Tıbbi Mikrobiyoloji

Also available in: English

 • Prof.Dr. Nedim Çakır (Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
 • Prof.Dr.Tamer Şanlıdağ
 • Doç.Dr.Kaya Süer
 • Doç.Dr. Meryem Güvenir
 • Doç.Dr. Emrah Ruh
 • Yrd.Doç.Dr. Umut Gazi
 • Yrd.Doç.Dr. Ayşe Arıkan Sarıoğlu
 • Yrd.Doç.Dr. Buket Baddal
 • Yrd.Doç.Dr. Güner Ekiz
 • Yrd.Doç.Dr. Eşref Çelik
 • Dr. Nagat Balaman
MIK501
Mikroorganizmaların yapıları, üretilmeleri, hastalık yapma özellikleri ve kontrol yöntemleri incelenecektir. Mikroorganizmaların yapıları ve insan vücuduna etki mekanizmaları öğrenilecektir.

MIK502
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarının yapısı, cihaz ve mikrobiyolojik metotların öğrenilmesi. Klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında kullanılan cihazlar, uygulanan yöntemler ve diagnostik mikrobiyolojinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Tıbbi mikrobiyolojide, mikroorganizmaların veya ürünlerinin ve insan vücudundaki etkilerinin laboratuar tanımlanmaları sağlanacaktır.

MIK503
Mikroorganizmalar, tümörler, aktarılan dokular ve kendi antijenlerine karşı cevap veren immün sistemin özelliklerinin öğrenilmesi amacı güdülmektedir. İmmün sistemin çalışma ve etkileri konusunda temel bilgiler alınmaktadır. İmmün sistemin vücut savunmasındaki etki ve savunması hakkında bilgi edinilecektir. İmmün sistemin tarifi, görevleri, morfolojik ve fizyolojik özellikleri incelenmektedir.

MIK505
İnsanda hastalık yapan bakterilerin özelliklerini, hastalık yapma mekanizmalarını, yaptıkları hastalıkları ve klinik örnerklerden izolasyonları hakkında bilgi sahibi olmak.

MIK506
Tıbbi Mikrobiyolojinin bir bölümü olan Tıbbi Mikoloji konuları işlenecektir. Sağlıklı ve özellikle bağışıklığı baskılanmış kişilerde fırsatçı patojen olarak hastalık oluşturan küf mantarlarını tanımlayabilme, mikolojik özelliklerini öğrenme, hastaların klinik örneklerinden izole edebilme ve laboratuar tanı yöntemlerini öğrenme. İnsanda hastalık yapan küf mantarlarını klinik örneklerden izole edebilmek için yeterli bilgi sahibi olmak, küf mantarlarının yaptıkları çeşitli hastalıkları bilmek, hasta örneklerinden izole edilen küfleri tanımlamak ve tür ayırımlarını yapmak. İnsanda hastalık yapan küf mantarlarının mikolojik özellikleri, yaptıkları hastalıklar,hastaların klinik örneklerinden izole edilmeleri, laboratuar tanıları, küf mantarlarına etkili antifungaller, antifungallere duyarlılığın ölçülmesi

MIK507
Tıbbi Mikrobiyolojinin bir bölümü olan Tıbbi Parazitoloji konuları işlenecektir. Uygulamalı klinik parazitoloji, teşhis, korunma ve çeşitli parazit enfeksiyonlarından korunma konuları çalışılacaktır. İnsanda hastalık yapan parazitler, parazitlerin yaptıkları çeşitli hastalıklar, hasta örneklerinden izole edilen parazitleri tanımlamak ve tür ayırımlarının yapılması, hastaların klinik örneklerinden izole edilmeleri, laboratuar tanıları, antiparazitik ilaçlar ve bunların kullanılmaları öğrenileceltir.

MIK508
Antibiyotiklerin tanıtılması, kombine ve profilaktik antibiyotik kullanımı, antifungaller, immune sisteme etkili ilaçlar, antiviraller, antihelmintikler, ektoparaziter ilaçlar, antiseptikler, dezenfektanlar, antineoplastik kemoterapötikler, antiamibik, antimalaryal ve diğer antiprotozoa ilaçları.

MIK 599 SEMİNER
MIK 600 TEZ

MIK 601
Mikroorganizmaların yapıları, üretilmeleri, hastalık yapma özellikleri ve kontrol yöntemleri incelenecektir. Mikroorganizmaların yapıları ve insan vücuduna etki mekanizmaları öğrenilecektir
MIK 602
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarının yapısı, cihaz ve mikrobiyolojik metotların öğrenilmesi. Klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında kullanılan cihazlar, uygulanan yöntemler ve diagnostik mikrobiyolojinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Tıbbi mikrobiyolojide, mikroorganizmaların veya ürünlerinin ve insan vücudundaki etkilerinin laboratuar tanımlanmaları sağlanacaktır
MIK 603
Mikroorganizmalar, tümörler, aktarılan dokular ve kendi antijenlerine karşı cevap veren immün sistemin özelliklerinin öğrenilmesi amacı güdülmektedir. İmmün sistemin çalışma ve etkileri konusunda temel bilgiler alınmaktadır. İmmün sistemin vücut savunmasındaki etki ve savunması hakkında bilgi edinilecektir. İmmün sistemin tarifi, görevleri, morfolojik ve fizyolojik özellikleri incelenmektedir.
MIK 604
İnsanda hastalık yapan bakterilerin özelliklerini, hastalık yapma mekanizmalarını, yaptıkları hastalıkları ve klinik örnerklerden izolasyonları hakkında bilgi sahibi olmak.
MIK 605
Klinik viroloji alanında bilgi sahibi olarak, klinisyenlerle bilgi alışverişinde bulunabilmek, hastalık tanı ve tedavi takiplerinde onlara yardımcı olunacaktır. Öğrencilere patojen bütün DNA ve RNA viruslarının yapıları, patogeneezleri, yaptıkları hastalıklar , tanı ve korunma yöntemleri anlatılacaktır.
MIK 606
Tıbbi Mikrobiyolojinin bir bölümü olan Tıbbi Mikoloji konuları işlenecektir. Sağlıklı ve özellikle bağışıklığı baskılanmış kişilerde fırsatçı patojen olarak hastalık oluşturan küf mantarlarını tanımlayabilme, mikolojik özelliklerini öğrenme, hastaların klinik örneklerinden izole edebilme ve laboratuar tanı yöntemlerini öğrenme. İnsanda hastalık yapan küf mantarlarını klinik örneklerden izole edebilmek için yeterli bilgi sahibi olmak, küf mantarlarının yaptıkları çeşitli hastalıkları bilmek, hasta örneklerinden izole edilen küfleri tanımlamak ve tür ayırımlarını yapmak. İnsanda hastalık yapan küf mantarlarının mikolojik özellikleri, yaptıkları hastalıklar, hastaların klinik örneklerinden izole edilmeleri, laboratuar tanıları, küf mantarlarına etkili antifungaller, antifungallere duyarlılığın ölçülmesi
MIK 607
Tıbbi Mikrobiyolojinin bir bölümü olan Tıbbi Parazitoloji konuları işlenecektir. Uygulamalı klinik parazitoloji, teşhis, korunma ve çeşitli parazit enfeksiyonlarından korunma konuları çalışılacaktır. İnsanda hastalık yapan parazitler, parazitlerin yaptıkları çeşitli hastalıklar, hasta örneklerinden izole edilen parazitleri tanımlamak ve tür ayırımlarının yapılması, hastaların klinik örneklerinden izole edilmeleri, laboratuar tanıları, antiparazitik ilaçlar ve bunların kullanılmaları öğrenileceltir
MIK 608
Antibiyotiklerin tanıtılması, kombine ve profilaktik antibiyotik kullanımı, antifungaller, immune sisteme etkili ilaçlar, antiviraller, antihelmintikler, ektoparaziter ilaçlar, antiseptikler, dezenfektanlar, antineoplastik kemoterapötikler, antiamibik, antimalaryal ve diğer antiprotozoa ilaçları.
MIK 699 Seminer
MIK 701 Tez