Sosyal Bilimler Enstitüsü

Also available in: English, العربية, Русский

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitü Müdürünün Mesajı
Doğası gereği Sosyal bilimlerin toplumla yüzleşmesi, toplumsal sorunlara teşhisi ve çözümü, onu diğer bilimlerden farklı kılmıştır. Bunda dolayıdır ki, her şartta dünyaya gelen her birey, ister istemez sosyal bir bilimin içinde doğmaktadır. Bu bilimlerin en temel karakteristik niteliğini taşıyan toplumla temas ve yüzleşme, onun önemini her zaman farklı bir noktaya taşımıştır. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü de söz konusu bu toplumsal misyonun bilincinde, çeşitlenme stratejisini uygulayarak toplumun her aşamasındaki bireyle temas edebilecek bir gerçeklik üzerine inşa edilmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007 yılında eğitim hayatına başlayan, sınırları ötesinde, bölgemizde seçkin ve köklü bir yere sahip olma özelliği taşımaktadır. Enstitüsü bünyesinde tezli ve tezsiz Arap Dili ve Belağatı (Türkçe), Avrupa Birliği İlişkileri, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Muhasebe, Deniz Hukuku, Dramatik Yazarlık (Türkçe), Ekonomi, Güzel Sanatlar ve Tasarım (Resim, Grafik, Heykel, Seramik (Türkçe), Genel Psikoloji, İşletme Yönetimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İnsan Kaynakları Yönetimi (Türkçe), İnovasyon ve Bilgi Yönetimi, Kamu Hukuku (Türkçe), Klinik Psikoloji (Türkçe), Medya ve İletişim Çalışmaları (Türkçe), Özel Hukuk (Türkçe), Pazarlama, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe), Uluslararası Hukuk, Uluslararası İşletme, ve Uluslararası İlişkiler ana bilim dallarında yüksek lisans; Bankacılık ve Finans, Ekonomi, Sanat ve Tasarım (Resim, Grafik, Heykel, Seramik) (Türkçe), Genel Psikoloji (Türkçe), İşletme Yönetimi, İnovasyon ve Bilgi Yönetimi, Kamu Hukuku (Türkçe), Medya ve İletişim Çalışmaları (Türkçe), Özel Hukuk (Türkçe), ve Uluslararası İlişkiler ana bilim dallarında ise doktora programları bulunmaktadır. Enstitümüz ana bilim dalları çeşitli tezli ve tezsiz yüksek lisans ve akademik kariyer arayışında olanlar için doktora programlarını öğrencilerin tercihine sunmaktadırlar.

Programların temel hedefi ülkemizin işgücü kalitesinin ve bilgi birikiminin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu hedefe yönelik olarak tüm yüksek lisans programları tezsiz ve tezli olarak yürütülmekte olup tezsiz yüksek lisans programları profesyonel alanda kariyer planlayan adaylara, tezli yüksek lisans ile doktora programları ise akademik alanda kariyerlerini sürdürmek isteyen adaylara yönelik olarak tasarlanmıştır.

Üniversite eğitimi sonrası uzmanlaşmak ya da akademik yaşama adım atmak için doktora yapmak isteyenlere Enstitümüz geniş olanaklar sunmaktadır. YDÜ yerleşkesinde öğrencilere sunulan olanaklar, özellikle YDÜ Büyük Kütüphanesi ve Innovasyon Merkezi yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir hazine değerindedir.

Yetkin akademik kadro ve titizlikle hazırlanmış programlarda öğrencilerin tercihine sunulan dersler, Kıbrıs’ın kendine özgü kültürü, dingin ortamı ve güvenli bir refah toplumsal yapısı ile lisans eğitimi sonrası akademik çalışma yapmak isteyenler için ideal bir ortam niteliğindedir.

Enstitümüzün sunduğu yüksek lisans ve doktora programlarına yeni katılan ve nitelikli bir akademik çalışma yapmak amacıyla gelecekte katılmayı planlayan öğrencilerimizin üniversitemizin sunduğu bu olanaklardan olabildiğince yaralanmaları temennisiyle akademik çalışmalarında başarılı olmalarını dilerim.