Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Also available in: English

TBG 600
Yüksek lisans tez çalışması
TBG 601
Tıbbi genetiğin temellerini oluşturan ana başlıklar halinde anlatılacaktır.
TBG 602
Biyoteknolojide kullanılan güncel yöntemler ve uygulama alanları anlatılacaktır.
TBG 603
Genetik açıdan embriyonal gelişim ve bunu düzenleyen genetik mekanizmalar hakkında bilgiler verilecektir.
TBG 604
Sitogenetik olarak saptanabilen hastalıklar ve uygulanabilecek olan laboratuvar tanı testleri ile kromozomlar, kalıtım, mutasyonlar, dismorfoloji, ve genetik bozukluklar anlatılacaktır.
TBG 605
Genetik danışmanlık nedir? Hangi durumlarda genetik danışmanlık verilir ve farklı hastalıklarda ortaya çıkabilecek durumlar, danışmanlık konuları ve ayrıca dismorfolojiye yaklaşım anlatılacaktır.
TBG 606
Öğrencilerin literatür araştırması yaparak belirli bir konuda bilgi toplama, topladıkları bilgiyi
sentezleyerek rapor haline getirip sunmaları hedeflenmiştir.
TBG 607
Yüksek lisans tezi öncesi yapılacak olan bir proje çalışması.
TBG 608
Biyoistatistik tanımı, analiz programları, metodları ve kullanımları işlenecektir.
TBG 609
Moleküler hastalıklar ve tanı yöntemleri hakkında bilgi verilecektir.
TBG 610
Genlerin incelenmesi için klonlama yöntemlerini ve gereçlerini öğrenebilecek ve in-vitro klonlama,PCR ile genom varyasyonları anlatılacaktır.
TBG 611
Mutasyon tanımı ve çeşitleri ile mutajenik ajanlar anlatılacaktır.
TGB 612
Moleküler sitogenetik yöntemler ve uygulamaları anlatılacak ve laboratuvarda pratik yapılacaktır.
TBG 613
Moleküler sitogenetik yöntemler ve uygulamaları anlatılacak ve laboratuvarda pratik yapılacaktır.
TBG 614
Moleküler sitogenetik yöntemler ve uygulamaları anlatılacak ve laboratuvarda pratik yapılacaktır.

TBG700
Doktora tez çalışması
TBG701
Biyoteknolojide kullanılar temel ve güncel yöntemler ile uygulama alanları hakkında bilgi verilecektir.
TBG702
Genetik açıdan embriyonal gelişim ve bunu düzenleyen genetik mekanizmalar hakkında bilgi verilecek ayrıca in vitro fertilizasyon uygulamaları anlatılacaktır.
TBG703
Hastalıklar ve bu hastalıklara moleküler sitogenetik olarak yaklaşımlar hakkında bilgi verilecektir
TBG704
Öğrencilerin literatür araştırması yaparak belirli bir konuda bilgi toplama, topladıkları bilgiyi
sentezleyerek rapor haline getirip sunmaları hedeflenmiştir.
TBG705
Preimplantasyon genetik tanı uygulama alanları ve yöntemleri anlatılacaktır.
TBG706
Moleküler genetik ve genomik yapımızda meydana gelen değişikliklerin saptanması ve uygulama
alanları anlatılacaktır.
TBG707
Tıbbi genetiğin esasları, kalıtım kalıpları ve klasik olmayan kalıtım şekilleri anlatılacaktır
TBG708
Moleküler sitogenetik uygulamaları ile bu uygulamaların sonuçlarının değerlendirilmesi anlatılacaktır.
TBG709
TBG710
TBG711
Viral nonviral gen aktarımı ve kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilecektir
TBG712
Epigenetik ve epigenetik mekanizmaların insan genomuna olan etkileri anlatılacaktır.
TBG713
TBG714
Mutajenik ve teratojenik ajanlar ve mutasyon çeşitleri hakkında bilgi verilecektir.
TBG715
Kanserin genetik temeli ve kanser hücresinde meydana gelen genetik değişiklikler anlatılacaktır
TBG716
Genetik danışmanlık nedir? Hangi durumlarda genetik danışmanlık verilir ve farklı hastalıklarda
orataya çıkabilecek durumlar, danışmanlık konuları ve ayrıca dismorfolojiye yaklaşım işlenecektir.
EBM601
Genetik danışmanlık nedir? Hangi durumlarda genetik danışmanlık verilir ve farklı hastalıklarda
orataya çıkabilecek durumlar, danışmanlık konuları ve ayrıca dismorfolojiye yaklaşım işlenecektir.