İmmünoloji ve Allerji

Also available in: English

Prof. Dr. Nerin Bahçeciler
Prof. Dr. Günnür Deniz
Doç Dr. Arzu Babayiğit Hocaoğlu
Doç. Dr. Tunç Akkoç
Dr. Umut Gazi
TIM 611
İmmün sistemin temel özelliklerini ve normal immün yanıtın temelini öğrenmektedir
TIM 612
İmmün sistemin hastalıklardaki yanıtını öğrenmektedir
TIM 620
Otoimmün, allerjik hastalıkların ve kanserin immünopatogenezinde tanımlanmış immünolojik bozuklukları ve bunların tanı ve tedavideki rolünü öğrenir
TIM 630
Uluslarası kabul gören, tanısal ve deneysel immünolojik laboratuar
yöntemlerini öğrenir.
TIM 640
Uluslarası kabul gören, tanısal ve deneysel allerjik laboratuar yöntemlerini öğrenir.
TIM 650
İmmünolojik analizlerde elde edilen verilerin bilimsel makale olarak
sunulurken nasıl analiz edileceğini öğrenir.
TIM 660
Danışmanının uygun gördüğü bir konuda geniş literatür taraması yapılarak, kapsamlı bir sunum hazırlaması gerekmektedir.
TIM 670
İmmün sistem ile ilgili çalışmalarda hayvan modellerini ve deney sistematiğini öğrenir.
TIM 680
İmmün sistem bozuklukları sonucu oluşan tüm hastalıkları (Allerji,ottoimmün, kanser) ve immünolojinin tedavide kullanımını (tedavi preparatları ve organ/doku/kök hücre transplantasyonu) öğrenir.