Periodontoloji

Prof. Dr. Atilla Berberoğlu
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 601 Periodontal açıdan ağız sağlığı sürdürülmesi ve yöntemleri motivasyon, oral hijyen teknikleri, hasta eğitimi, depurasyon Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
Ağız sağlığı tanımı, plak kontrolü yöntemleri (motivasyon ,oral hijyen teknikleri ,hasta eğitimi,  depurasyon),detartraj,plak tutunmasını arttıran yöntemlerin ortadan kaldırılması ile ilgili bilgilerin öğrenciye aktarılması amaçlanmıştır.1. Bilgi : Öğrencinin dersin sonunda ağız sağlığı ile ilgili kavramlara hakim olması beklenmektedir. 2. Beceri: Ağız sağlığı ile ilgili bilgiyi hastasına iletebilmeli, plak kontrol teknikleri ile ilgili bilgi ve yöntemleri hastasına iletip öğretebilmeli, hastanın ağız sağlığını değerlendirip kişinin ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde uyguladığı yöntemlerde değişiklik yapabilmelidir. 3. Tutum: Teorik bilgileri özümseyip bireysel hasta ihtiyacına göre ağız hijyeniyöntemelerini ve motivasyonu hastasına verebilmelidir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 603 Periodontal dokuların morfoloji ve fizyolojisi Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
Öğrencileri periodontal dokuların morfoloji ve fizyolojisi konularında bilgilendirmek.1.Bilgi: Dişi destekleyen dokuların tanımı ve anatomisi. Periodontal ligament. Sement. Alveoler kemik. Diş eti. Periodonsiyumun damarlanması. Periodonsiyumun lenfatik sistemi. Periodonsiyumun sinir sistemi 2. Beceri : Periodontal dokuların yapısal özellikleri öğrenilerek tedavi hedeflerinin buna gore şekillendirilmesi . 3. Tutum Hastalıktan korunma ve tedavide bu bilgilerden yararlanmak.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 604 Cerrahi olmayan periodontal tedavi Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
Cerrahi olmayan periodontal tedavinin periodontal hastalıkların tedavisindeki önemini ve yerini öğretmektir.1.Bilgi :Cerrahi olmayan periodontal tedavinin periodontal tedaviler içindeki yeri, endikasyonları, uygulama özellikleri, sonuçlarının değerlendirilmesi. 2.Beceri: Bu dersten beceri beklenmemektedir. 3.Tutum:Bu dersten bir tutum değişikliği beklenmemektedir
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 606 Periodontal hastalık etiyolojisi Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
Periodontal hastalıkların etiyolojisi ile ilgili güncel çalışmaları incelemek
1. Bilgi: Bu ders sonunda öğrencinin periodontal hastalıkların etiyolojisini kavramış olması beklenir. 2. Beceri: 3. Tutum: Bu ders sonunda öğrencinin periodontal hastalıkların multifaktoriyal nedenlerinin olduğunu bilerek klinikteki çalışmalarını geliştirmesi hedeflenmektedir
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 607 Mukogingival cerrahi teknikler Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
Mukogingival cerrahi tekniklerin kök yüzeyinin açığa çıktığı durumlarda kullanımının öğretilmesi.1. Bilgi : Mukogingival cerrahi tekniklerinin endikasyon ve kontraendikasyonları. Uygulanan teknikler. Elde edilen uzun dönem klinik sonuçlar. 2. Beceri: Mukogingival cerrahi tekniklerini uygulayabilmesi 3. Tutum: Mukogingival cerrahi tekniklerini uygulayabilmeli
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 608 Periodontal hastalıklarda patogenez Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
Periodontal hastalıkların oluşum süreci ile ilgili klinik ve histopatolojik düzeyde bilgilendirmek.1. Bilgi : Periodontal hastalıkların oluşum sürecinde oluşan değişikliklerin konak cevabı yönüyle öğrenilmesi 2. Beceri: Aldığı bilgiler doğrultusunda hastalığın seyrini önceden tahmin edebilme 3. Tutum: Hastalığın seyrini tahmin ederek uygun tedavi yollarını saptayabilmek
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 609 Geliştirilmiş periodontal cerrahi teknikleri Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
Uygulanan klinik peridontal cerrahi işlemlerin yanında gelişen teknoloji ile dokulara aktivite kazandıran yöntemlerin öğrenilmesi.1. Bilgi : Güncel bilgilerin peridontal cerrahide kullanımının anlatılması(büyüme faktörleri , bioteknolojik olaylar) 2. Beceri: Bu alandaki bilgilerin uygulanmasının sonuçları ve uygulanabilirliğini öğrenmek 3. Tutum: Peridontal hastalara yapılan uygulamaların yeri ve zamanını anlamak
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 610 Periodontal hastalık epidemiyolojisi ve epidemiyolojik araştırma yöntemleri Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
Periodontal hastalıkların ülkemizde ve dünyadaki yaygınlığı ile bunun saptanmasında yararlanan yöntemlerin öğretilmesi. 1.Bilgi *Epidemiyoloji nedir? Hastalık ve sağlık nedir? *Periodontal hastalıkların prevalansı *Risk faktörleri, saptanması ve önlemler *Epidemiyolojik çalışma planlaması 2. Beceri Epidemiyolojik çalışma planlama ve uygulama becerisinin kazandırılması. 3. Tutum Sağlık ve hastalık arasındaki ilişkinin kavranıp gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 611 Periodontal tedavinin uzun dönem değerlendirilmesi Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
Periodontal tedavinin uzun dönem başarılı olmasını etkileyen faktörleri güncel literatür bilgileri ışığında değerlendirmek. 1. Bilgi : Prognozu etkileyen tüm faktörleri bilmek 2. Beceri: Başarılı tedavi planlaması yapmak 3. Tutum: Bu dersle tutum değişikliği amaçlanmamaktadır.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 612 Periodontal cerrahi teknikleri (Gingivektomi,Gingivoplasti-Flep) Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
Temel periodontal cerrahi tekniklerin kullanımının öğretilmesi. 1. Bilgi : Temel periodontal cerrahi tekniklerinin endikasyon ve kontraendikasyonları. Uygulanan teknikler. Elde edilen uzun dönem klinik sonuçlar. 2. Beceri: Temel periodontal cerrahi tekniklerini uygulayabilmesi 3. Tutum: Temel periodontal cerrahi tekniklerini uygulayabilmeli
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 613 Deney hayvanlarında deneysel periodontal hastalık ve tedavisi S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
İnsanlarda oluşan periodontal hastalığa yönelik araştırmalarda hayvan modellerinin oluşturulması ve sonuçlarının klinik ve histolojik olarak yorumlanabilmesi amaçlanmaktadır. 1. Bilgi :Öğrenci insanda periodontal hastalık prevalansı, ilerlemesi, tipleri hakkında bilgi sahibi olmalı, deney hayvanlarının periodontal dokularını sağlık ve hastalıkta tanımlayabilmeli ,ligatür ile oluşturulan periodontitisin klinik ve histolojisi bilmeli ,tedavilerde verdiği doku cevabını tanımlayabilmelidir. 2. Beceri:Hayvanlarda deneysel periodontitis oluşumu ile ilgili bilgiyi özümsemeli, insanlarda tedavi öncesi ve sonrası oluşan klinik ve histolojik değişimler ile ilişkilendirebilmelidir. 3. Tutum: Periodontolojide hayvan modellerinin araştırmalardaki önemini kavramalı insan ve hayvanlarda gözlenen değişimleri ilişkilendirebilmelidir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 614 Hayvanlarda periodontal dokular ve doğal periodontal hastalıklar S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
Hayvanlarda periodontal dokuları tanımak, periodontal hastalıkların doğal seyrini öğrenmek dersin amacını oluşturmaktadır. 1. Bilgi Periodontal hastalığın doğal seyrini bilmeli, periodontal araştırmalarda kullanılan hayvan modellerini değerlendirebilmelidir. 2. Beceri Araştırmalarda kullanılan hayvan modelleri çalışmalarının sonuçlarını insanda periodontal hastalıklar seyri ve tedavilerine verdiği cevapla ilişkilendirebilmelidir. 3. Tutum hayvanlarda periodontal dokular, doğal ve oluşturulmuş periodontal hastalıklarla insanda meydana gelen periodontal hastalıkların ilişkilendirilmesini yapabilmelidir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 615 Dental implantlara periodontal yaklaşım S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
İmplantlarinPeriodontolojikonseptiyle bağdaştırılarak öğretilmesi.
Bilgi : İmplant tiplerinin ve uygulama yerlerinin öğrenilmesi
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 616 Akut periodontal yaralanmalar ve tedavileri S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
Akut yaralanmalarda etkilenen periyodonsiyumun tanınması ve tedavi yöntemlerinin belirlenmesi. 1. Bilgi : Periodontal doku yaralanmalarının etyoloji , tedavi ve prognozu ile ilgili bilgi edinme 2. Beceri: Periodontal doku yaralanmalarının teşhisi ve tedavisinde beceri kazanma 3. Tutum: Periodontal doku yaralanmalarının tanınması ve tedavi yoluna gidilmesi
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 617 Periyodonsiyumunbenign ve maligntümöral oluşumları S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
Periodonsiyumdakibenign ve malign oluşumların teorik ve pratik düzeyde tanınması ve tedavileri ile ilgili bilgilerin verilmesi. 1. Bilgi: Periodonsiyumdakibenign ve malign oluşumlarla ilgili klinik ve histopatolojik düzeyde bilgilendirilmesi  2.Beceri: Periodonsiyumda ki benign ve malign oluşumların klinik görüntülerinin tanınabilmesi    3.Tutum: Periodonsiyumda ki benign ve malign oluşumların tanınarak tedavi yollarının saptanması.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 618 Kimyasal plak eliminasyonu S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
Plak eliminasyonu amacı ile kullanılan ajanların tanıtımı 1. Bilgi Kimyasal plak eliminasyonunun endikasyonu Kullanılan ajanlar, özellikleri ve etki makanizmaları 2. Beceri Kimyasal plak eliminasyonu amacıyla hangi ajanın ne zaman ve nasıl kullanılacağının öğretilmesi 3. Tutum : Kimyasal plak eliminasyonunu doğru endikasyonda ve yerinde kullanımının sağlanması
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 619 Periodontal doku cevaplarının ortodontik tedavi dönemindeki önemi S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
Ortodontik ve periodontal tedavilerin birbirleri üzerine etkilerinin incelenmesi. 1.Bilgi Ortodontik tedaviyi engelleyecek periodontal sorunlar ve giderilmesi Periodontal hastalıkları etkileyen ortodontik sorunlar ve giderilmesi 2.Beceri Ortodontik tedaviye hastanın hazırlanması ve ortodontik tedaviye yardımcı olabilecek periodontal tedavilerin uygulanabilmesi 3.Tutum Ortodontik tedavi göreceklerde periodontal sağlığın öneminin anlaşılması
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 620 Periodontal tedavi planlamasında protetik yaklaşımlar S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
Periodontal tedavi planlamasında hastanın protetik gereksinimlerinin dikkate alınmasını sağlamak. 1.Bilgi : Periodontal doku kaybının biyomekanik üzerine etkisi, biyomekaniğin periodontal dokular üzerine etkisi, hastanın estetik ihtiyaçları açısından periodontal tedavide dikkate alınması gerekenler güncel literatür bilgileri ışığında öğretilecektir. 2.Beceri: Öğrendiklerini klinik uygulamalarına yansıtabilmelidir. 3.Tutum: Klinik uygulamalarında multidisipliner davranabilmelidir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 621 Lokal ilaç uygulaması S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
Cerrahi tedaviye alternatif olan kemoterapötiklerintopikal kullanımı
1.Bilgi: Lokal ilaç uygulamalarının endiksyonları.Kullanılan ajanlar ve etki mekanizmaları.Uygulamayöntemleri.Klinik cevabın değerlendirilmesi
2.Beceri: Hangi ajanın ne zaman ve nasıl uygulanacağının öğretilmesi. 3.Tutum: Lokal ilaç uygulamasından ne kadar yarar sağlanabileceğinin anlaşılarak doğru endikasyonla kullanımının sağlanması
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 622 Periodontal hastalık tanısında diagnostik kriterler S 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Periodontal hastalığın teşhisi için kullanılan güncel yöntemlerin ele alınması
1.Bilgi: Öğrencinin bu ders sonunda periodontal hastalığın teşhisi için kullanılan güncel yöntemlerle ilgili bilgi sahibi olması beklenir
2.Beceri:. 3.Tutum:Bu ders sonunda öğrencinin periodontal hastalığın teşhisi ve tedavi planlamasında klinik çalışmalarını geliştirmesi beklenir
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 623 Peridontolojide kullanılan biomateryaller S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
Periodontolojide kullanılan biomateryallerin yapısal özellikleri ve dokular üzerine olan etkileriyle anlaşılmalarının sağlanması. 1.Bilgi: Biomateryallerin Fiziki ve kimyasal yapılarıyla etkilerinin öğrenilmesi.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 624 Periodontoloji’de klinik araştırma yöntemleri S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
Periodontal klinik araştırmalarda hipotez oluşturma ve test etme, araştırma planlamasının teorik ve pratik düzeyde öğrenilmesi.
1.Bilgi: Periodontal klinik araştırmalarda hipotez oluşturma ve test etme, araştırma planlamasının teorik düzeyde öğrenilmesi.. 2.Beceri: Bir araştırma planlayabilmeli
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 625 Fonksiyonel kuvvetlerin periodontal dokular üzerindeki etkilerinin invitro değerlendirilmesi S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
Mekanikte temel kavramların verilmesi, oluşturulan invitro modellerde, fizik kurallar çerçevesinde kuvvetlerin periodontal dokular üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir
1.Bilgi: Mekanikte temel kavramları edinmeli,stres analiz yöntemlerini kavramalı, kuvvetlerin periodontal dokular ve implant çevresi dokulardaki etkilerini öğrenmeli
2.Beceri: Teorik bilgileri implant ve doğal dişlere etki eden kuvvetlerin değerlendirilmesinde kullanabilmeli. 3.Tutum: Teorik bilgiler sayesinde konu ile ilgili güncel literatürü takip edebilmeli araştırma projelerinin geliştirilmesinde önerilerde bulunabilmeli
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 626 Biyomekaniğin hastalıklı periodonsiyum üzerine etkilerinin invitro değerlendirilmesi S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
Diş ve implantlara komşu olan destek kemik kayıplarında fonksiyonel kuvvetlerle trabeküler ve kortikal kemikte meydana gelen streslerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
1.Bilgi: Hastalıklı periodontal dokularda stres transferini ne şekilde gerçekleştiğini kavramalı
2.Beceri: Hastalıklı destek dokular için stres analiz yöntemleri ile elde edilen sonuçları yorumlayabilmeli. 3.Tutum: Stres analiz yöntemlerinin kullanıldığı güncel literatürü takip edebilmeli
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 627 Yaşlanma ve periodontal sağlık S 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Yaşlanma ile periodonsiyumda meydana gelen değişiklikler ve yaşlanmayla beraber görülen kronik hastalıkların periodontal sağlık üzerine etkilerini öğretmek
1. Bilgi: Yaşlanmanın periodontal dokular üzerine etkileri ve kronik hastalıkların periodontal doku cevapları üzerine etkileri
2. Beceri: Bu dersin beceri hedefi yoktur.. 3. Tutum: Kronik hastalığı olan yaşlılarda multidisipliner yaklaşım.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 628 Periodontal hastalıkların sistemik hastalıklar üzerine etkileri S 2 0 2
Amaç ve Hedefler
İltihabi periodontal hastalıkların sistemik sağlık üzerindeki etkilerini öğretmek
1. Bilgi: İltihabi periodontal hastalıkların diğer doku ve organları etkileme yolları. 2. Beceri:. 3. Tutum: Tedavide uygun ve yerinde ilaç kullanımı amaçları ve periodontal tedavinin önemi
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 629 Periodontal hastalığın mikrobiyolojisi S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
Periodontal hastalıkların mikrobiyolojisi ile ilgili güncel çalışmaları incelemek
1. Bilgi: Bu ders sonunda öğrencinin periodontal hastalıkların mikrobiyolojisi ile ilgili bilgi edinmiş olması beklenir.
2. Beceri:. 3. Tutum:Bu ders sonunda öğrencinin periodontal hastalıkların multifaktoriyal nedenlerinin olduğunu bilerek klinikteki çalışmalarını geliştirmesi hedeflenmektedir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 630 Oral İmplantoloji’de hasta seçimi ve teşhis araçlarının kullanımı S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
Oral implantoloji’de uygulamalar öncesi hasta seçim kriterleri ve bu konuda kullanılan teşhis araçlarının kullanımının teorik ve pratik olarak incelenmesi.
1.Bilgi : Oralimplantoloji’de uygulamalar öncesi hasta seçim kriterleri ve bu konuda kullanılan teşhis araçlarının kullanımının teorik ve pratik olarak incelenmesi. 2.Beceri: Oral implantoloji’de uygulamalar öncesi hasta seçim kriterleri ve bu konuda kullanılan teşhis araçlarını uygun şekilde kullanabilmeli
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 631 Oral implantoloji uygulamaları S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
İmplantlarin çeşitleri ve uygulamalarıyla ilgili bilgilerin verilmesi. İmplant tiplerinin ve uygulama yerlerinin öğrenilmesi
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 632 İmplant uygulamalarında idame S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
İmplantlarin uzun süreli kalıcılığının sağlanabilmesi için ilgili bilgilerin verilmesi.1.Bilgi: İmplantların hasta ve hekim tarafindan korunabilmesi icin yapılması gerekenlerin öğrenilmesi
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 633 İmplant çevresi hastalıkların teşhis ve tedavisi S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
İmplantlarda görülmesi olası problemlerin öğrenilmesi. İmplantların çevresinde görülebilecek problemlerin neler olduğunun anlaşılması.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 800 Biyoistatistik S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
Çeşitli istatistiksel yöntem ve kavramlarının tanıtılması ve diş hekimliği araştırmalarında kullanımı uygulamalı olarak gösterilecektir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 801 Araştırma metodları S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
Bilimsel araştırma yöntemlerinin kavranması, literatür incelenme ve değerlendirme yöntemlerinin gösterilmesidir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DPD 802 Ergonomi S 1 0 1
Amaç ve Hedefler
Hareket ve zaman ekonomisi sağlayan ergonomi metodlarının ve ergonomik çalışmanın öneminin tanıtılması.