Ortodonti

Prof. Dr. Zahir Altuğ
Prof. Dr. Hakan Gögen
Doç.Dr. Çağrı Uluso

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K
DOR 601 Büyüme ve gelişim 3 0 3
DOR 602 Malokluzyonlar, etiyolojileri ve tedavileri 3 0 3
DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz,
Sefalometrik analizler ve çakıştırma
2 2 3
DOR 604 Sabit tedavi teknikleri 3 0 3
DOR 605 Anamnez alma tekniği 2 2 3
DOR 606 Ortodontide nüks ve pekiştirme tedavisi 3 0 3
DOR 607 TME anatomisi, görüntüleme yöntemleri ve
değerlendirmesi; TMD tanısı ve tedavi yöntemleri
2 2 3
DOR 652 Baş ve yüzün karşılaştırmalı anatomisi 1 0 1
DOR 653 Çiğneme kaslarının makro ve mikro yapısı, fizyolojisi ve myofonksiyonel tedavi i 1 0 1
DOR 654 Kemik fizyolojisi 1 0 1
DOR 655 Molekuler biyoloji ve genetik 1 0 1
DOR 656 Kafa ve yüz iskeletinin prenatal ve postnatal gelişimi 1 0 1
DOR 657 Maksiller ekspansiyon ve kraniofasiyal kompleks
üzerindeki etkileri
1 0 1
DOR 658 Diş hareketlerinin histolojisi ve biyokimyası 2 0 2
DOR 659 Ortognatik cerrahi 1 2 2
DOR 661 Kraniofasiyal anomaliler ve tedavi yaklaşımları 1 0 1
DOR 662 DDY ve tedavisi 1 0 1
DOR 663 DDY vakalarına multidisipliner yaklaşımlar 1 0 1
DOR 664 Asimetriler, transversal yön anomalileri ve tedavi
yaklaşımları
1 0 1
DOR 665 Enlow sefalometrik analiz yöntemi 1 2 2
DOR 666 Ricketts sefalometrik analiz yöntemi 1 2 2
DOR 667 Epker ve Fish sefalometrik analiz yöntemi 1 2 2
DOR 668 Profil ve cephe fotoğraf analizleri 1 2 2
DOR 669 Erişkinlerde periodontal dokular 1 0 1
DOR 670 Ortodontinin yan etkileri ve riskleri 1 0 1
DOR 671 Ortodonti muayenehane yönetimi 1 0 3
DOR 672 Okluzyonun gelişimi ve TME 1 0 1
DOR 673 Disiplinler arası tedaviler 1 2 2
DOR 674 Psikoloji 1 0 1
DOR 675 Radyoloji ve üç boyutlu görüntüleme yöntemleri 1 0 1
DOR 676 Lingual sabit tedavi tekniği tanımı, felsefesi-
özellikleri ve safhaları
1 2 2
DOR 677 Tip-edge sabit tedavi tekniği tanımı, felsefesi-
özellikleri ve safhaları
1 2 2
DOR 678 İntraoral distalizasyon yöntemleri 1 2 2
DOR 679 Ortodontik materyaller ve biyomekanik özellikleri 1 0 1
DOR 680 Gömülü dişler ve travma görmüş dişlere tedavi
yaklaşımları
1 0 1
DOR 681 Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu” ve tedavi
yaklaşımları
1 0 1
DOR 800 Biyoistatistik 1 0 1
DOR 801 Araştırma metodları 1 0 1
DOR 802 Ergonomi 1 0 1
DOR 900 Uzmanlık alanı dersi 1
DOR601
Kafa ve yüz iskeletinin normal büyüme ve gelişiminin, büyüme yönlerinin ve bu farklı modellerin morfolojik yapının şekillenmesi üzerine olan etkilerinin öğrenilmesi.
DOR602
Ortodontik malokluzyonların tanımlanması, etiyolojileri ve etiyolojiye yönelik olarak tedavi
planlamalarının yapılması.
DOR603
Ortodontik anomalilerin teşhisinde kullanılan farklı tanı yöntemlerinin tanıtılması,
Çeşitli sefalometrik analizlerin uygulamalı olarak tanıtılması, geleneksel çizim yöntemi ve ölçümlerin gösterilmesi, dijital sefalometrik uygulamalar ve sefalometrik çakıştırma uygulamalarının gösterilmesi ve tedavi planlamasında sefalometrinin öneminin bildirilmesi.
DOR604
Süt dişlenme döneminden başlayarak erişkin döneme kadar dentisyonun tamamlanması, normalden sapan durumların saptanması ve koruyucu ve önleyici ortodontik tedavilerin yanı sıra acil/erken müdahale gerektiren durumların öğretilmesi; Fonksiyonel çene ortopedisinin dayandığı felsefelerin aktarılması, ortopedik apareylerin çalışma
prensiplerinin tanıtılması ve farklı fonksiyonel tedavi yöntemlerinin tanıtılması.
DOR605
Edgewise ve straight wire tekniğinin temel prensipleri ve felsefesi, pratik uygulamalarla ark büküm tekniklerinin öğrenilmesi ve Edgewise ve Straight wire tedavi tekniklerinin
aşamaları, ankraj kontrol yöntemlerinin tanıtılması.
DOR606
Farklı malokluzyonların prognozu, retansiyonun amacı, hedefi ve süresinin incelenmesi.
DOR607
Temporomandibuler eklemin ortodontideki yeri ve öneminin tanıtılması, TMD vakalarının tedavisi ve ortodontik tedavinin etkilerinin incelenmesi.
DOR652
Baş, yüz ve çene kemikleri, orofasiyal kaslar, TME anatomisinin tanıtılması.
DOR653
Kasların makro ve mikro yapısı, nöromuskuler fonksiyonların tanıtılması ve myofonksiyonel
tedavinin felsefesinin incelenmesi.
DOR654
Kemik hücreleri, kemik histolojisi, periodontal dokular, ortodontik tedavinin kemik hücreleri üzerine etkisinin tanıtılması.
DOR655
Temel biyolojik ve genetik bilgiler verilerek ortodontik anomalilerin etiyolojik faktörlerinden olan genetik predispozan faktörlerin incelenmesi.
DOR656
Kafa ve yüz iskeletinin prenatal ve postnatal dönemdeki büyüme ve gelişiminin ve normalden sapan durumların etiyolojik faktör olarak incelenmesi
DOR657
Maksiller genişletmenin endikasyon, kontrendikasyonları ve fasiyal yapılara etkilerinin tanıtılması
DOR658
Diş hareketlerinin hücre ve doku üzerine etkilerinin incelenmesi, dental ve iskeletsel kuvvet
uygulamalarının etkilerinin bildirilmesi.
DOR659
Ortognatik cerrahinin endikasyon, kontrendikasyon, komplikasyonlarının, farklı ortognatik cerrahi işlemlerinin, cerrahi prognozunun tanıtılması ve ortognatik cerrahi vakalarına cerrahi öncesi ve sonrası yaklaşımların öğretilmesi, sefalometrik ve model set-up’ların uygulamalı gösterilmesi.
DOR661
Kraniofasiyal sendromların ve etiyolojilerinin tanıtılması.
DOR662
DDY etiyolojisi, farklı yaşlardaki DDY hastalarına tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesidir
DOR663
DDY vakalarının tedavisinde ortodontik müdahale ile birlikte cerrahi, protez ve konuşma terapistini de kapsayan multidisipliner ekip yaklaşımı hakkında bilgi vermek.
DOR664
Asimetrilerin etiyolojisi ve tedavi yöntemlerinin tanıtılması.
DOR665
Enlow analizinin tanıtılması.
DOR666
Ricketts analizinin tanıtılması.
DOR667
Epker ve Fish analizinin tanıtılması.
DOR668
Farklı profil ve cephe fotoğraf analizlerinin tanıtılması.
DOR669
Erişkin bireylerde ortodontik tedavide dikkat edilmesi gereken noktaların tanıtılması
DOR670
Ortodontik komplikasyonların tanıtılması.
DOR671
Muayenehane yönetimi konusunda bilgi verilmesi.
DOR672
Sağlıklı fonksiyon gören TME ve okluzyon ilişkisinin değerlendirilmesi.
DOR673
Farklı malokluzyonlarda interdisipliner yaklaşımların tanıtılması.
DOR674
Çocuk psikolojisi, ortodontik anomalilerin psikolojik etkileri, ortodontik tedavinin psikolojik etkilerinin tanıtılması.
DOR675
Radyoloji ve çeşitli 3D görüntüleme yöntemlerinin tanıtılması.
DOR676
Lingual sabit tedavi tekniği tanımı, felsefesi-özellikleri ve safhalarının tanıtılması.
DOR677
Tip-edge sabit tedavi tekniği tanımı, felsefesi-özellikleri ve safhalarının tanıtılması.
DOR678
Ortodontik implantların endikasyonları-kontendikasyonları, ark içinden veya karşıt arktan ankraj alarak uygulanan çeşitli distalizasyon yöntemlerinin tanıtılması.
DOR679
Ortodontik materyallerin biyomekanik özelliklerinin tanıtılması.
DOR680
Gömülü dişler ve travma görmüş dişlere tedavi yaklaşımlarının tanıtılması.
DOR681
OSAS tanımı, etiyolojisi, etkileri ve tedavisinin tanıtılması
DOR800
Çeşitli istatistiksel yöntem ve kavramlarının tanıtılması ve diş hekimliği araştırmalarında kullanımı uygulamalı olarak gösterilecektir.
DOR801
Bilimsel araştırma yöntemlerinin kavranması, literatür incelenme ve değerlendirme yöntemlerinin gösterilmesidir.
DOR802
Hareket ve zaman ekonomisi sağlayan ergonomi metodlarının ve ergonomik çalışmanın öneminin tanıtılması.
DOR900