Tıbbi Farmakoloji

Prof. Dr. Rüştü ONUR
Doç. Dr. Ferda Kaleağasıoğlu
Dersin Kodu Öğretim Üyesinin Adı Dersin Türkçe Adı Statüs Kredi ECTS
EFAR 600 Öğrencinin tez danışmanı Yüksek lisans Tezi Zorunlu 4 4
EFAR 601 Doç. Dr. Bilgen Başgut Farmakolojide Laboratuar Teknikleri Seçmeli 3 3
EFAR 602 Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu Genel Farmakolojide Özel Konular Zorunlu 3 3
EFAR 603   Santral Sinir Sistemi İlaçları Seçmeli 3 3
EFAR 604   Nörofarmakolojinin seçme konuları-I Seçmeli 3 3
EFAR 606   Periferik Sinir Sistemi İlaçları Seçmeli 3 3
EFAR 607 Doç. Dr. Bilgen Başgut Kardiovasküler İlaçlar Seçmeli 3 3
EFAR 610 Doç. Dr. Bilgen Başgut Otonomik Sinir Sistemi Farmakolojisi Seçmeli 3 3
EFAR 611 Doç. Dr. Bilgen Başgut Gastrointesinal Hastalıkların Farmakoterapisi Seçmeli 3 3
EFAR 612 Doç. Dr. Bilgen Başgut Solumun Sistemi Hastalıklarının Farmakoterapisi Seçmeli 3 3
EFAR 614   Nörofarmakolojinin seçme konuları-I Seçmeli 3 3
EFAR 615   Farmakoterapiye Giriş Seçmeli 3 3
EFAR 616 Prof.Dr. Nurettin Abacıoğlu İlaç Etkileşimleri Seçmeli 3 3
EFAR 617   Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 4 4
EFAR 630   Moleküler Farmakoloji Seçmeli 3 3
EFAR 691 Doç. Dr. Bilgen Başgut Seminer Zorunlu 0 0
PHAR 503
Öğrencinin otonom sinir sisteminin temel fizyolojik ve farmakolojik özelliklerini ve
ilaçların etki mekanizmalarını öğrenmesi gerekmektedir
PHAR 504
Öğrencinin periferik sinir sisteminin temel fizyolojik ve farmakolojik özelliklerini ve
ilaçların etki mekanizmalarını öğrenmesi gerekmektedir.
PHAR 603
Öğrencinin santral sinir sisteminin temel fizyolojik ve farmakolojik özelliklerini ve
ilaçların etki mekanizmalarını ve bu sistem üzerine etki yapan ilaçların etki mekanizmalarını
öğrenmesi gerekmektedir.
PHAR 606
Öğrencinin periferik sinir sisteminin temel fizyolojik ve farmakolojik özelliklerini ve
bu sistem üzerine etki yapan ilaçların etki mekanizmalarını öğrenmesi gerekmektedir.
PHAR 691
Öğrencinin farmakoloji ile ilgili olarak geçerli ve güncel bir konuda bilimsel bir seminer hazırlaması ve sunması gerekmektedir.
PHAR 600
Öğrencinin danışmanının uygun gördüğü ve geçerli bir bilimsel konuda uygun
metodoloji kullanarak araştırma yapması ve yüksek lisans tezi hazırlaması gerekmektedir.
PHAR 601
Öğrencinin farmakolojide kullanılan tarama metodlarını ve bazı temel farmakolojik
preparatları hazırlamasını laboratuvar uygulamalı olarak öğrenmasi gerekmektedir.
Dersin Kodu Dersin Türkçe Adı Statüs Kredi ECTS
EFAR 700 Doktora Tez Zorunlu 5 5
EFAR 701 Otakoidler Seçmeli 3 3
EFAR 702 Klinik Farmakoloji Seçmeli 3 3
EFAR 703 Güvenli İlaç Kullanımı için genel farmakoloji-I Seçmeli 3 3
EFAR 704 Güvenli İlaç Kullanımı için genel farmakoloji-II Seçmeli 3 3
EFAR 705 Farmakolojide Literatür Değerlendirme – I Seçmeli 3 3
EFAR 706 Farmakolojik Literatür Değerlendirme -II Seçmeli 3 3
EFAR 707 Farmakolojide Bilgisayar kullanımı Seçmeli 3 3
EFAR 708 Bilimsel Sunum Metodları Seçmeli 3 3
EFAR 709 Farmakoloji Tarihi Seçmeli 3 3
EFAR 711 İlaç Etkisinin İlkeleri Seçmeli 3 3
EFAR 712 Otonom Sinir Sistem ilaçlarındaki son gelişmeler Seçmeli 3 3
EFAR 714 Farmakolojide Özel Konular Seçmeli 3 3
EFAR 715 Farmakovijilans Uygulamaları-I Seçmeli 3 3
EFAR 716 Farmakovijilans Uygulamaları-II Seçmeli 3 3
EFAR 710 Seminer Zorunlu 0 0
EFAR722 Sağlık Ekonomisi ve Uygulamalarına Giriş Seçmeli 3 3
EFAR720 Türkiye Sağlık Sistemi Gelişimi ve Değişimi Seçmeli 3 3
EFAR721 Sağlık Finans ve Sigorta Sistemleri Seçmeli 3 3
EFAR719 Farmakoekonomi Seçmeli 3 3
EFAR717 Farmakoterapi-I Seçmeli 3 3
EFAR718 Farmakoterapi-II Seçmeli 3 3
PHAR 607
Öğrencinin kardiyovasküler sistemin temel fizyolojik özelliklerini, ve bu sisteme etki
eden ilaçların etki mekanizmalarını ve bu ilaçların farmakokinetik özelliklerini öğrenmesi
gerekmektedir.
PHAR 610
Öğrencinin otonom sinir sisteminin temel fizyolojik özelliklerini, ve bu sisteme etki
eden ilaçların etki mekanizmalarını ve bu ilaçların farmakokinetik özelliklerini öğrenmesi
gerekmektedir.
PHAR 603
PHAR 606
Öğrencinin periferik sinir sisteminin temel fizyolojik özelliklerini, ve bu sisteme etki
eden ilaçların etki mekanizmalarını ve bu ilaçların farmakokinetik özelliklerini öğrenmesi
gerekmektedir.
PHAR 691
Öğrencinin farmakoloji ile ilgili olarak geçerli ve güncel bir konuda bilimsel bir seminer hazırlaması ve sunması gerekmektedir.
PHAR 700
Öğrencinin danışmanının uygun gördüğü geçerli bir bilimsel konuda uygun
metodoloji kullanarak araştırma yapması ve doktora tezi hazırlaması gerekmektedir.
PHAR 601
Öğrencinin farmakolojide kullanılan araştırma metodlarını ve bazı temel farmakolojik
preparatları hazırlamasını laboratuvar uygulamalı olarak öğrenmasi gerekmektedir.
PHAR 630
Öğrencinin moleküler farmakolojik yaklaşımları ve bazı moleküler farmakolojik
laboratuvar tekniklerini öğrenmesi ve toksikolojik problemlerin mleküler temellerini öğrenmesi gerekmektedir.
PHAR 614
Öğrencinin santral sinir sisteminde ve periferik sinir sisteminde temel
elektrofizyolojik stimülasyon ve kayıt yöntemlerinden bazılarını labortuvar uygulamalı olarak
öğrenmesi gerekmektedir.
PHAR 702
Öğrencinin temel klinik farmakoloji prensipleri, meta analizi, kanıta dayalı tıp
kavramını, klinik çalışma dizaynını etik kurul başvurusu yapmanın yöntemlerini öğrenmesi
erekmektedir.