının ve sanat eserlerinin sosyolojik açıdan incelenmesi. Ülkemizde ve dünyada güncel sanat sorunlarının (sanatsal, dil, felsefi, teknik, eğitim, sergileme, yayın vb.) incelenmesi. Sanat tarihinin önemli eserlerinin, karşılaştırmalı olarak, konu, teknik, biçim ve içerik açısından derinlemesine analiz edilmesi.

GST 515 Araştırma Yöntemleri
Bilgiye ulaşma teknikleri, kavramlar tanımlar, yöntemler, ilkeler, genellemeler, teknikler nelerdir? Araştırma ve incelemeler yaparak bilgi ve belge toplama ve bunları yorumlayarak rapor haline getirmek. Temel Kavramlar: Bilim, kuram, bilimsel yöntem, araştırma vb… Araştırmanın Planlanması: Araştırma önerisi ve ana hatları, araştırma eğitimi. Araştırma Süreç ve Teknikleri: Problem, amaç, denence, önem, varsayım,sınırlılıklar, tanımlar.

GST 516 Seminer
Güzel Sanatlar ve Tasarım alanına ilişkin çeşitli teorik ve uygulamalıçalışmalar yapılması ve sunulması. Sanatta yüksek lisans sanat eseri ve sanat eseri raporu hazırlama ve sunma sorunlarının tartışılması, çözümler.

GÜZ DÖNEMİ

Kodu Dersin Adı Sta Teo Pra
PLA 101 Temel Sanat Eğitimi Z 4 2
PLA 103 Desen Z 2 0
PLA 105 Modelaj Z 2 2
GRA 233 Temel Grafik Eğitimi Z 2 4
PLA 241 Resim Z/S 2 4

BAHAR DÖNEMİ

Kodu Dersin Adı Sta Teo Pra
PLA 102 Temel Sanat Eğitimi Z 4 2
PLA 104 Desen Z 2 0
PLA 106 Modelaj Z 2 2
GRA 222 Heykel Z/S 2 4
PLA 232 Seramik Z/S 2 4
GRA 234 Temel Grafik Eğitimi Z/S 2 4
PLA 242 Resim Z/S 2 4

BİRİNCİ YIL (Grafik Tasarım)
I. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 501 Desen I 2 2 3
GST 505 Grafik Tasarım 2 2 3
GST 503 Uygulama-Grafik Tasarım 2 2 3
GST 513 Teknoloji ve Malzeme 2 0 2
GST 515 Araştırma Yöntemleri 2 0 2
13

II. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 502 Desen I 2 2 3
GST 506 Grafik Tasarım 2 2 3
GST 504 Uygulama-Grafik Tasarım 2 2 3
GST 514 Sanat Eleştirisi 2 0 2
GST 516 Seminer 2 0 2

İKİNCİ YIL (Grafik Tasarım)
III. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 599 Tez Yönetimi 4 0 0

IV. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 599 Tez Yönetimi 4 0 0

BİRİNCİ YIL (Resim)
I. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 501 Desen I 2 2 3
GST 501 Resim 2 2 3
GST 501 Uygulama-Resim 2 2 3
GST 501 Teknoloji ve Malzeme 2 0 2
GST 501 Araştırma Yöntemleri 2 0 2
13

II.DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 501 Desen I 2 2 3
GST 510 Resim 2 2 3
GST 504 Uygulama-Resim 2 2 3
GST 514 Sanat Eleştirisi 2 0 2
GST 516 Seminer 2 0 2
13

İKİNCİ YIL (Resim)
III. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 599 Tez Yönetimi 4 0 0

IV. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 599 Tez Yönetimi 4 0 0

BİRİNCİ YIL (Heykel)
I. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 501 Desen I 2 2 3
GST 501 Resim 2 2 3
GST 501 Uygulama-Resim 2 2 3
GST 501 Teknoloji ve Malzeme 2 0 2
GST 501 Araştırma Yöntemleri 2 0 2
13

II.DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 501 Desen I 2 2 3
GST 510 Resim 2 2 3
GST 504 Uygulama-Resim 2 2 3
GST 514 Sanat Eleştirisi 2 0 2
GST 516 Seminer 2 0 2
13

III. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 599 Tez Yönetimi 4 0 0

IV. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 599 Tez Yönetimi 4 0 0

BİRİNCİ YIL (Seramik)
I. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 501 Desen I 2 2 3
GST 501 Resim 2 2 3
GST 501 Uygulama-Resim 2 2 3
GST 501 Teknoloji ve Malzeme 2 0 2
GST 501 Araştırma Yöntemleri 2 0 2
13

II.DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 501 Desen I 2 2 3
GST 510 Resim 2 2 3
GST 504 Uygulama-Resim 2 2 3
GST 514 Sanat Eleştirisi 2 0 2
GST 516 Seminer 2 0 2
13

III. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 599 Tez Yönetimi 4 0 0

IV. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 599 Tez Yönetimi 4 0 0

Alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler (dersin kodu, içeriği ve kredisi) ile:

Doktora, Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Sta Teo Pra Kre
GST 600 Tez Yönetimi Z 4 0 0
GST 601 Desen-I S 2 2 3
GST 603 Grafik Tasarım ve Uygulama-I Z/S 4 2 5
GST 605 Heykel ve Uygulama-I Z/S 4 2 5
GST 607 Resim ve Uygulama-I Z/S 4 2 5
GST 609 Seramik ve Uygulama-I Z/S 4 2 5
GST 611 Sanat ve Tasarım Sorunları-I Z 2 0 2
GST 613 Yeni Medya-I Z 2 0 2

Doktora, Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Sta Teo Pra Kre
GST 600 Tez Yönetimi Z 4 0 0
GST 602 Desen-II S 2 2 3
GST 604 Grafik Tasarım ve Uygulama-II Z/S 4 2 5
GST 606 Heykel ve Uygulama-II Z/S 4 2 5
GST 608 Resim ve Uygulama-II Z/S 4 2 5
GST 610 Seramik ve Uygulama-II Z/S 4 2 5
GST 612 Sanat ve Tasarım Sorunları-II Z 2 0 2
GST 614 Yeni Medya-II Z 2 0 2

Z / S : Zorunlu / Seçmeli
Öğrenci Z/S derslerden sadece birini seçecek, diğer dönem seçtiği dersin devamını alacaktır. Öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için en az 7 ders ve 21 kredi almalıdır

BİRİNCİ YIL (Grafik Tasarım)
I. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 601 Desen I 2 2 3
GST 611 Sanat ve Tasarım Sorunları-I 2 0 2
GST 603 Grafik Tasarım ve Uyg. I 4 2 5
GST 613 Yeni Medya I 2 0 2
Toplam 12

II. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 602 Desen I 2 2 3
GST 612 Sanat ve Tasarım Sorunları-I 2 0 2
GST 604 Grafik Tasarım ve Uyg. I 4 2 5
GST 614 Yeni Medya II 2 0 2
Toplam 12

İKİNCİ YIL (Grafik Tasarım)
III. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 600 Tez Yönetimi 4 0 0

İKİNCİ YIL (Grafik Tasarım)
IV. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 600 Tez Yönetimi 4 0 0

BİRİNCİ YIL (Resim)
I. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 601 Desen I 2 2 3
GST611 Sanat ve Tasarım Sorunları-I 2 0 2
GST607 Resim ve Uygulama I 4 2 5
GST613 Yeni Medya I 2 0 2
        12

II. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 602 Desen I 2 2 3
GST612 Sanat ve Tasarım Sorunları-I 2 0 2
GST608 Resim ve Uygulama II 4 2 5
GST614 Yeni Medya II 2 0 2
        12

İKİNCİ YIL (Resim)
III. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 600 Tez Yönetimi 4 0 0

IV.DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 600 Tez Yönetimi 4 0 0

BİRİNCİ YIL (Heykel)
I. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 601 Desen I 2 2 3
GST611 Sanat ve Tasarım Sorunları-I 2 0 2
GST605 Resim ve Uygulama I 4 2 5
GST613 Yeni Medya I 2 0 2
        12

II. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 601 Desen I 2 2 3
GST611 Sanat ve Tasarım Sorunları-I 2 0 2
GST605 Resim ve Uygulama II 4 2 5
GST613 Yeni Medya II 2 0 2
        12

III. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 600 Tez Yönetimi 4 0 0

IV.DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 600 Tez Yönetimi 4 0 0

BİRİNCİ YIL (Seramik)
I. DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 601 Desen I 2 2 3
GST611 Sanat ve Tasarım Sorunları-I 2 0 2
GST609 Resim ve Uygulama I 4 2 5
GST613 Yeni Medya I 2 0 2
        12

II.DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 602 Desen I 2 2 3
GST612 Sanat ve Tasarım Sorunları-I 2 0 2
GST610 Resim ve Uygulama II 4 2 5
GST614 Yeni Medya II 2 0 2
        12

III.DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 600 Tez Yönetimi 4 0 0

IV.DÖNEM

Kodu Dersin Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüd/Saat/Hafta Kredi
GST 600 Tez Yönetimi 4 0 0

Örnek program, öğrencinin her dönem 4 ders aldığı varsayılarak düzenlenmiştir.
Öğrenci, bir dönemde en az 2 , en çok 4 ders alabilir.

Programda yürütülecek ders içerikleri aşağıdaki gibi olacaktır:
GST 600 Tez Yönetimi
Tez aşamasında bulunan öğrenciler tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın, tez ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır.
Seçilen tez konusunda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler tez danışmanı öğretim üyelerince yürütülür.

GST 601 Desen I
Füzen, pastel, desen kalemi gibi malzemelerle, canlı ve cansız modelden, soyut somut etüdler, araştırma ve kroki çalışmaları, desen bilgisi ve sanat tarihinden seçilmiş önemli örneklerin incelenmesi. Bu ders çizginin, mekanı belirleyen sanatsal bir araç olarak kullanılmasını amaçlar.

GST 602 Desen II
Füzen, pastel, desen kalemi gibi malzemelerle, canlı ve cansız modelden, soyut somut etüdler, araştırma ve kroki çalışmaları, desen bilgisi ve sanat tarihinden seçilmiş önemli örneklerin incelenmesi. Bu ders çizginin, mekanı belirleyen sanatsal bir araç olarak kullanılmasını amaçlar.

GST 603 Grafik Tasarım ve Uygulama I
Bir kuruluşun, bir olayın, bir düşüncenin ya da bir ürünün tanıtılmasını sağlama amacına yönelik özgün çalışmalar yapılması. Görsel iletişimi sağlayan temel disiplin Grafik Tasarıma ilişkin özgün çalışmalar ve araştırmalar yapılması. Grafik buluşların çizim sistemlerine ve projelere dönüştürülmesi.

GST 604 Grafik Tasarım ve Uygulama II
Bir kuruluşun, bir olayın, bir düşüncenin ya da bir ürünün tanıtılmasını sağlama amacına yönelik özgün çalışmalar yapılması. Görsel iletişimi sağlayan temel disiplin Grafik Tasarıma ilişkin özgün çalışmalar ve araştırmalar yapılması. Grafik buluşların çizim sistemlerine ve projelere dönüştürülmesi.

GST 605 Heykel ve Uygulama I
Değişik konu, teknik ve malzemelerle araştırma, etüd, kompozisyon çalışmaları, heykel sanatının temel plastik sorunlarının kişisel uygulamalarla incelenmesi, araştırılması, gerçekleştirilmesi. Konu, teknik ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik heykel çalışmaları.

GST 606 Heykel ve Uygulama II
Değişik konu, teknik ve malzemelerle araştırma, etüd, kompozisyon çalışmaları, heykel sanatının temel plastik sorunlarının kişisel uygulamalarla incelenmesi, araştırılması, gerçekleştirilmesi. Konu, teknik ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik heykel çalışmaları.

GST 607 Resim ve Uygulama I
Resim veya baskı tekniklerinden (gravür, taş-ağaç baskı, ipek baskı vb.) biri ile yaratıcılığın değişik disiplinler altında geliştirilmesi, araştırılması ve denemeye dayalı özgür üretimlerin gerçekleştirilmesi.
Konu, teknik ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik heykel çalışmaları.

GST 608 Resim ve Uygulama II
Resim veya baskı tekniklerinden (gravür, taş-ağaç baskı, ipek baskı vb.) biri ile yaratıcılığın değişik disiplinler altında geliştirilmesi, araştırılması ve denemeye dayalı özgür üretimlerin gerçekleştirilmesi.
Konu, teknik ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik heykel çalışmaları.

GST 609 Seramik ve Uygulama I
Sanatsal kişiliklerin oluşmasına yönelik olarak seramik tekniklerinin araştırılması, tasarımların projelendirilmesi, maket ve ölçekli olarak uygulanması ve sır denemeleri doğrultusunda renklendirilerek pişirilmesi. Yüzeysel ve hacimli tasarımları içeren serbest seramik tasarımı; fiziki çevre öğeleri ile endüstri ürünlerinin estetik ve teknik yönlerini araştırıp insan fonksiyon ve duygularına uyumunu düzenleyen
çalışmalar.

GST 610 Seramik ve Uygulama II
Sanatsal kişiliklerin oluşmasına yönelik olarak seramik tekniklerinin araştırılması, tasarımların projelendirilmesi, maket ve ölçekli olarak uygulanması ve sır denemeleri doğrultusunda renklendirilerek pişirilmesi. Yüzeysel ve hacimli tasarımları içeren serbest seramik tasarımı; fiziki çevre öğeleri ile endüstri ürünlerinin estetik ve teknik yönlerini araştırıp insan fonksiyon ve duygularına uyumunu düzenleyen çalışmalar.

GST 611 Sanat ve Tasarım Sorunları I
Sanatın değişik disiplinlerine ilişkin sorunların kuramsal analizleri, gelişen teknolojinin bu sorunlara katkıları, sanat eğitimi veren kurumların piyasa üretim birimleri ile olan ilişkilerinin incelenmesi. Sanat ve sanatçının oluşumunda doğal, toplumsal, vb faktörlerin irdelenmesi. Ülkemizde ve dünyada güncel sanat sorunlarının (sanatsal, dil, felsefi, teknik, eğitim, sergileme, yayın vb.) incelenmesi.

GST 612 Sanat ve Tasarım Sorunları II
Sanatın değişik disiplinlerine ilişkin sorunların kuramsal analizleri, gelişen teknolojinin bu sorunlara katkıları, sanat eğitimi veren kurumların piyasa üretim birimleri ile olan ilişkilerinin incelenmesi. Sanat ve sanatçının oluşumunda doğal, toplumsal, vb faktörlerin irdelenmesi. Ülkemizde ve dünyada güncel sanat sorunlarının (sanatsal, dil, felsefi, teknik, eğitim, sergileme, yayın vb.) incelenmesi.

GST 613 Yeni Medya I
Bu derste yeni medya başlığı altında güncel sanat uygulamalarının tarihi ve estetiği incelenecektir.
Kavramsal ve kuramsal olarak Dada, Pop, konsept art ve video sanatı gibi akımlar incelenecek, oyun,mekansal medya, anlatı, açık kaynak, performans, radikal medya ve gözetim kuramları ve eserleri
tartışılacak ve yeni medya sanatı uygulama çalışmaları yapılacaktır.

GST 614 Yeni Medya II
Bu derste yeni medya başlığı altında güncel sanat uygulamalarının tarihi ve estetiği incelenecektir.
Kavramsal ve kuramsal olarak Dada, Pop, konsept art ve video sanatı gibi akımlar incelenecek, oyun,mekansal medya, anlatı, açık kaynak, performans, radikal medya ve gözetim kuramları ve eserleri tartışılacak ve yeni medya sanatı uygulama çalışmaları yapılacaktır.

GÜZ DÖNEMİ

Kodu Dersin Adı Sta Teo Pra Kre
PLA103 Desen Z 2 0 0
PLA105 Modelaj Z 2 2 0
PLA222 Heykel Z/S 2 4 0
PLA232 Seramik Z/S 2 4 0
GRA233 Temel Grafik Eğitimi Z/S 2 4 0
PLA241 Resim Z/S 2 4 0

BAHAR DÖNEMİ

Kodu Dersin Adı Sta Teo Pra Kre
PLA104 Desen Z 2 0 0
PLA106 Modelaj Z 2 2 0
PLA222 Heykel Z/S 2 4 0
PLA232 Seramik Z/S 2 4 0
GRA234 Temel Grafik Eğitimi Z/S 2 4 0
PLA242 Resim Z/S 2 4 0